Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phẩm Đức Cao Minh (Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang, Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch)

13/12/202115:32(Xem: 348)
Phẩm Đức Cao Minh (Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang, Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch)
Somdet Chuang (8)
Phẩm Đức Cao Minh


Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang,

Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch


Phẩm đức cao minh sáng cửa thiền
Làu thông tam tạng hoá lành duyên
Tòng Lâm thạch trụ ngời gương sáng
Tăng Thống đạo nhân rạng tánh thiêng
Cổ tự hoàng gia hoằng pháp diệu
Chơn tâm long tượng tỏ trăng huyền
Ung dung tự tại vui nguồn đạo
Nguyện mãn đi về cõi tịch nhiên…!


Califorina, 8:00 pm, 12-12-2021
Hậu Học- Thích Chúc Hiền (kính đề)Somdet Chuang (13)


Thương Tiếc Nhà Lãnh Đạo Tâm Linh Vĩ Đại .Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang,

Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền

Tưởng niệm anh linh Bậc Thánh Hiền 

Thong dong về cõi Phật an nhiên 

Cao Tăng Trưỡng Lão Vương Quốc Thái 

Uy tín ...Đức, Quyền Lãnh Đạo thiêng 

Giáo lý Từ Bi ...ngời Trí Tuệ 

Vô cùng thương tiếc Ngài Somdet Chuang

Tòng lâm Thạch Trụ.....nơi Cổ Tự 

Tỏa sáng Chơn Tâm ngộ lý huyền ...Melbourne 13/12/2021 

Phật Tử Huệ Hương kính bái 

 

Somdet Chuang (11)

SỐNG AN THIỀN

 

Uyên thâm, đức hạnh sống an thiền,

Tứ chúng nương Ngài được hoá duyên.

Kẻ lạc… Thầm ân vui nẻo sáng,

Người lầm… Rõ pháp rộng kinh thiêng.

Tôn nghiêm cổ tự, khai tâm diệu,

Lẳng lặng Tòng Lâm, toả đạo huyền.

Phước báu trần gian nguyền đã trải,

Nay về cõi Phật chốn hằng yên.

 

13/12/2021

Minh Đạo (Kính hoạ)

 

Somdet Chuang (9)

Bài hoạ:

 

RẠNG CỬA THIỀN

 

Đỉnh đạc tôn nghiêm rạng cửa thiền

Thương vì tứ chúng cũng tuỳ duyên

Trần gian diễn pháp gieo lời sáng

Cổ tự nương đời dấy đạo thiêng

Khắp rõ ân, Trao kinh kệ diệu

Đều qui đức, Giữ bổn tâm huyền

Thong dong giã biệt chào dương thế

Nguyện mãn, quay về cõi tịch nhiên.

 

13/12/2021

Viên Minh (Kính hoạ)

 
Somdet Chuang (15)

 

Tuệ Giác đơm hoa 

Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang,

Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch
Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Mười bốn xuân xanh nhập cửa thiền
Phẩm hạnh cao vời ngát cõi thiên
Làu thông Tam Tạng ngời gương sáng
Tòng lâm thạch trụ rõ chân truyền
Tuệ Giác đơm hoa thơm đất Thái
Hoàng Gia Tăng Thống ngộ cơ duyên
Chín sáu một đời thâm tín đạo
Niết Bàn tịch diệt mãi an nhiên.

Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Hải Đức, Jacksonville 14/12/2021
Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy


Somdet Chuang (10)

Miệt mài hoằng pháp

Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa Thượng Somdet Chuang,

Quyền Tăng thống Phật giáo Thái Lan Tân Viên Tịch
Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Một bậc chân tu ở chốn thiền
Miệt mài hoằng pháp kết muôn duyên.
Đức tài toàn vẹn như trăng sáng
Giáo lý thâm sâu tựa tánh thiêng.
Giáo phẩm truyền trao nguồn suối lạc
Cao tăng lưu lại đạo vi huyền.
Trần gian giã biệt nơi sinh diệt
An trú Niết Bàn cõi tịch nhiên.

Nam Mô A Di Đà Phật
 Jacksonville 14/12/2021
Tâm Minh


facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn