Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối" Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo

06/12/202121:35(Xem: 1438)
Sinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối" Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo

Sinh viên Phật tử Hàn QuốcSinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối"
Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo
(대학생 불자들도 문체부 종교편향 행위 ‘강력 규탄’)

- Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc (대불련, K.B.U.F) lên án "một nguyên nhân khác gây ra xung đột dưới danh nghĩa an ủi người dân".


Trong khi cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích chiến dịch chấn hưng nền kinh tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (문화체육관광부) dẫn đầu, những sinh Phật tử tại các trường Đại học đã bắt đầu nêu lên những vấn đề nóng bỏng của giới trẻ hiện nay. 


Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc đã ra Tuyên bố Phản đối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, đồng thời Quyết nghị rằng "Hành động phổ biến âm nhạc truyền giáo cụ thể của một tôn giáo của Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in (문재인; Văn Tại Dần; 文在寅) là hành vi thiên vị tôn giáo".


Đại diện Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc phát biểu rằng: "Chúng tôi cảm thấy có vấn đề lớn trong chiến dịch này, cụ thể là Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in đã chèn ép kỳ thị Phật giáo, Thiên Chúa giáo dựa vào thế lực nhà cầm quyền đương đại chọn những bài hát trong Chiến dịch kích hoạt Carol mà không có sự tham vấn của các tôn giáo (Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) và phổ biến các bài hát đó thồng qua các đài phát thanh mặt đất và các nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc."


Anh cũng chỉ ra rằng Chiến dịch kích hoạt Carol nhằm an ủi những người kiệt sức ở Corona 19 thông qua bài hát mừng của Hồng y Yeom Su-jeong của Nhà thờ Công giáo có thể trở thành mầm móng của xung đột do làm tổn thương và chia rẽ cộng đồng. 


Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc 
Lên án Hành động Thiên vị Tôn giáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc

Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc kêu gọi ngay lập tức hãy dừng ngay Chiến dịch kích hoạt Carol do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc dẫn đầu, và bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với hành vi thành kiến tôn giáo của các cơ quan Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in.


Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc, Điều 20 quy định rằng không công nhận Quốc giáo, Tôn giáo và Chính trị bị tách biệt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã liên tục xảy ra hành động thiên vị tôn giáo trong phạm vi công cộng, chẳng hạn như dự án hành hương Công giáo Roma trên toàn quốc, bao gồm các di tích Phật giáo (Cheonjinam/Jeosa), Tổng công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đã phổ biến các clip video với thái độ khinh thường các nhà sư, xuyên tạc Phật giáo và các nhận xét mang tính xúc phạm đạo Phật của Đại biểu Quốc hội Jeong Cheong-rae. Nhiều thành kiến tôn giáo và các hành vi phân biệt đối xử là trực tiếp vi phạm Hiến pháp và làm ảnh hưởng đến Tinh thần và giá trị của Hiến pháp. 


Ngoài ra, Chiến dịch kích hoạt Carol Vào tháng 12 tôi hy vọng những bài hát mừng sẽ an ủi bạndo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, cụ thể đã được thúc đẩy bởi Công giáo Roma (Tổng giáo phận Nhà thờ Công giáo Seoul, Hội đồng Nhà thờ Thiên Chúa giáo Hàn Quốc, Liên đoàn các Nhà thờ Thiên Chúa giáo Hàn Quốc) dưới sự chủ trì của Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in. Rõ ràng cho thấy đây là một hành động thiên vị tôn giáo, cụ thể đã thể hiện ý định phổ biến âm nhạc làm công cụ truyền giáo của một tôn giáo đến với quần chúng. 

Hơn hết, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc chúng tôi rất lo ngại bởi Chiến dịch kích hoạt Carol do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện trên quy mô lớn, thông qua hệ thống thông tin đại chúng phát sóng công khai, sau khi chọn lựa các bài hát cụ thể của một tôn giáo mà không có sự tham vấn của các tôn giáo (Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) một trong các bộ phận của Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc. 


Do những sự cố thiên vị tôn giáo này diễn ra tại các cơ sở công cộng, cộng đồng Phật giáo, bao gồm cả sinh viên đại học của chúng tôi, đã bị tổn thương rất nhiều và không nhận được bất kỳ sự an ủi nào. Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc chúng tôi vô cùng bức xúc trước thực tế, là Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in và các tổ chức công đang thực hiện những hành động mâu thuẫn, khiến chiến dịch an ủi những người bị tổn thương trở thành chia rẻ cộng đồng, là mầm mống của sự xung đột hơn là sự hòa hợp và hòa bình giữa hòa đồng tôn giáo Cùng nhau chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với công dân, chúng tôi cảm thấy bị tổn thương rất lớn và rất bức xúc. 


Theo đó, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc trên khắp cả nước, một lần nữa bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với thành kiến tôn giáo, bắt nguồn từ các cơ quan Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in, đồng thời kêu gọi hãy tức khắc dừng ngay liên quan Chiến dịch kích hoạt Carol và hãy đưa ra lời xin lỗi. 


Phật lịch 2565 (2021), 

Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc (대불련, K.B.U.F)전국의 대학생 불자들은 문화체육관광부의 종교편향 행위를 강력하게 규탄한다.
 

한국대학생불교연합회는 문화체육관광부 (이하 문체부) 주도하는 캐럴 활성화 캠페인의 즉각 중단을 촉구하며 정부 기관의 종교편향 행위에 대해 강한 유감의 뜻을 밝힙니다.


대한민국 헌법 20조에는 국교는 인정되지 아니하며 종교와 정치는 분리된다고 명시하고 있습니다. 그러나 불교유적지 (천진암 * 주어사) 포함한 전국의 천주교 순례길 조성사업, 한국국토정보공사의 스님 비하 동영상 유포 사건 그리고 국회의원 정청래에 의한 불교 왜곡과 사찰비하 발언 사건 최근 공공의 영역에서 지속적으로 발생하고 있는 각종 종교편향과 차별행위들은 같은 헌법정신을 정면으로 위반하고 있습니다.


이에 더해 지난 11 29 문체부가 발표한12월엔, 캐럴이 위로가 되었으면 라는 캐럴 활성화 캠페인 역시 특정 종교 (천주교 서울대교구, 한국기독교교회협의회, 한국교회총연합) 함께 추진하며 정부가 앞장서서 특정 종교의 선교음악을 대중적으로 보급하겠다는 뜻을 밝힌  분명한 종교편향적 행위입니다.


무엇보다 우리 대학생 불자들은 이번 문체부의 캠페인이 정부 부처에서 7 종교 충분한 협의와 사전 이해 없이 특정종교가 곡을 선정하고 공영방송을 통해 대대적으로 진행된다는 것에 문제의식을 갖고 있습니다.


공공기관에서 벌어지고 있는 이러한 여러 종교편향적 사건들로 인해 우리 대학생 불자들을 비롯한 불교계는 이미 많은 상처를 받고 있고 위로 받지 못하고 있습니다. 국민을 위로하겠다는 캠페인이 한편으로는 다른 국민을 상처받게 하고 분열되게 하며 종교 간의 화합과 평화가 아닌 갈등의 씨앗이 되게 하는 모순된 행동을 정부와 공공기관에서 진행하고 있다는 것에 우리 대학생 불자들은 깊은 우려와 함께 상처와 분노를 느낍니다.


이에 한국대학생불교연합회는 전국의 대학생 불자들과 함께 다시금 정부 기관으로부터 비롯된 종교편향 행위에 대해 강한 유감을 표하며 관련 캠페인의 즉각적인 중단과 사과를 촉구하는 바입니다.


불기2565 (2021) 12 2

K.B.U.F 한국대학생불교연합회


Clip video

정부 '종교 편향' 점입가경..문체부 대놓고 "캐럴 활성화 캠페인

https://m.btnnews.tv/news/articleView.html?idxno=69229

Phật tử Hàn QuốcPhật tử Hàn Quốc-2 

Quan điểm 'Thiên vị tôn giáo' củaChính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in. . .

Bộ Văn hóa, TT và DL Hàn Quốc công khai "Chiến dịch kích hoạt Carol"

(정부 '종교 편향' 점입가경..문체부 대놓고 "캐럴 활성화 캠페인”)

 

- Một lá thư Phản kháng của Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc gửi Nhà Xanh (dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc) đề nghị "hãy tức khắc dừng ngay liên quan Chiến dịch kích hoạt Carol và hãy đưa ra lời xin lỗi."

 

(Anchor) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã gây tranh cãi kể từ khi bắt đầu Chiến dịch kích hoạt Carol ’Vào tháng 12 tôi hy vọng những bài hát mừng sẽ an ủi bạn’, quảng bá các bài hát mừng ngày sinh của Chúa Giê-su.

 

Hòa thượng Viên Hạnh (원행스님), Tổng vụ Viện trưởng Thiền phái Tào Khê đời thứ 36, Chủ tịch Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và quyết định cho Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc gửi thư Phản kháng đến dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc.

 

Phóng viên Lee Eun-ah (이은아).

 Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 불교신문사)

Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 불교신문사)

***
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/02/2023(Xem: 5947)
Sau hơn một năm hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) được hình thành với sự tán trợ của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, cùng với sự thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng), Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam trên hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM
17/03/2023(Xem: 166)
Phật tử Tích Lan cung nghinh HT Thông Hải với nghi thức trang trọng
24/02/2023(Xem: 547)
Chùa Hương Sen tổ chức Hành Hương Ấn Độ và làm từ thiện từ ngày 21/06 đến 18/07/2023
18/10/2022(Xem: 1556)
Từ hơn 10 ngày nay được thông báo Hoà Thượng sẽ thuyết giảng tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc liền sau một ngày bế mạc Lễ Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày về nguồn Kỳ 12 (14-15-16/10/2022 ) tại Tu Viện Quảng Đức- Melbourne con đã thầm nghĩ Ngài thật có một năng lực hiếm có vì Đạo pháp không hề biết mệt nhọc chăng, mặc dù tuổi thọ đã qua thất thập.
08/10/2022(Xem: 1339)
Kính bạch Hòa Thượng Như Điển, con xin dành những câu hỏi rất thiết thực và tiêu biểu cho những thắc mắc để được đưa vào lời kết để chứng minh về biện tài nhạo thuyết của Ngài mà con đoan chắc có biết bao người đã và đang tự hỏi mà chưa có lời đáp thỏa đáng thì nay HT đã mang tất cả những gì từ tuệ giác Ngài giải đáp cũng như khi Ngài kết thúc bài giảng bằng những lời nhắn nhủ rất tha thiết rằng ...” Lịch sử là một dòng chảy thế cho nên mình không thể kết luận một chế độ nào xấu hay tốt, không thể phán đoán một cách vội vàng ...nếu như Vua Gia Long khi lên ngôi đã cho nhà Tây sơn khởi nghĩa là Ngụy Tây sơn nhưng không nhớ lại chiến công hào hùng đại thắng quân Thanh thì có lẽ ta đã bị đô hộ thêm mấy trăm năm nữa rồi, Ôi một tấm lòng đại lượng và cao cả quá !
29/09/2022(Xem: 1196)
Trước khi bàn vào nội dung của đề tài này, chúng ta thử tìm hiểu xem thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay như thế nào. Quốc gia nào cũng vậy, bên cạnh những cái đẹp vẫn có cái xấu. Nếu cái tốt nhiều, cái xấu ít thì không đáng lo ngại. Nhưng nếu cái xấu mỗi lúc mỗi gia tăng thì chắc chắn xã hội đó có vấn đề. Sau đây là một số mặt không tốt của xã hội Việt Nam bây giờ: -Nạn đổ vỡ gia đình:
03/09/2022(Xem: 3113)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trong lời mở đầu của Hiến Chương, đã nêu rõ: “Công bố lý tưởng hòa bình của Giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Nam Tông và Bắc Tông tại Việt nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
26/08/2022(Xem: 2494)
Vào lúc 11 giờ 55 phút trưa, ngày thứ năm 25/8/2022, chúng con đang dùng cơm trưa thì nghe tiếng bấm chuông liên tục, cấp bách… ra coi thì 1 người chạy xe ngoài đường, dừng xe lại, đến bấm chuông báo tin và chỉ lên nóc chùa, thấy khói bóc ra, con liền kêu ngay cứu hoả… khoảng 10 phút sau thì đội cứu hoả đến, trong thời gian đó chùa cũng tận dụng những bình chữa lửa tại chùa đang có, kéo nước xịt nhưng không thấm thía vào đâu vì lửa bóc từ trong mái ngói mà ra…
22/08/2022(Xem: 1096)
Mình đã vừa mua cuốn sách Thế Giới Phật Giáo. Sách này được dịch Việt từ tiếng Anh do tác giả John Powers biên tập từ nhiều bài viết của các chuyên gia Phật học trên thế giới. Cảm ơn Thái Hà Books đã mời dịch giả và xuất bản cuốn này.
05/08/2022(Xem: 1657)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ & NEPAL Nov 2022 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 16 ngày Từ Tuesday, 01 November đến ngày Thursday, 17 November-2022 GHI DANH: 22 July 2022 Hạn chót là ngày 01-Oct- 2022 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ (Chùa Vạn Phước- Sandiego) & Chư Tôn Đức Tăng Ni - Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,941,834