Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Sinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối" Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo

06/12/202121:35(Xem: 421)
Sinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối" Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo

Sinh viên Phật tử Hàn QuốcSinh viên Phật tử Hàn Quốc "Cực lực Phản đối"
Chiến dịch Kích hoạt Carol Thiên vị Tôn giáo
(대학생 불자들도 문체부 종교편향 행위 ‘강력 규탄’)

- Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc (대불련, K.B.U.F) lên án "một nguyên nhân khác gây ra xung đột dưới danh nghĩa an ủi người dân".


Trong khi cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích chiến dịch chấn hưng nền kinh tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (문화체육관광부) dẫn đầu, những sinh Phật tử tại các trường Đại học đã bắt đầu nêu lên những vấn đề nóng bỏng của giới trẻ hiện nay. 


Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc đã ra Tuyên bố Phản đối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, đồng thời Quyết nghị rằng "Hành động phổ biến âm nhạc truyền giáo cụ thể của một tôn giáo của Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in (문재인; Văn Tại Dần; 文在寅) là hành vi thiên vị tôn giáo".


Đại diện Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc phát biểu rằng: "Chúng tôi cảm thấy có vấn đề lớn trong chiến dịch này, cụ thể là Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in đã chèn ép kỳ thị Phật giáo, Thiên Chúa giáo dựa vào thế lực nhà cầm quyền đương đại chọn những bài hát trong Chiến dịch kích hoạt Carol mà không có sự tham vấn của các tôn giáo (Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) và phổ biến các bài hát đó thồng qua các đài phát thanh mặt đất và các nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc."


Anh cũng chỉ ra rằng Chiến dịch kích hoạt Carol nhằm an ủi những người kiệt sức ở Corona 19 thông qua bài hát mừng của Hồng y Yeom Su-jeong của Nhà thờ Công giáo có thể trở thành mầm móng của xung đột do làm tổn thương và chia rẽ cộng đồng. 


Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc 
Lên án Hành động Thiên vị Tôn giáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc

Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc kêu gọi ngay lập tức hãy dừng ngay Chiến dịch kích hoạt Carol do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc dẫn đầu, và bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với hành vi thành kiến tôn giáo của các cơ quan Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in.


Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc, Điều 20 quy định rằng không công nhận Quốc giáo, Tôn giáo và Chính trị bị tách biệt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã liên tục xảy ra hành động thiên vị tôn giáo trong phạm vi công cộng, chẳng hạn như dự án hành hương Công giáo Roma trên toàn quốc, bao gồm các di tích Phật giáo (Cheonjinam/Jeosa), Tổng công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đã phổ biến các clip video với thái độ khinh thường các nhà sư, xuyên tạc Phật giáo và các nhận xét mang tính xúc phạm đạo Phật của Đại biểu Quốc hội Jeong Cheong-rae. Nhiều thành kiến tôn giáo và các hành vi phân biệt đối xử là trực tiếp vi phạm Hiến pháp và làm ảnh hưởng đến Tinh thần và giá trị của Hiến pháp. 


Ngoài ra, Chiến dịch kích hoạt Carol Vào tháng 12 tôi hy vọng những bài hát mừng sẽ an ủi bạndo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, cụ thể đã được thúc đẩy bởi Công giáo Roma (Tổng giáo phận Nhà thờ Công giáo Seoul, Hội đồng Nhà thờ Thiên Chúa giáo Hàn Quốc, Liên đoàn các Nhà thờ Thiên Chúa giáo Hàn Quốc) dưới sự chủ trì của Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in. Rõ ràng cho thấy đây là một hành động thiên vị tôn giáo, cụ thể đã thể hiện ý định phổ biến âm nhạc làm công cụ truyền giáo của một tôn giáo đến với quần chúng. 

Hơn hết, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc chúng tôi rất lo ngại bởi Chiến dịch kích hoạt Carol do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện trên quy mô lớn, thông qua hệ thống thông tin đại chúng phát sóng công khai, sau khi chọn lựa các bài hát cụ thể của một tôn giáo mà không có sự tham vấn của các tôn giáo (Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) một trong các bộ phận của Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc. 


Do những sự cố thiên vị tôn giáo này diễn ra tại các cơ sở công cộng, cộng đồng Phật giáo, bao gồm cả sinh viên đại học của chúng tôi, đã bị tổn thương rất nhiều và không nhận được bất kỳ sự an ủi nào. Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc chúng tôi vô cùng bức xúc trước thực tế, là Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in và các tổ chức công đang thực hiện những hành động mâu thuẫn, khiến chiến dịch an ủi những người bị tổn thương trở thành chia rẻ cộng đồng, là mầm mống của sự xung đột hơn là sự hòa hợp và hòa bình giữa hòa đồng tôn giáo Cùng nhau chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với công dân, chúng tôi cảm thấy bị tổn thương rất lớn và rất bức xúc. 


Theo đó, Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc trên khắp cả nước, một lần nữa bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với thành kiến tôn giáo, bắt nguồn từ các cơ quan Chính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in, đồng thời kêu gọi hãy tức khắc dừng ngay liên quan Chiến dịch kích hoạt Carol và hãy đưa ra lời xin lỗi. 


Phật lịch 2565 (2021), 

Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc (대불련, K.B.U.F)전국의 대학생 불자들은 문화체육관광부의 종교편향 행위를 강력하게 규탄한다.
 

한국대학생불교연합회는 문화체육관광부 (이하 문체부) 주도하는 캐럴 활성화 캠페인의 즉각 중단을 촉구하며 정부 기관의 종교편향 행위에 대해 강한 유감의 뜻을 밝힙니다.


대한민국 헌법 20조에는 국교는 인정되지 아니하며 종교와 정치는 분리된다고 명시하고 있습니다. 그러나 불교유적지 (천진암 * 주어사) 포함한 전국의 천주교 순례길 조성사업, 한국국토정보공사의 스님 비하 동영상 유포 사건 그리고 국회의원 정청래에 의한 불교 왜곡과 사찰비하 발언 사건 최근 공공의 영역에서 지속적으로 발생하고 있는 각종 종교편향과 차별행위들은 같은 헌법정신을 정면으로 위반하고 있습니다.


이에 더해 지난 11 29 문체부가 발표한12월엔, 캐럴이 위로가 되었으면 라는 캐럴 활성화 캠페인 역시 특정 종교 (천주교 서울대교구, 한국기독교교회협의회, 한국교회총연합) 함께 추진하며 정부가 앞장서서 특정 종교의 선교음악을 대중적으로 보급하겠다는 뜻을 밝힌  분명한 종교편향적 행위입니다.


무엇보다 우리 대학생 불자들은 이번 문체부의 캠페인이 정부 부처에서 7 종교 충분한 협의와 사전 이해 없이 특정종교가 곡을 선정하고 공영방송을 통해 대대적으로 진행된다는 것에 문제의식을 갖고 있습니다.


공공기관에서 벌어지고 있는 이러한 여러 종교편향적 사건들로 인해 우리 대학생 불자들을 비롯한 불교계는 이미 많은 상처를 받고 있고 위로 받지 못하고 있습니다. 국민을 위로하겠다는 캠페인이 한편으로는 다른 국민을 상처받게 하고 분열되게 하며 종교 간의 화합과 평화가 아닌 갈등의 씨앗이 되게 하는 모순된 행동을 정부와 공공기관에서 진행하고 있다는 것에 우리 대학생 불자들은 깊은 우려와 함께 상처와 분노를 느낍니다.


이에 한국대학생불교연합회는 전국의 대학생 불자들과 함께 다시금 정부 기관으로부터 비롯된 종교편향 행위에 대해 강한 유감을 표하며 관련 캠페인의 즉각적인 중단과 사과를 촉구하는 바입니다.


불기2565 (2021) 12 2

K.B.U.F 한국대학생불교연합회


Clip video

정부 '종교 편향' 점입가경..문체부 대놓고 "캐럴 활성화 캠페인

https://m.btnnews.tv/news/articleView.html?idxno=69229

Phật tử Hàn QuốcPhật tử Hàn Quốc-2 

Quan điểm 'Thiên vị tôn giáo' củaChính phủ Công giáo Roma Moon Jae-in. . .

Bộ Văn hóa, TT và DL Hàn Quốc công khai "Chiến dịch kích hoạt Carol"

(정부 '종교 편향' 점입가경..문체부 대놓고 "캐럴 활성화 캠페인”)

 

- Một lá thư Phản kháng của Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc gửi Nhà Xanh (dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc) đề nghị "hãy tức khắc dừng ngay liên quan Chiến dịch kích hoạt Carol và hãy đưa ra lời xin lỗi."

 

(Anchor) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã gây tranh cãi kể từ khi bắt đầu Chiến dịch kích hoạt Carol ’Vào tháng 12 tôi hy vọng những bài hát mừng sẽ an ủi bạn’, quảng bá các bài hát mừng ngày sinh của Chúa Giê-su.

 

Hòa thượng Viên Hạnh (원행스님), Tổng vụ Viện trưởng Thiền phái Tào Khê đời thứ 36, Chủ tịch Liên Tôn giáo châu Á vì hòa bình (ACRP) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và quyết định cho Hiệp hội Sinh viên Đại học và Phật tử Hàn Quốc gửi thư Phản kháng đến dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc.

 

Phóng viên Lee Eun-ah (이은아).

 Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 불교신문사)

Thích Vân Phong biên dịch

(Nguồn: 불교신문사)

***
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/10/202120:48(Xem: 547)
Ngày 27 tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên Phật Quang Sơn Bồ Đào Nha và Hiệp hội Quốc tế Phật Quang Sơn Lisbon đã tổ chức trực tuyến "Diễn đàn Triển vọng Kinh tế Thế giới sau Đại dịch" (後疫情時代, 世界經濟展望論壇), mời các nhà tư vấn Hoa kiều ở Bồ Đào Nha, tài chính xuyên quốc gia, công thương xí nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh, truyền thông và các lĩnh vực khác, và các Hoa kiều, các nhà lãnh đạo để thảo luận Các chủ đề cốt lõi cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt
10/04/201311:28(Xem: 7193)
Quyển “Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới” (PGVNvTG) của Thiền sư [sic] Định Lực và Cư sĩ [sic] Nhất Tâm biên soạn [sic], được NXB Văn Hoá Thông Tin cấp giấy phép số 1715/XB-QLXB của Cục Xuất Bản ngày 11-12-2001, có mặt trên thị trường sách khoảng giữa năm 2003. Sách dày 632 trang, khổ 16x24 cm, được in trên giấy couche, bìa cứng, rất sang trọng. Sách được xuất bản theo dạng “đội mủ” của quyển “Tôn Giáo và Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại,”
13/01/202010:29(Xem: 2402)
Danh hiệu "TAM TẠNG" là một danh vị vô cùng cao quí được trao tặng cho các vị tỳ khưu chuyên sâu về Pháp Học được tuyển chọn từ 500.000 chư đại đức tăng thành viên của giáo hội Tăng già trên khắp nước Miến.
19/08/202121:39(Xem: 810)
Các câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma dưới đây được ghi lại từ một tư liệu trên trang mạng tiếng Pháp Evolution-101 https://www.evolution-101.com/citations-du-dalai-Lama/
21/03/202018:31(Xem: 1943)
Như thường niên, cứ đến tháng Tư âm lịch, mùa sen nở, mùa hoa Vô Ưu lại về, báo hiệu mùa Phật Đản. Cùng với hàng trăm triệu người con Phật trên khắp 5 châu, lòng tràn đầy hân hoan, đón chào ngày Đản sinh lần thứ 2.643 của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cùng vọng hướng về Thánh địa Lâm Tỳ Ni, nơi Bồ tát thị hiện ra đời, thành tâm cúi đầu đảnh lễ và xưng tụng đại nguyện độ sinh cao cả của Đấng Thiên Nhân Sư.
19/12/202123:09(Xem: 272)
"84000: Diễn dịch kim ngôn khẩu ngọc của Đức Phật", một sáng kiến phi lợi nhuận toàn cầu và chia sẻ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Tây Tạng do Ngài Lạt Ma, tác giả và nhà làm phim nổi tiếng, vị cao tăng thạc đức Phật giáo Bhutan sáng lập, Tôn giả Dzongsar Jamyang Khyentse đã công bố danh mục hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới bản dịch sang Anh ngữ "Đại tạng Tengyur" (tức danh mục các tác phẩm Phật giáo được lưu truyền từ truyền thống Phật giáo Nalanda Ấn-độ hay một số khác có nguồn gốc từ Phật giáo Tây Tạng); Các bản dịch Luận bằng tiếng Tây Tạng được sưu tầm bởi các bậc Đạo sư Phật giáo vĩ đại của Ấn Độ, giải thích và biên tập kim ngôn khẩu ngọc của Đức Phật qua nhiều thể loại văn học nghệ thuật khác nhau.
09/08/202116:33(Xem: 690)
Tám Bảo tháp Phật giáo, Pháo đài, tường thành và 176 đồ tạo tác khác từ thời Phật giáo Càn Đà La được phát hiện tại Kabul, thành phố cổ, thủ đô của Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan.
09/11/202122:07(Xem: 414)
Vào chiều ngày 8 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng chính phủ Vương quốc Phật giáo Campuchia, Cư sĩ Hun Sen cho biết, Australia đã cam kết cung cấp hơn ba triệu liều vaccine cho Vương quốc Phật giáo Campuchia. Điều này sẽ giúp quốc gia Phật giáo này có những phấn khởi, tăng cường cho nhân dân Campuchia.
03/01/202214:47(Xem: 237)
Lần đầu tiên tôi được cảm giác "Hòa bình"*, như một câu khẩu hiệu nhóm nhạc, trở lại vào sau giữa thế kỷ 20 thập niên 1950 từ các nhạc sĩ be-bop trong làng nhạc jazz khu vực Toronto, Canada, những người đã quen với việc giao tiếp bằng biệt ngữ Tiểu văn hóa (Hipster) và được mã hóa. "Hòa bình" biểu thị việc cố gắng không trở nên nổi khùng trong thế giới điên cuồng thát loạn, tàn nhẫn, bất cần. Chúng tôi đang tổn thương tâm lý và chúng tôi cần được an ủi.
30/08/202111:46(Xem: 755)
Trong cuộc khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những pho tượng Phật và Tượng Bồ tát Tara (Laksmindra-Lokesvara) và nhiều pho tượng Phật lớn khác. Các nhà khảo cổ học thuộc Viện khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã phát hiện ra phế tích của một Tu viện Phật giáo được kiến tạo vào khoảng thế kỷ thứ 10 sau Tây lịch.