Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật Tử Cúng Dường Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước, đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức

22/03/202111:55(Xem: 3023)
Tán thán công đức quý Phật Tử Cúng Dường Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước, đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức
Phương Danh
Quý Phật Tử Cúng Dường
Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước,
đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức

1. Đức Nghiêm - Diệu Hiếu: $1000
2. Nguyên Hằng – Nguyên Tường: $1000
3. Nguyên Quảng Thịnh: $400
4. Nguyên Quảng Chơn: $100
5. Nguyên Quảng Hiền: $100
6. Thiện Tịnh- Diệu Liên: $100
7. Quảng Diệu Trí: $200
8. Khánh Đào: $100
9. Nguyên Như: $200
10. Quảng Hạnh: $200
11. Nguyên Đà: $100
12. Nguyên Nhật Định: $200
13. Ngọc Quý: $50
14. Liên Huệ: $100
15. Hồng Hạnh: $200
16. Thanh Phi: $100
17. Diệu Hiền: $100
18. Duyên Khánh Trúc: $100
19. Phương Thúy: $100
20. Quảng Hương: $100
21. Quảng Tịnh: $100
22. Thiện Bảo (Mai): $100
23. Nguyên Yên (Lan): $100
24. Long Tuyền: $100
25. Hứa Trinh: $200
26. Diệu Chơn: $250
27. Nguyên Tân Nguyên Thảo: $200
28. Nguyên Thiện Hạnh: $50
29. Nguyên Quảng Hương: $200
30. Nguyên Tân, Nguyên Thảo: $100
31. Nguyên Quảng Ngọc: $200
32. Mai Diệu Hoàng $200 (bank)
33. Như Hiền Nguyễn $50 (bank)
34. Mỹ Phước $100 (bank)
35. Linh Vân $100 (bank)
36. Diệu Tuyết (Thanh Vân): $200 (bank)
37. HL Nguyên Chi Nguyễn Kim Quế: $200 (bank)
38. HL Pháp Tâm Phạm Văn Năm: $1000
39. Quảng Thiện-Quảng Ngộ: $200
40. Nguyên Nhật Tín-Nguyên Thiện Định: $500
41. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $1,200
42. Hương Châu: $100
43. Bác Sĩ Nhân – Bác Sĩ Thư: $200
44. Đh Diệu Trí & Tâm Chân $200
45. Cụ bà Nguyên Cần $200
46. Hồng Vy $100
47. Bích Nghiêm $100
48. Tâm Nhân $200
49. Huệ Tâm Hương $100
50. Kiều Oanh Nguyên Nhật Thơ: $200
51. Jasmine Âu & Robert Âu $100
52. Nguyễn Ngọc Lan $200
53. Lai Thanh Xuân, PD: Vạn Diệp $50
54. Viên Thường: $100 (bank)
55. Nguyên Chánh: $50 (bank)
56. HL Phạm Văn Năm, pd: Pháp Tâm: $1000
57. HL Lê Hùng Dũng, pd: Thiện Dũng: $300
58. Nguyên Quảng Cường-Nguyên Quảng Thịnh:$1000
59. HL Mai Thị Tân, pd: Tịnh Niệm: $1000
60. HL Diệu Hoàng Trần Thị Khê: $500
61. HL Tịnh Hòa Lý Thị Lan: $1000
62. HL Đức Pháp Trần Tiêu: $500
63. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $200
64. Nguyên Quảng Thông (Nhất Phương): $50
65. Đạt Huệ - Diệu Danh: $280
66. Hoàng Lan-Jordan-Ryan-Ananda: $500
67. HL Nguyên Lương Hoàng Thanh: $500
68. Cụ bà Nguyên Tánh: $500
69. Quảng Khánh Nhân: $100
70. Quảng Khánh Nghĩa: $100
71. Nguyên Nhật Tịnh: $100
72. Nguyên Quảng Tiến: $100
73. Nguyên Quảng Thạnh: $100
74. Thảo-Thạch Nguyên Quý: $100
75. Nhóm Yoga Tịnh Độ (Nguyên Quảng Hương, Diệu Nghiêm, Diệu Hoàng, Đồng Thể, Giác Liên Thanh, Huệ Mai, Như Hiền, Diệu Phúc, Liên Minh): $450
76. Dr Arun Kumar Gurung: $100
77. Thiện An (Hoàng Thị Quế): $100
78. Gia đình Nguyễn Thị Bích Nga: $500
79. Cụ Bà Diệu Tuyết Huỳnh Ngọc Sương: $100
80. Quảng An-Tâm Mỹ:$200
81. Linh Hoa-Linh Chí: $200
82. Diệu Đài Khánh Vân: $200
83. Tâm Ngọc Lê Thị Hồng Vân: $200
84. Nguyên Quang Kim (Dung(: $100
85. Nguyễn Ngọc Thi: $40
86. Nguyễn Tuấn Khanh: $30
87. Ẩn danh: $20
88. HL Hà Thúc Duệ: $10
89. Diệu Trầm Hương Nguyễn:$200
90. Nguyên Quảng Ngọc: $500
91. Gian Hàng Đồ Chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh…): $2000
92. HL Viên Minh Nguyễn Thành Mẫn: $200
93. Gia đình Quảng Diệu Trí: $300
94. Ngọc Anh – Quách Mỹ Dung: $100
95. Nguyễn Thị Điền: $50
96. Trần Lâm Chiêu: $100
97. Huỳnh Thị Vui: $100
98. Lê Ngọc Hạnh: $100
99. Tâm Quang: $200
100. Linh Yến-Minh Tú: $100
101. Cụ Bà Diệu Ngọc: $250
102. Cụ Bà Mary Francis: $100
103. HL Hồ Mười, Hồ Vũ Quỳnh Như, Brian Robert Hunt: $500
104. Đồng Thanh Minh (Khôi): $100
105. Bích Vân (Từ Ngọc): $1000
106. Simon Kearney: $100
107. HL Won Kin Tai: $200
108. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $500
109. Quảng Niệm: $100
110. Nguyên Đức Quý: $100
111. Chung Ngọc Xuân: $20
112. Nguyên Quảng Ngọc: $500
113. Diệu Thơm - Từ Bình: $200
114. Nguyên Thiện Phước-Nguyên Nhật Tịnh: $500
115. Cụ Bà La Kim Kịch (Thiện Giác): $500
116. Nguyên Quảng Thiện (Hương Lan): $500
117. Cụ Bà Bùi Ngọc Thủy (Nguyên Quảng Lương): $300
118. Giới Nghiêm, Cassandra, Natalie: $200
119. Huệ Hương: $100
120. Minh Trí, Huệ Linh: $100
121. Cụ bà Nhật Tươi: $200
122. Cụ bà Nguyên Lộc: $200
123. Cụ bà Diệu Tuyết: $200
124. Daniel Trần - Nguyên Quảng Nhật $50
125. Brian Trần - Nguyên Quảng Trung $100
126. Jasmine Trần - Nguyên Quảng Nguyệt $60.80c
127. Gia đình: Nguyên Thiệu, Diệu Trí, Tâm Chân: $1000
128. Hòa Ngọc: $200
129. Nguyên Kim Ngọc: $300
130. HL Linh Thọ Ngô Kỉnh Đức: $500
131. HL Cụ Bà Tín Như Từ Tô Nữ: $500
132. HL Cụ Bà Diệu Hạnh Trần Thị Lục: $5000
133. HL Cụ Bà Lê Thị Tri, pd: Nguyên Duy: $3000
134. Cụ Bà Diệu Kim Nguyễn Kim Huờn: $500
135. Chơn Như Nguyện Loan Phạm: $100
136. Bảo Diệu Nguyện: $100
137. Diệu Âm Thái Thị Lâm: $50
138. Quảng Diệu Ngộ & Huệ Tâm: $100
139. Chung Ngọc Hương: $20
140. Quảng Đại Tâm: $50
141. Nguyễn Bích Nguyệt: $50
142. Nguyễn Thị Huyền: $40
143. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải: $300
144. Ban Trai Soạn (11/4/2021): $2000
145. Ông bà Nguyên Quảng Ấn, Diệu Ân: $1000
146. Ông bà Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500
147. Cụ Bà Phổ Hòa Lý Bích Vân: $200
148. Đồng Ngọc Minh, Nguyên Quảng Phước: $1000
149. Quảng Diệu Nguyên Huỳnh Trinh: $508.50
150. Quảng Tịnh Tâm Trang Thị Hạnh: $508.50
151. Cụ bà Diệu Quang Vương Thị Phúc: $200
152. Ông Bà Lệ An – Diệu Đài: $500
153. Cụ Bà Tâm Vang Dương Thị Vẻ: $200
154. Hữu Thu: $200
155. Huệ Hương: $200
156. Huỳnh Tỷ, Lâm Trân, Võ Thị Đức, Lê Thị Ngọc Điệp: $2000
157. Cụ bà Diệu Quang Vương Thị Phúc: $200
158. Ông Bà Lệ An – Diệu Đài: $500
159. Cụ Bà Diệu Phước Trang Thị Kiến: $1000
160. Phật tử Niệm Phật Đường Đức Sơn Tasmania : $500
161. Mẫn Vương Tâm (Yến): $50
162. Quảng Nghĩa Bùi Hữu Khoa: $300
163. Ẩn danh: $60

164. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $1200

165. Thiện Phước, Diệu Bạch, Diệu Thuận: $200
166. Quảng Pháp Đăng - Quảng Tịnh Duyên (Sydney): $300
167. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200

166. Quảng Pháp Đăng - Quảng Tịnh Duyên (Sydney): $300
167. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200
168. Thiện Kim - Thiện Lý: $100
169. Cụ Ông Thiện Giác Trần Chi: $400

170. Cụ bà Quảng Pháp Thiện Hoàng T. Linh: $200
171. Linh Xuân: $100
172. Thu Trang: $200
173. Hồng Phượng: $100
174. Anh Đào: $100
175. Bảo Kim Mai: $200
176. HL Diệu Mỹ Nguyễn Ngọc Hoa: $300
177. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200
178. HL Lê Duy Thành, pd: Thiện Bình: $1000
179. HL Phạm Văn Năm, pd: Pháp Tâm: $1000
180. HL Cụ Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ: $4000
181. HL Cụ Bà Nguyên Hoa Diệp Tú Liên: $3000
182. HL Cụ Ông An Thịnh Phan Hữu Phú: $3000
183. HL Pháp Duyên Lê Văn Cường: $2000 (do Mai Lâm & Maria Liễu phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho Cường)

184. Mai Lâm & Allison Monkhouse Funeral: $2000

185. Ban Trai Soạn (Nguyên Như, Quảng Hạnh….) $2,500 (2/5/2021)
186. Phúc Toàn (Khanh), Phúc Châu (Hạnh): $200
187. HL Cụ bà Diệu Đức Hàng Đáng: $500
188. Gia đình Đào Văn: $500
189. Gia đình Hàng Thanh: $500
190. Ngọc Mỹ & 1 người bạn: $250
191. Quảng Phái: $50
192. Đồng Từ Tâm: $300
193. Thiện Hương Lu Mỹ Liên: $300
194. Phật tử Chùa Bắc Linh, Nam Úc: $300
195. Hương linh Hiếu Thiện Nguyễn Khắc Nhân: $500
196. Hương linh Cụ Bà Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ngọ: $1000
197. Minh Đăng - Ngọc Đức: $100
198. Phật tử Virginia, USA: $573.40
199. Htr Quảng Giải & Ban Hướng Dẫn GĐPT Úc Đại Lợi: $1000
200. Hương Linh Thái Hồng Nguyệt: $2000
201. Hương linh Stewart John Hibbert: $3000
202. Hương linh Nguyên Túy Lê Thị Hồng Liên: $3000
203. Hương linh Long Quân Hồ Công Lộ: $2000
204. Hương linh Quảng Lạc Nguyễn Thị Lời: $2000
205. Hương linh Ngọc Tịnh Nguyễn Thiên Thanh: $1,500
206. Stewart Mai Trâm & Olivia Mai Hibbert: $2000
207. Quảng Tịnh Tâm (Montreal, Canada): $800
208. Ban Phát hành đồ chay (24/6/2021): $1,500

209. Ban Phát hành đồ chay (4/7/2021): $1,500
210. Ban Phát hành đồ chay (11/7/2021): $1,500
210. Gia đình Cụ Bà Diệu Chánh Ngô Thị Kiểu: $1000


Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.


Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/10/2022(Xem: 1247)
Nhờ sự gia trì của Thập Phương Tam Bảo và sự yểm trợ tài công vật lực của quý đồng hương Phật tử gần xa mà Lễ Hội Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức được tổ chức từ ngày 9 đến 16/10/2022 vừa qua đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức xin thành tâm tán dương công đức và cảm tạ quý Phật tử. Như lệ thường cuối mỗi năm, dù vừa xong Lễ hội chu niên, Tu Viện Quảng Đức vẫn tổ chức Huân Tu Tịnh Độ 3 ngày tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày Thứ Sáu, 18 đến Chủ Nhật 20 tháng 11 năm 2022 sắp tới, đặc biệt khóa tu này có sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu Châu kiêm Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới)
08/10/2022(Xem: 723)
Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
06/12/2022(Xem: 54)
Tu Viện Viên Đức Khai sơn: HT Thích Như Điển Trụ Trì: TT Thích Hạnh Vân Rebholzstr. 36, 88214 Ravensburg Bayern, Germany
03/12/2022(Xem: 264)
Hình ảnh Chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ , Đại Đức Tăng Ni chứng minh tham dự Lễ Tiểu Tường của Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn, Khai Sơn Chùa Phổ Hiền, Strasbourge, Pháp Quốc từ ngày 2 đến 4 tháng 12 năm 2022
02/12/2022(Xem: 177)
Chiều thứ Năm, 1/12/2022, Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng quý Phật tử địa phương Nha Trang đã đến thăm ủy lạo và tặng 100 phần quà tình thương cho đồng bào nghèo, người già neo đơn tại Chùa Kim Quang, Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha Trang; mỗi người được tặng 1 thùng mì gói, 5 ký gạo và 1 bao thư tiền mặt 200 VNĐ (đợt 2 quà xuân Quý Mão sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1/2023). Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức đã gởi tịnh tài ủng hộ cho công việc từ thiện này. Sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử Phật nguyện sống cuộc đời thiểu dục, có nếp sống lành mạnh an hòa, để có khả năng, có cơ hội tiếp tục lên đường làm từ thiện, đem niềm vui yêu thương đến cho mọi người.
01/12/2022(Xem: 154)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vía Di Đà & Trai Đàn Cầu Siêu, Chẩn Tế Bạt Độ Âm Linh tại Chùa Bảo Quang, Cali, Hoa Kỳ (9-10/12/2022) 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸
01/12/2022(Xem: 373)
Chùa Hương Sen ở thành phố Perris, Riverside County, được ni sư tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương thành lập từ tháng 4/2010, gồm có 10 mẫu đất, là một tổ chức vô vị lợi. Hiện nay có 6 đệ tử tu ni và 3 chú chó nhỏ đang tu tại chùa.
30/11/2022(Xem: 292)
HT Thích Như Điển giảng pháp tại chùa Linh Sơn, Brisbane, Úc châu, tối 29/11/2022
27/11/2022(Xem: 1482)
Trước ánh sáng từ bi từ nơi Đức Phật, giờ này chúng con được quỳ nơi đây, dưới sự chứng minh của quý Ngài là một phước duyên lớn lao cho chúng con. Chúng con phải rời xa cha mẹ và anh chị từ rất sớm, nên đã thiếu đi sự nhắc nhở và dạy bảo của gia đình, mà lao vào vòng xoáy của những sự hưởng thụ, những cuộc vui không lành mạnh và chìm đắm trong vòng danh lợi tưởng như không có lối ra. Từ khi chúng con có được nhân duyên về Chùa, được nghe những bài pháp ngắn vào mỗi chủ nhật hàng tuần của Thầy giáo thọ Thích Phổ Huân và của Sư Cô Bổn Sư Thích Nữ Giác Anh, tâm con như bầu trời trong xanh bừng sáng không còn bị mây mù che phủ.
15/11/2022(Xem: 297)
Chỉ còn một tháng rưởi thời gian, là bước sang năm 2023. Theo quy định của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, cứ vào mỗi đầu năm có Khoá An Cư Kiết Đông10 Ngày, nhằm để chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm trau dồi giới thân huệ mạng. Cũng là cơ hội để chư Tăng Ni được Thân Hoà Đồng Trú, được sống trong những ngày thanh tịnh hoà hợp, đồng thời trao đổi chia xẻ những kinh nghiệm trên con đường hoằng pháp lợi sanh tại xứ Âu Châu nói riêng và xứ người hải ngoại nói chung.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,277,360