Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán thán công đức quý Phật Tử Cúng Dường Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước, đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức

22/03/202111:55(Xem: 1079)
Tán thán công đức quý Phật Tử Cúng Dường Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước, đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức
Phương Danh
Quý Phật Tử Cúng Dường
Làm lại bộ cửa sắt, lót đá sân trước,
đèn trụ điện ngoài trời trong khuôn viên Tu Viện Quảng Đức

1. Đức Nghiêm - Diệu Hiếu: $1000
2. Nguyên Hằng – Nguyên Tường: $1000
3. Nguyên Quảng Thịnh: $400
4. Nguyên Quảng Chơn: $100
5. Nguyên Quảng Hiền: $100
6. Thiện Tịnh- Diệu Liên: $100
7. Quảng Diệu Trí: $200
8. Khánh Đào: $100
9. Nguyên Như: $200
10. Quảng Hạnh: $200
11. Nguyên Đà: $100
12. Nguyên Nhật Định: $200
13. Ngọc Quý: $50
14. Liên Huệ: $100
15. Hồng Hạnh: $200
16. Thanh Phi: $100
17. Diệu Hiền: $100
18. Duyên Khánh Trúc: $100
19. Phương Thúy: $100
20. Quảng Hương: $100
21. Quảng Tịnh: $100
22. Thiện Bảo (Mai): $100
23. Nguyên Yên (Lan): $100
24. Long Tuyền: $100
25. Hứa Trinh: $200
26. Diệu Chơn: $250
27. Nguyên Tân Nguyên Thảo: $200
28. Nguyên Thiện Hạnh: $50
29. Nguyên Quảng Hương: $200
30. Nguyên Tân, Nguyên Thảo: $100
31. Nguyên Quảng Ngọc: $200
32. Mai Diệu Hoàng $200 (bank)
33. Như Hiền Nguyễn $50 (bank)
34. Mỹ Phước $100 (bank)
35. Linh Vân $100 (bank)
36. Diệu Tuyết (Thanh Vân): $200 (bank)
37. HL Nguyên Chi Nguyễn Kim Quế: $200 (bank)
38. HL Pháp Tâm Phạm Văn Năm: $1000
39. Quảng Thiện-Quảng Ngộ: $200
40. Nguyên Nhật Tín-Nguyên Thiện Định: $500
41. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $1,200
42. Hương Châu: $100
43. Bác Sĩ Nhân – Bác Sĩ Thư: $200
44. Đh Diệu Trí & Tâm Chân $200
45. Cụ bà Nguyên Cần $200
46. Hồng Vy $100
47. Bích Nghiêm $100
48. Tâm Nhân $200
49. Huệ Tâm Hương $100
50. Kiều Oanh Nguyên Nhật Thơ: $200
51. Jasmine Âu & Robert Âu $100
52. Nguyễn Ngọc Lan $200
53. Lai Thanh Xuân, PD: Vạn Diệp $50
54. Viên Thường: $100 (bank)
55. Nguyên Chánh: $50 (bank)
56. HL Phạm Văn Năm, pd: Pháp Tâm: $1000
57. HL Lê Hùng Dũng, pd: Thiện Dũng: $300
58. Nguyên Quảng Cường-Nguyên Quảng Thịnh:$1000
59. HL Mai Thị Tân, pd: Tịnh Niệm: $1000
60. HL Diệu Hoàng Trần Thị Khê: $500
61. HL Tịnh Hòa Lý Thị Lan: $1000
62. HL Đức Pháp Trần Tiêu: $500
63. Nguyên Quảng Chơn (Hồng Lai): $200
64. Nguyên Quảng Thông (Nhất Phương): $50
65. Đạt Huệ - Diệu Danh: $280
66. Hoàng Lan-Jordan-Ryan-Ananda: $500
67. HL Nguyên Lương Hoàng Thanh: $500
68. Cụ bà Nguyên Tánh: $500
69. Quảng Khánh Nhân: $100
70. Quảng Khánh Nghĩa: $100
71. Nguyên Nhật Tịnh: $100
72. Nguyên Quảng Tiến: $100
73. Nguyên Quảng Thạnh: $100
74. Thảo-Thạch Nguyên Quý: $100
75. Nhóm Yoga Tịnh Độ (Nguyên Quảng Hương, Diệu Nghiêm, Diệu Hoàng, Đồng Thể, Giác Liên Thanh, Huệ Mai, Như Hiền, Diệu Phúc, Liên Minh): $450
76. Dr Arun Kumar Gurung: $100
77. Thiện An (Hoàng Thị Quế): $100
78. Gia đình Nguyễn Thị Bích Nga: $500
79. Cụ Bà Diệu Tuyết Huỳnh Ngọc Sương: $100
80. Quảng An-Tâm Mỹ:$200
81. Linh Hoa-Linh Chí: $200
82. Diệu Đài Khánh Vân: $200
83. Tâm Ngọc Lê Thị Hồng Vân: $200
84. Nguyên Quang Kim (Dung(: $100
85. Nguyễn Ngọc Thi: $40
86. Nguyễn Tuấn Khanh: $30
87. Ẩn danh: $20
88. HL Hà Thúc Duệ: $10
89. Diệu Trầm Hương Nguyễn:$200
90. Nguyên Quảng Ngọc: $500
91. Gian Hàng Đồ Chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh…): $2000
92. HL Viên Minh Nguyễn Thành Mẫn: $200
93. Gia đình Quảng Diệu Trí: $300
94. Ngọc Anh – Quách Mỹ Dung: $100
95. Nguyễn Thị Điền: $50
96. Trần Lâm Chiêu: $100
97. Huỳnh Thị Vui: $100
98. Lê Ngọc Hạnh: $100
99. Tâm Quang: $200
100. Linh Yến-Minh Tú: $100
101. Cụ Bà Diệu Ngọc: $250
102. Cụ Bà Mary Francis: $100
103. HL Hồ Mười, Hồ Vũ Quỳnh Như, Brian Robert Hunt: $500
104. Đồng Thanh Minh (Khôi): $100
105. Bích Vân (Từ Ngọc): $1000
106. Simon Kearney: $100
107. HL Won Kin Tai: $200
108. Thiện Tịnh-Diệu Liên: $500
109. Quảng Niệm: $100
110. Nguyên Đức Quý: $100
111. Chung Ngọc Xuân: $20
112. Nguyên Quảng Ngọc: $500
113. Diệu Thơm - Từ Bình: $200
114. Nguyên Thiện Phước-Nguyên Nhật Tịnh: $500
115. Cụ Bà La Kim Kịch (Thiện Giác): $500
116. Nguyên Quảng Thiện (Hương Lan): $500
117. Cụ Bà Bùi Ngọc Thủy (Nguyên Quảng Lương): $300
118. Giới Nghiêm, Cassandra, Natalie: $200
119. Huệ Hương: $100
120. Minh Trí, Huệ Linh: $100
121. Cụ bà Nhật Tươi: $200
122. Cụ bà Nguyên Lộc: $200
123. Cụ bà Diệu Tuyết: $200
124. Daniel Trần - Nguyên Quảng Nhật $50
125. Brian Trần - Nguyên Quảng Trung $100
126. Jasmine Trần - Nguyên Quảng Nguyệt $60.80c
127. Gia đình: Nguyên Thiệu, Diệu Trí, Tâm Chân: $1000
128. Hòa Ngọc: $200
129. Nguyên Kim Ngọc: $300
130. HL Linh Thọ Ngô Kỉnh Đức: $500
131. HL Cụ Bà Tín Như Từ Tô Nữ: $500
132. HL Cụ Bà Diệu Hạnh Trần Thị Lục: $5000
133. HL Cụ Bà Lê Thị Tri, pd: Nguyên Duy: $3000
134. Cụ Bà Diệu Kim Nguyễn Kim Huờn: $500
135. Chơn Như Nguyện Loan Phạm: $100
136. Bảo Diệu Nguyện: $100
137. Diệu Âm Thái Thị Lâm: $50
138. Quảng Diệu Ngộ & Huệ Tâm: $100
139. Chung Ngọc Hương: $20
140. Quảng Đại Tâm: $50
141. Nguyễn Bích Nguyệt: $50
142. Nguyễn Thị Huyền: $40
143. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải: $300
144. Ban Trai Soạn (11/4/2021): $2000
145. Ông bà Nguyên Quảng Ấn, Diệu Ân: $1000
146. Ông bà Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500
147. Cụ Bà Phổ Hòa Lý Bích Vân: $200
148. Đồng Ngọc Minh, Nguyên Quảng Phước: $1000
149. Quảng Diệu Nguyên Huỳnh Trinh: $508.50
150. Quảng Tịnh Tâm Trang Thị Hạnh: $508.50
151. Cụ bà Diệu Quang Vương Thị Phúc: $200
152. Ông Bà Lệ An – Diệu Đài: $500
153. Cụ Bà Tâm Vang Dương Thị Vẻ: $200
154. Hữu Thu: $200
155. Huệ Hương: $200
156. Huỳnh Tỷ, Lâm Trân, Võ Thị Đức, Lê Thị Ngọc Điệp: $2000
157. Cụ bà Diệu Quang Vương Thị Phúc: $200
158. Ông Bà Lệ An – Diệu Đài: $500
159. Cụ Bà Diệu Phước Trang Thị Kiến: $1000
160. Phật tử Niệm Phật Đường Đức Sơn Tasmania : $500
161. Mẫn Vương Tâm (Yến): $50
162. Quảng Nghĩa Bùi Hữu Khoa: $300
163. Ẩn danh: $60

164. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $1200

165. Thiện Phước, Diệu Bạch, Diệu Thuận: $200
166. Quảng Pháp Đăng - Quảng Tịnh Duyên (Sydney): $300
167. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200

166. Quảng Pháp Đăng - Quảng Tịnh Duyên (Sydney): $300
167. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200
168. Thiện Kim - Thiện Lý: $100
169. Cụ Ông Thiện Giác Trần Chi: $400

170. Cụ bà Quảng Pháp Thiện Hoàng T. Linh: $200
171. Linh Xuân: $100
172. Thu Trang: $200
173. Hồng Phượng: $100
174. Anh Đào: $100
175. Bảo Kim Mai: $200
176. HL Diệu Mỹ Nguyễn Ngọc Hoa: $300
177. HL Trần Công Trang (Hòa Lan): $200
178. HL Lê Duy Thành, pd: Thiện Bình: $1000
179. HL Phạm Văn Năm, pd: Pháp Tâm: $1000
180. HL Cụ Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ: $4000
181. HL Cụ Bà Nguyên Hoa Diệp Tú Liên: $3000
182. HL Cụ Ông An Thịnh Phan Hữu Phú: $3000
183. HL Pháp Duyên Lê Văn Cường: $2000 (do Mai Lâm & Maria Liễu phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho Cường)

184. Mai Lâm & Allison Monkhouse Funeral: $2000

185. Ban Trai Soạn (Nguyên Như, Quảng Hạnh….) $2,500 (2/5/2021)
186. Phúc Toàn (Khanh), Phúc Châu (Hạnh): $200
187. HL Cụ bà Diệu Đức Hàng Đáng: $500
188. Gia đình Đào Văn: $500
189. Gia đình Hàng Thanh: $500
190. Ngọc Mỹ & 1 người bạn: $250
191. Quảng Phái: $50
192. Đồng Từ Tâm: $300
193. Thiện Hương Lu Mỹ Liên: $300
194. Phật tử Chùa Bắc Linh, Nam Úc: $300
195. Hương linh Hiếu Thiện Nguyễn Khắc Nhân: $500
196. Hương linh Cụ Bà Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ngọ: $1000
197. Minh Đăng - Ngọc Đức: $100
198. Phật tử Virginia, USA: $573.40
199. Htr Quảng Giải & Ban Hướng Dẫn GĐPT Úc Đại Lợi: $1000(Sẽ cập nhật tiếp)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.


Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 81596)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
12/06/202120:34(Xem: 151)
Viết về lịch sử của một Dân Tộc hay của các Tôn Giáo là cả một vấn đề khó khăn, đòi hỏi ở người viết phải am tường mọi dữ kiện, tham cứu nhiều sách vở hay là chứng nhân của lịch sử, mới mong khỏi có điều sai lệch, nên trước khi đặt bút viết quyển “Lịch sử Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại trước và sau năm 1975” chúng tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều...
20/05/202118:48(Xem: 561)
Tháng 5/1983, khi tôi vừa dọn sang Melbourne sống và cũng vừa nghe tin mẹ tôi ở Việt Nam qua đời, tôi đã đến Chùa Đại Bi Quan Âm, được dựng lên từ một ngôi nhà rất nhỏ và cũ kỹ ở số 8 Prince Street, Footscray, được gặp ngài trụ trì, đó là Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, để xin lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Năm 2020, tôi kêu gọi các tổ chức viết bài vừa để ghi nhớ lịch sử phát triển của cộng đồng, vừa để kỷ niệm 45 năm người Việt định cư tại Victoria, đáng tiếc nạn đại dịch phát xuất từ Vũ Hán Trung Hoa, khiến mọi việc bị ngưng trệ. Đặc biệt tôi đã nhận được bài viết từ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Tu Viện Quảng Đức) & Đại Đức Thích Hạnh Phẩm (Tu Viện Từ Ân) mới biết riêng tại tiểu bang Victoria đã có hơn 30 ngôi chùa Việt Nam, điều này chứng tỏ nhu cầu tâm linh của người Việt chúng ta là vô cùng to lớn. Nhân Đại Lễ Phật Đản năm nay 2021, tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bài tổng hợp của hai Thầy, bài được đăng trên Phiên Bản Điện Tử Nhân Quyền trong tuần này để cống hiến bạn đọc gần x
25/03/202111:34(Xem: 649)
Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên. Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.
22/03/202107:07(Xem: 1470)
Thư Ngỏ Vận Động Ngân Quỹ làm lại bộ cửa sắt cổng Tam Quan Tu Viện Quảng Đức
17/03/202118:03(Xem: 801)
Trong bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Không – Thích Mãn Giác có đoạn viết rằng : “Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ thường Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông” Tôi được sinh ra tại quận Vinh Lộc nay là Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, nhà tôi nằm phía đầu chợ, trước chợ là một con sông, bắt nguồn từ phá Tam Giang, chảy qua cửa Thuận An, đến cửa Tư Hiền rồi ra biển. Đoạn sông trước làng xã tôi gọi là Đầm Thuỷ Tú. Như bao làng và thôn xóm khác, mỗi làng đều có ngôi chùa làng; ngôi chùa làng của tôi có tên là Chùa Từ Duyên, được xây dựng từ thời Vua Thiệu Trị tại làng Diêm Trường- Phụng Chánh, cũng gọi là Diêm Phụng. Chùa Từ Duyên cách nhà tôi đi bộ khoảng mười phút; và về phía Nam khoảng 15 km gần cửa Tư Hiền có ngôi chùa Thánh Duyên, ngôi chùa nầy được xây trên núi Túy Vân từ thời Vua Minh Mạng. Ở tại Thừa Thiên cố đô Huế, triều đại vua chúa Triều Nguyễn có ba ngôi Quốc Tự đó là: Linh Mụ Quốc Tự, Diệu Đế Quốc Tự và Thánh Duyê
14/03/202117:02(Xem: 666)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Tỳ kheo Thích Trung Tịnh thành lập vào đầu năm 2013 trên mảnh đất có diện tích hơn 2,5 mẫu tây ở thành phố Fresno - là trung tâm kinh tế của thung lũng trung tâm California. Chùa đã được thành phố cấp phép sinh hoạt tôn giáo vào ngày 27.4.2016. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca, tượng Tây Phương Tam Thánh và tượng đức Phật A Di Đà. Hương án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía trước tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma (tượng bằng gỗ mít nài, đường kính 0,90m, tạc nguyên cây mít cao 2,5m); đại hồng chung (nặng 500kg); trống (dài 2m, ngang 1,2m) và hai bộ Đại Tạng kinh (Bắc truyền và Nam truyền). Đặc biệt, chùa đã đặt tạo tác pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca (bằng đồng dát vàng 9999, nặng 2,5 tấn) đang ở Việt Nam, chờ vận chuyển qua Mỹ. Chùa đã có kế hoạch xây ngôi chánh điện mớ
01/02/202119:01(Xem: 886)
Tu viện Pháp Vương có diện tích gần 9 mẫu Tây, tọa lạc trên một ngọn đồi có nhiều cây cao bóng mát. Tu viện được Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 1998. “Pháp Vương” có nghĩa là Phật, như ý nghĩa Phật Đà.
09/01/202105:27(Xem: 1597)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí