Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

17/02/202009:13(Xem: 962)
Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21

***

new Zealand Auckland_2021-retreat (24)
Auckland_2021-retreat (22)(xem tiếp địa điểm đất trại nơi tổ chức khóa tu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan)

 
***

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Ghi Danh Tham Dự
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tây Tây Lan

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

         1             

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

TV Quảng Đức

         2             

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

TV Quảng Đức

         3             

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

TV Quảng Đức

         4             

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức

         5             

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

TV Quảng Đức

         6             

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

TV Quảng Đức

         7             

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

TV Quảng Đức

         8             

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

TV Quảng Đức

         9             

Đặng Thị Tú Hoài

Hồng Hạnh

TV Quảng Đức

      10             

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

TV Quảng Đức

      11             

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

TV Quảng Đức

      12             

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

TV Quảng Đức

      13             

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

TV Quảng Đức

      14             

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

TV Quảng Đức

      15             

Hồ Huyền Diệu

Tín Chánh

TV Quảng Đức

      16             

Lê Thị Lan

Huệ Ân

TV Quảng Đức

      17             

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

TV Quảng Đức

      18             

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

TV Quảng Đức

      19             

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

TV Quảng Đức

      20             

Phan Bé

Chân Giác

TV Quảng Đức

      21             

Ngô Thị Tý

Nguyên Khai

TV Quảng Đức

      22             

Nguyễn Thị Đoan Thư

Quảng Hảo

TV Quảng Đức

      23             

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      24             

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

TV Quảng Đức

      25             

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

TV Quảng Đức

      26             

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

TV Quảng Đức

      27             

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

TV Quảng Đức

      28             

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

TV Quảng Đức

      29             

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

TV Quảng Đức

      30             

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

TV Quảng Đức

      31             

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

TV Quảng Đức

      32             

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

TV Quảng Đức

      33             

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

TV Quảng Đức

      34             

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

TV Quảng Đức

      35             

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

TV Quảng Đức

      36             

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

TV Quảng Đức

      37             

Đặng Thu Thủy

Tịnh Châu

TV Quảng Đức

      38             

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

TV Quảng Đức

      39             

Nguyễn Chí Sơn

Thục Hà

TV Quảng Đức

      40             

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

TV Quảng Đức

      41             

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

TV Quảng Đức

      42             

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

TV Quảng Đức

      43             

Trương Phương Như

Quảng Ý

TV Quảng Đức

      44             

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

TV Quảng Đức

      45             

Dương Tô Văn Hòa

Quảng Trí Tâm

TV Quảng Đức

      46             

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

TV Quảng Đức

      47             

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

TV Quảng Đức

      48             

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

TV Quảng Đức

      49             

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

TV Quảng Đức

      50             

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

TV Quảng Đức

      51             

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

TV Quảng Đức

      52             

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

TV Quảng Đức

      53             

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

TV Quảng Đức

      54             

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

TV Quảng Đức

      55             

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

TV Quảng Đức

      56             

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

TV Quảng Đức

      57             

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

TV Quảng Đức

      58             

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyên Thanh

TV Quảng Đức

      59             

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

TV Quảng Đức

      60             

Nguyễn Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

TV Quảng Đức

      61             

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

TV Quảng Đức

      62             

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

TV Quảng Đức

      63             

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

TV Quảng Đức

      64             

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

TV Quảng Đức

      65             

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

TV Quảng Đức

      66             

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      67             

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      68             

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

TV Quảng Đức

      69             

Trần Mai

Quảng Diệu Đức 

TV Quảng Đức

      70             

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

TV Quảng Đức

      71             

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

TV Quảng Đức

      72             

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

TV Quảng Đức

      73             

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

TV Quảng Đức

      74             

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

TV Quảng Đức

      75             

Trần Hữu Huề

Quảng An

TV Quảng Đức

      76             

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

TV Quảng Đức

      77             

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      78             

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

TV Quảng Đức

      79             

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

TV Quảng Đức

      80             

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

TV Quảng Đức

      81             

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

TV Quảng Đức

      82             

Akira Ray Hoang Kho

Quảng Bảo Nguyên

TV Quảng Đức

      83             

Hoàng Gia Bảo

Minh An

TV Quảng Đức

      84             

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

TV Quảng Đức

      85             

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

TV Quảng Đức

      86             

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

TV Quảng Đức

      87             

Hồ Khôi

Đồng Thanh Minh

TV Quảng Đức

      88             

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

TV Quảng Đức

      89             

Phạm Trần Phương Phương

Hương Ngọc

TV Quảng Đức

      90             

Lê Chấn Hưng (Ethan)

Quảng Trí Thịnh

TV Quảng Đức

      91             

Lê Minh Kiện (Ronin)

Quảng Trí Khương

TV Quảng Đức

      92             

Châu Thị Hồng Hạnh

Quảng Diệu Hòa

TV Quảng Đức

      93             

Lý Thị Keo

Lệ Hạnh

TV Quảng Đức

      94             

Lê Thị Thúy Ngọc

Chân Mỹ Nguyện

TV Quảng Đức

      95             

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

TV Quảng Đức

      96             

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

TV Quảng Đức

      97             

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

TV Quảng Đức

      98             

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

TV Quảng Đức

      99             

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

TV Quảng Đức

   100             

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

TV Quảng Đức

   101             

Nguyễn Bích Dung

Nguyên Quảng Kim

TV Quảng Đức

   102             

Phạm Thị Loan

Liên Huệ

TV Quảng Đức

   103             

Trần Thị Giàu

Diệu Chơn

TV Quảng Đức

   104             

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

TV Quảng Đức

   105             

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

TV Quảng Đức

   106             

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

TV Quảng Đức

   107             

 

 

 

   108             

 

 

 

   109             

(sẽ cập nhật tiếp)

 

 

   110             

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/03/202107:07(Xem: 950)
Thư Ngỏ Vận Động Ngân Quỹ làm lại bộ cửa sắt cổng Tam Quan Tu Viện Quảng Đức
05/01/202106:49(Xem: 2211)
Một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập) Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý thân hữu, Bắt đầu ngày 03.01.2021, trên trang facebook: Tuong Vo và trang website: chuaviettoancau.com sẽ giới thiệu một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Việc giới thiệu các ngôi chùa Ni Giới tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nga và Ấn Độ sẽ không theo bất cứ thứ tự nào: 2 ngày 1 chùa. Ngôi chùa Ni Giới ở đây được hiểu là ngôi chùa hiện nay do một vị Ni (Ni trưởng, Ni sư, Sư cô) quản lý (trụ trì, giám tự …). Chúng con chỉ giới thiệu những ngôi chùa mà chúng con có duyên lành đến viếng thăm và chụp ảnh từ năm 2007 đến nay, nên có một số hình ảnh, thông tin chưa được cập nhật. Nếu có những thông tin sai sót, cần sửa hoặc bổ sung, xin quý Chùa, quý thân hữu hoan hỷ liên lạc qua messenger: Tuong Vo hoặc email: vvtuong04@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn. Về bài viết giới thiệu chùa, chúng con sử dụng thông tin ghi chép trực tiếp lúc viếng chùa; tư liệu từ bộ sác
01/01/202109:18(Xem: 76757)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
25/03/202111:34(Xem: 345)
Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên. Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.
17/03/202118:03(Xem: 523)
Trong bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Không – Thích Mãn Giác có đoạn viết rằng : “Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ thường Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông” Tôi được sinh ra tại quận Vinh Lộc nay là Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, nhà tôi nằm phía đầu chợ, trước chợ là một con sông, bắt nguồn từ phá Tam Giang, chảy qua cửa Thuận An, đến cửa Tư Hiền rồi ra biển. Đoạn sông trước làng xã tôi gọi là Đầm Thuỷ Tú. Như bao làng và thôn xóm khác, mỗi làng đều có ngôi chùa làng; ngôi chùa làng của tôi có tên là Chùa Từ Duyên, được xây dựng từ thời Vua Thiệu Trị tại làng Diêm Trường- Phụng Chánh, cũng gọi là Diêm Phụng. Chùa Từ Duyên cách nhà tôi đi bộ khoảng mười phút; và về phía Nam khoảng 15 km gần cửa Tư Hiền có ngôi chùa Thánh Duyên, ngôi chùa nầy được xây trên núi Túy Vân từ thời Vua Minh Mạng. Ở tại Thừa Thiên cố đô Huế, triều đại vua chúa Triều Nguyễn có ba ngôi Quốc Tự đó là: Linh Mụ Quốc Tự, Diệu Đế Quốc Tự và Thánh Duyê
14/03/202117:02(Xem: 436)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Tỳ kheo Thích Trung Tịnh thành lập vào đầu năm 2013 trên mảnh đất có diện tích hơn 2,5 mẫu tây ở thành phố Fresno - là trung tâm kinh tế của thung lũng trung tâm California. Chùa đã được thành phố cấp phép sinh hoạt tôn giáo vào ngày 27.4.2016. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca, tượng Tây Phương Tam Thánh và tượng đức Phật A Di Đà. Hương án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía trước tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma (tượng bằng gỗ mít nài, đường kính 0,90m, tạc nguyên cây mít cao 2,5m); đại hồng chung (nặng 500kg); trống (dài 2m, ngang 1,2m) và hai bộ Đại Tạng kinh (Bắc truyền và Nam truyền). Đặc biệt, chùa đã đặt tạo tác pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca (bằng đồng dát vàng 9999, nặng 2,5 tấn) đang ở Việt Nam, chờ vận chuyển qua Mỹ. Chùa đã có kế hoạch xây ngôi chánh điện mớ
01/02/202119:01(Xem: 652)
Tu viện Pháp Vương có diện tích gần 9 mẫu Tây, tọa lạc trên một ngọn đồi có nhiều cây cao bóng mát. Tu viện được Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 1998. “Pháp Vương” có nghĩa là Phật, như ý nghĩa Phật Đà.
09/01/202105:27(Xem: 970)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
30/11/202009:09(Xem: 801)
Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp. Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp. Điện thoại số: 00.33.04.78.59.71.47; 04.78.59.66.07 Email: tanhthiet2002@yahoo.com Sáng lập và trụ trì: Hòa thượng Thích Tánh Thiệt Đệ nhất Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Hội Phật giáo Việt Nam vùng Rhône Alpes thành lập vào ngày 01.7.1981 do ông Cao Văn Trường làm Chủ tịch, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Tâm. Tháng 5 năm 1982, Hội đã tổ chức Lễ An vị tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni.