Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

17/02/202009:13(Xem: 1301)
Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21

***

new Zealand Auckland_2021-retreat (24)
Auckland_2021-retreat (22)(xem tiếp địa điểm đất trại nơi tổ chức khóa tu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan)

 
***

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Ghi Danh Tham Dự
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tây Tây Lan

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

         1             

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

TV Quảng Đức

         2             

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

TV Quảng Đức

         3             

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

TV Quảng Đức

         4             

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức

         5             

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

TV Quảng Đức

         6             

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

TV Quảng Đức

         7             

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

TV Quảng Đức

         8             

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

TV Quảng Đức

         9             

Đặng Thị Tú Hoài

Hồng Hạnh

TV Quảng Đức

      10             

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

TV Quảng Đức

      11             

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

TV Quảng Đức

      12             

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

TV Quảng Đức

      13             

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

TV Quảng Đức

      14             

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

TV Quảng Đức

      15             

Hồ Huyền Diệu

Tín Chánh

TV Quảng Đức

      16             

Lê Thị Lan

Huệ Ân

TV Quảng Đức

      17             

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

TV Quảng Đức

      18             

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

TV Quảng Đức

      19             

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

TV Quảng Đức

      20             

Phan Bé

Chân Giác

TV Quảng Đức

      21             

Ngô Thị Tý

Nguyên Khai

TV Quảng Đức

      22             

Nguyễn Thị Đoan Thư

Quảng Hảo

TV Quảng Đức

      23             

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      24             

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

TV Quảng Đức

      25             

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

TV Quảng Đức

      26             

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

TV Quảng Đức

      27             

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

TV Quảng Đức

      28             

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

TV Quảng Đức

      29             

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

TV Quảng Đức

      30             

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

TV Quảng Đức

      31             

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

TV Quảng Đức

      32             

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

TV Quảng Đức

      33             

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

TV Quảng Đức

      34             

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

TV Quảng Đức

      35             

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

TV Quảng Đức

      36             

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

TV Quảng Đức

      37             

Đặng Thu Thủy

Tịnh Châu

TV Quảng Đức

      38             

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

TV Quảng Đức

      39             

Nguyễn Chí Sơn

Thục Hà

TV Quảng Đức

      40             

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

TV Quảng Đức

      41             

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

TV Quảng Đức

      42             

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

TV Quảng Đức

      43             

Trương Phương Như

Quảng Ý

TV Quảng Đức

      44             

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

TV Quảng Đức

      45             

Dương Tô Văn Hòa

Quảng Trí Tâm

TV Quảng Đức

      46             

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

TV Quảng Đức

      47             

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

TV Quảng Đức

      48             

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

TV Quảng Đức

      49             

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

TV Quảng Đức

      50             

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

TV Quảng Đức

      51             

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

TV Quảng Đức

      52             

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

TV Quảng Đức

      53             

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

TV Quảng Đức

      54             

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

TV Quảng Đức

      55             

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

TV Quảng Đức

      56             

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

TV Quảng Đức

      57             

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

TV Quảng Đức

      58             

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyên Thanh

TV Quảng Đức

      59             

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

TV Quảng Đức

      60             

Nguyễn Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

TV Quảng Đức

      61             

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

TV Quảng Đức

      62             

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

TV Quảng Đức

      63             

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

TV Quảng Đức

      64             

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

TV Quảng Đức

      65             

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

TV Quảng Đức

      66             

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      67             

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      68             

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

TV Quảng Đức

      69             

Trần Mai

Quảng Diệu Đức 

TV Quảng Đức

      70             

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

TV Quảng Đức

      71             

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

TV Quảng Đức

      72             

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

TV Quảng Đức

      73             

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

TV Quảng Đức

      74             

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

TV Quảng Đức

      75             

Trần Hữu Huề

Quảng An

TV Quảng Đức

      76             

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

TV Quảng Đức

      77             

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      78             

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

TV Quảng Đức

      79             

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

TV Quảng Đức

      80             

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

TV Quảng Đức

      81             

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

TV Quảng Đức

      82             

Akira Ray Hoang Kho

Quảng Bảo Nguyên

TV Quảng Đức

      83             

Hoàng Gia Bảo

Minh An

TV Quảng Đức

      84             

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

TV Quảng Đức

      85             

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

TV Quảng Đức

      86             

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

TV Quảng Đức

      87             

Hồ Khôi

Đồng Thanh Minh

TV Quảng Đức

      88             

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

TV Quảng Đức

      89             

Phạm Trần Phương Phương

Hương Ngọc

TV Quảng Đức

      90             

Lê Chấn Hưng (Ethan)

Quảng Trí Thịnh

TV Quảng Đức

      91             

Lê Minh Kiện (Ronin)

Quảng Trí Khương

TV Quảng Đức

      92             

Châu Thị Hồng Hạnh

Quảng Diệu Hòa

TV Quảng Đức

      93             

Lý Thị Keo

Lệ Hạnh

TV Quảng Đức

      94             

Lê Thị Thúy Ngọc

Chân Mỹ Nguyện

TV Quảng Đức

      95             

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

TV Quảng Đức

      96             

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

TV Quảng Đức

      97             

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

TV Quảng Đức

      98             

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

TV Quảng Đức

      99             

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

TV Quảng Đức

   100             

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

TV Quảng Đức

   101             

Nguyễn Bích Dung

Nguyên Quảng Kim

TV Quảng Đức

   102             

Phạm Thị Loan

Liên Huệ

TV Quảng Đức

   103             

Trần Thị Giàu

Diệu Chơn

TV Quảng Đức

   104             

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

TV Quảng Đức

   105             

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

TV Quảng Đức

   106             

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

TV Quảng Đức

   107             

 

 

 

   108             

 

 

 

   109             

(sẽ cập nhật tiếp)

 

 

   110             

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/01/202203:55(Xem: 137)
Trang nghiêm khóa Xuất gia gieo duyên 2022 tại Chùa Phổ Từ, Hayward, California, Hoa Kỳ. Vào lúc 10g sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022, Chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541 đã tổ chức khai mạc Khóa Xuất gia gieo duyên 2022. Đến dự lễ khai mạc, lễ truyền giới xuất gia, y bát, bát quan trai giới và cúng dường trai tăng, có nhiều vị trụ trì các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California. Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Trí, trụ trì chùa Ba La Mật Đa (Stockton) thay mặt chư Tôn Đức Tăng, Ni ban đạo từ cho các Phật tử tham dự khóa tu.
13/01/202217:55(Xem: 142)
Tổng quan Đường Vũ (당우, 堂宇) ngôi già lam cổ tự Thật Tướnghiện có các tòa nhà Phổ Quang Điện (보광전, 普光殿), Dược Sư Điện (약사전, 藥師殿), Minh Phủ Điện (명부전, 冥府殿), Thất Tinh Các (칠성각, 七星閣), Viện Thiền Lý Tu Đạo (선리수도원, 禪理修道院), Lâu Các (누각, 樓閣, Thiên Vương môn (사천왕문, 四天王門), Hoa Nghiêm Học Lâm (화엄학림, 華嚴學林), Giảng đường (강당, 講堂) và Học xá (학사, 學舍). . .Các bố trí gian thờ tại tâm Vũ Đường trung tâm Phổ Quang Điện (보광전, 普光殿) bên trái có pho tượng thờ Bồ tát Kim Đồng Quán Âm (금동관음보살, 金銅觀音菩薩) được đưa từ Việt Nam sang, chính giữa là pho tượng thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (비로자나불, 毘盧遮那佛) được tạo vào thời đại Triều Tiên và một quả Phạm chung (범종, 梵鍾) được treo trên tòa Chung Các.
08/01/202212:44(Xem: 201)
Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 tháng 11 âm lịch), Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm thời khóa tu tập ngày 19 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu).
08/01/202212:41(Xem: 196)
Vào sáng ngày 26/12/2021, Chùa Kiều Đàm tọa lạc tại số 1596 Terilyn Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California do Ni sư Thích Nữ Kiều Thuận sáng lập vào cuối năm 2019, đã trang nghiêm tổ chức Lễ An vị Phật. Có 28 chư Tôn Đức Tăng, Ni và nhiều Phật tử ở thành phố San Jose và các thành phố khác đã về Chùa dự lễ.
08/01/202212:01(Xem: 243)
Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Trai Đàn từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Đại lễ chính thức được cử hành trong hai ngày 13 tháng 11 và 14 tháng 11. Quang lâm Chứng minh Đại lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (trú xứ Chùa Bảo Phước, San Jose), Hòa thượng Thích Minh Đạt (trú trì Chùa Quang Nghiêm, Stockton), Hòa thượng Thích Chơn Minh (trú trì Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose). Sám chủ: Thượng tọa Thích Giải Minh (trú trì Chùa Nhật Quang, Sacramento); Công văn: Đại đức Thích Hoằng Đức (trú trì Chùa Thánh Duyên, Concord); Lễ nhạc: Đại đức Thích Quảng Ân.
30/11/202119:00(Xem: 760)
Hình ảnh Khóa Tu Mùa Thu lần thứ 3 (20-21/11/2021) tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản
17/11/202107:20(Xem: 556)
Thiền viện Vô Ưu tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, miền Bắc tiểu bang California. Từ ngày Thiền viện Vô Ưu được Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ thành lập cho tới nay, thắm thoát đã tròn 19 năm. Suốt thời gian qua, Thiền viện vẫn sinh hoạt đều đặn và phát triển tốt đẹp. Ni chúng và Phật tử thực hành theo đường lối tu thiền BIẾT CÓ CHÂN TÂM có nhiều kết quả, thân tâm an lạc, cuộc sống vui hòa, gia đình hạnh phúc … (Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19, Thiền viện đã tổ chức khóa tu 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, Thiền viện có chương
09/11/202109:08(Xem: 630)
Vào ngày 07 tháng 11 năm 2021, Tu viện Thôn Yên tọa lạc tại số 3555 Dryden Avenue, thành phố Gilroy, tiểu bang California - trên đồi Nắng Mai (Sunrise Mountain) ở độ cao 120m - đã tổ chức Lễ cầu nguyện hồi hướng năng lượng bình an đến đại chúng, mọi gia đình mừng sinh nhật ra đời 10 năm Tu viện và tạo thêm tài chánh cho các công trình xây dựng Tu viện trên khu đất rộng 47 mẫu tây đã có giấy phép sinh hoạt chính thức từ County Santa Clara và Chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Tham dự buổi sinh hoạt, có Sư Ông Thích Tịnh Từ, Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, chư Tôn Đức Tăng, Ni trú xứ Tu viện Kim Sơn, Tu viện Thôn Yên cùng đông đảo chư thiện hữu tri thức, doanh nhân, ca sĩ, nhạc sĩ, phật tử, đồng hương ở nhiều thành phố trong tiểu bang California. Chương trình buổi sinh hoạt như sau:
04/11/202118:48(Xem: 636)
Chùa Thiên Trúc, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Pháp hội Quán Thế Âm - Lễ lạy 500 Danh hiệu Bồ tát. Nhân ngày kỷ niệm Đức Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia năm Tân Sửu, Chùa Thiên Trúc tọa lạc tại số 2999 Vanport Dr., thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Quán Thế Âm - Lễ lạy 500 Danh hiệu Bồ tát vào hai ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2021. Tham dự Pháp hội, có chư Tôn Đức Tăng, Ni: Thượng tọa Thích Thiện Long, trú trì Chùa Thiên Trúc, San Jose, California. Thượng tọa Thích Minh Nguyện, trú trì Chùa Phước Sơn, Modesto, California. Thượng tọa Thích Pháp Uyển, trú trì Chùa Ba La Mật, Florida. Thượng tọa Thích Thông Lý, trú trì Tịnh xá Thiền Lâm, Winchester, California. Đại đức Thích Huyền Thiện, trú trì Chùa Huệ Minh, Sacramento, California. Đại đức Thích Quảng Văn, trú xứ Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Đại đức Thích Hạnh Thông, trú xứ Chùa Thiên Trúc, San Jose, California. Sư cô Thích Nữ Quảng Thành, trú xứ Tu viện Thôn