Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

17/02/202009:13(Xem: 748)
Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21

***

new Zealand Auckland_2021-retreat (24)
Auckland_2021-retreat (22)(xem tiếp địa điểm đất trại nơi tổ chức khóa tu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan)

 
***

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Ghi Danh Tham Dự
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tây Tây Lan

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

         1             

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

TV Quảng Đức

         2             

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

TV Quảng Đức

         3             

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

TV Quảng Đức

         4             

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức

         5             

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

TV Quảng Đức

         6             

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

TV Quảng Đức

         7             

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

TV Quảng Đức

         8             

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

TV Quảng Đức

         9             

Đặng Thị Tú Hoài

Hồng Hạnh

TV Quảng Đức

      10             

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

TV Quảng Đức

      11             

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

TV Quảng Đức

      12             

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

TV Quảng Đức

      13             

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

TV Quảng Đức

      14             

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

TV Quảng Đức

      15             

Hồ Huyền Diệu

Tín Chánh

TV Quảng Đức

      16             

Lê Thị Lan

Huệ Ân

TV Quảng Đức

      17             

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

TV Quảng Đức

      18             

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

TV Quảng Đức

      19             

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

TV Quảng Đức

      20             

Phan Bé

Chân Giác

TV Quảng Đức

      21             

Ngô Thị Tý

Nguyên Khai

TV Quảng Đức

      22             

Nguyễn Thị Đoan Thư

Quảng Hảo

TV Quảng Đức

      23             

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      24             

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

TV Quảng Đức

      25             

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

TV Quảng Đức

      26             

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

TV Quảng Đức

      27             

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

TV Quảng Đức

      28             

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

TV Quảng Đức

      29             

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

TV Quảng Đức

      30             

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

TV Quảng Đức

      31             

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

TV Quảng Đức

      32             

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

TV Quảng Đức

      33             

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

TV Quảng Đức

      34             

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

TV Quảng Đức

      35             

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

TV Quảng Đức

      36             

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

TV Quảng Đức

      37             

Đặng Thu Thủy

Tịnh Châu

TV Quảng Đức

      38             

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

TV Quảng Đức

      39             

Nguyễn Chí Sơn

Thục Hà

TV Quảng Đức

      40             

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

TV Quảng Đức

      41             

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

TV Quảng Đức

      42             

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

TV Quảng Đức

      43             

Trương Phương Như

Quảng Ý

TV Quảng Đức

      44             

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

TV Quảng Đức

      45             

Dương Tô Văn Hòa

Quảng Trí Tâm

TV Quảng Đức

      46             

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

TV Quảng Đức

      47             

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

TV Quảng Đức

      48             

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

TV Quảng Đức

      49             

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

TV Quảng Đức

      50             

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

TV Quảng Đức

      51             

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

TV Quảng Đức

      52             

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

TV Quảng Đức

      53             

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

TV Quảng Đức

      54             

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

TV Quảng Đức

      55             

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

TV Quảng Đức

      56             

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

TV Quảng Đức

      57             

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

TV Quảng Đức

      58             

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyên Thanh

TV Quảng Đức

      59             

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

TV Quảng Đức

      60             

Nguyễn Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

TV Quảng Đức

      61             

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

TV Quảng Đức

      62             

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

TV Quảng Đức

      63             

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

TV Quảng Đức

      64             

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

TV Quảng Đức

      65             

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

TV Quảng Đức

      66             

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      67             

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      68             

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

TV Quảng Đức

      69             

Trần Mai

Quảng Diệu Đức 

TV Quảng Đức

      70             

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

TV Quảng Đức

      71             

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

TV Quảng Đức

      72             

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

TV Quảng Đức

      73             

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

TV Quảng Đức

      74             

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

TV Quảng Đức

      75             

Trần Hữu Huề

Quảng An

TV Quảng Đức

      76             

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

TV Quảng Đức

      77             

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      78             

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

TV Quảng Đức

      79             

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

TV Quảng Đức

      80             

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

TV Quảng Đức

      81             

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

TV Quảng Đức

      82             

Akira Ray Hoang Kho

Quảng Bảo Nguyên

TV Quảng Đức

      83             

Hoàng Gia Bảo

Minh An

TV Quảng Đức

      84             

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

TV Quảng Đức

      85             

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

TV Quảng Đức

      86             

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

TV Quảng Đức

      87             

Hồ Khôi

Đồng Thanh Minh

TV Quảng Đức

      88             

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

TV Quảng Đức

      89             

Phạm Trần Phương Phương

Hương Ngọc

TV Quảng Đức

      90             

Lê Chấn Hưng (Ethan)

Quảng Trí Thịnh

TV Quảng Đức

      91             

Lê Minh Kiện (Ronin)

Quảng Trí Khương

TV Quảng Đức

      92             

Châu Thị Hồng Hạnh

Quảng Diệu Hòa

TV Quảng Đức

      93             

Lý Thị Keo

Lệ Hạnh

TV Quảng Đức

      94             

Lê Thị Thúy Ngọc

Chân Mỹ Nguyện

TV Quảng Đức

      95             

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

TV Quảng Đức

      96             

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

TV Quảng Đức

      97             

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

TV Quảng Đức

      98             

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

TV Quảng Đức

      99             

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

TV Quảng Đức

   100             

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

TV Quảng Đức

   101             

Nguyễn Bích Dung

Nguyên Quảng Kim

TV Quảng Đức

   102             

Phạm Thị Loan

Liên Huệ

TV Quảng Đức

   103             

Trần Thị Giàu

Diệu Chơn

TV Quảng Đức

   104             

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

TV Quảng Đức

   105             

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

TV Quảng Đức

   106             

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

TV Quảng Đức

   107             

 

 

 

   108             

 

 

 

   109             

(sẽ cập nhật tiếp)

 

 

   110             

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/09/202012:12(Xem: 369)
Sáng ngày 05/9/2020 (ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý, PL 2564), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu do Hòa thượng trụ trì Thích Đỗng Tuyên chủ lễ. Chương trình buổi lễ gồm có: Lễ quy y cho hai Phật tử nhỏ tuổi là: Lê Nguyễn Aria Ever Len, sinh năm 2017, pháp danh Bảo Hân; và Nguyễn Đức Bình An, sinh năm 2012, pháp danh Bảo Huy. Hòa thượng chủ lễ niệm hương bạch Phật Tụng kinh và sám Vu Lan Hồi hướng Cúng thí thực cô hồn Tụng kinh Mông sơn thí thực Hồi hướng Chụp ảnh tập thể lưu niệm Hoàn mãn Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
06/09/202009:03(Xem: 366)
Diễn tiến & tán thán các phần hỷ cúng và hứa hỷ cúng từ Tín chủ xa gần cho Đợt 1, đặt tạc [a] 30 đèn đá gắn trên đầu trụ quanh sân thượng Tháp, [b] 1 tượng Bổn sư đứng 3m bằng ruby đỏ an vị tại đỉnh Tháp , [c] 41 tượng Phật, Bồ tát, Thánh Tăng, Tổ sư/Tôn sư bằng yellow stone để an vị giữa 41 khung cửa sổ quanh 7 tầng Tháp. DS Thí Chủ đã chuyển ngân [ANZ 01.2955-9385.31734] cho tượng Bổn sư 3m đỉnh tháp [cùng hùn phước chung]: [theo sự yêu cầu của số đông Ân Nhân, Vạn Hạnh chỉ công bố số tịnh tài ở Bản Công Đức tại Chùa, kg đăng tải trên FB nầy] 1- Đh Nguyên Cần [đã EFT] 2- Đh Nguyên Từ [đã EFT] 3- Đh Nguyên Nhật Thơ [đã EFT] 4- Đh Quảng Mỹ [đã EFT]
01/09/202003:59(Xem: 453)
Vào lúc 18 giờ ngày 29/8/2020 (ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý), chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm cử hành LỄ HOÀI NIỆM ÂN SƯ VÀ PHỤ MẪU do Ni sư Thích Đàm Nhật chủ lễ. Chương trình buổi lễ như sau: Chuông trống bát nhã Tuyên bố lý do (Sư cô Trung Tuệ) Nguyện hương Tụng kinh Vu Lan Niệm Phật Thỉnh đèn đến trước bàn Ân Sư - Ý nghĩa dâng đèn Đảnh lễ ân đức Tôn Sư Phát biểu cảm tưởng (thầy Minh) Bài hát: Ơn đức sinh thành (Tâm Lành, Tâm Thiện, Thúy Vy, Thúy Ân) Hữu nhiễu đến bàn Phụ Mẫu - Ý nghĩa dâng hoa Cha Mẹ Bài hát: Bông hồng cài áo (Thúy Vy, Thúy Ân) Xướng lễ ân đức Phụ Mẫu Bài hát: Gánh Mẹ(Kim Ngân) Phát biểu cảm tưởng (Phật tử Thuần Chánh Ân) Bài hát: Tâm sự người cài hoa trắng (T
29/08/202018:46(Xem: 840)
Trong hơn một tuần qua, theo “tintuc60giay.com” ngày 24/8/2020, đã có hơn 100.000 cư dân được sơ tản và lửa đã đốt cháy hơn 991.000 acres. Đây là trận cháy rừng lớn nhất tại California. Có hơn 13.700 lính cứu hỏa đang đấu tranh để cứu những người dân và nhà của học. Thành phố Vacaville là nơi bị thiệt hại rất nặng! Thật mầu nhiệm! Trung tâm tu học Phổ Trí, một ngôi chùa Việt tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville có diện tích 5 acres, được Thượng tọa Thích Từ Lực sáng lập vào năm 2012 làm nơi tu học cho tăng thân Việt - Mỹ còn nguyên vẹn.
23/08/202011:13(Xem: 293)
Hôm nay con có vài lời tâm nguyện thỉnh mời quý Ngài cùng chư Phật tử hoan hỷ cho con được trình bày tâm nguyện của mình. Con xin được giới thiệu bản thân. Con tên là Nguyễn Thị Dân, Pháp danh Nguyên Hương, pháp tự Giới Huyền, sinh năm 1975, tại Đà Nẵng, Việt Nam. Con xuất gia năm 1996 tại chùa Quang Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Con thọ Đại giới năm 2004, tốt nghiệp Trung Cấp Phật Học Đà Nẵng năm 2004, sau đó con lên đường du học tại Đài Loan, năm 2010, con đã tốt nghiệp Phật Học Viện Viên Quang (Đài Loan) và tốt nghiệp Phật Học Viện Pháp Cổ Sơn Đài Loan vào năm 2014. Cối năm 2014, con có duyên dành đến Úc tu học và đóng góp công quả tại Thiền Viện Bồ Đề Brisbane (theo diện working visa) cho đến năm 2018. Sau đó con có thắng duyên lên tu học cùng với quý Phật tử chùa Phật Giáo Quốc Tế, Darwin, Bắc Úc từ năm 2018 đến nay.
09/07/202019:45(Xem: 690)
Chùa Việt Nam, Los Angeles, USA
03/04/202016:38(Xem: 1360)
Kể từ ngày theo nghiệp vận của quê hương, mỗi người con Phật tuy rời xa đất Tổ nhưng lòng luôn hướng về nguồn cội, dốc lòng đền đáp Tứ Ân, duy trì ngọn đèn Chánh pháp. Chính vì vậy những ngôi chùa được chư Tôn Đức Tăng Ni thành lập khắp đó đây, hình ảnh thiêng liêng của Dân Tộc Việt đang hiện hữu nơi đất khách, là nơi nương tựa tâm linh, gắn kết tình đồng hương của những người con xa xứ. Đặc biệt, một đóng góp thiết thực cho cộng đồng đang sinh sống. Thể theo “Thư ngỏ về Đặc San 45 năm người Việt định cư tại Melbourne, Úc” của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (xin xem bản đính kèm), chúng con Thích Nguyên Tạng, Thích Hạnh Phẩm đang cố gắng sưu lục toàn bộ tất cả những ngôi chùa Việt đang hiện diện tại tiểu bang Victoria để viết bài với chủ đề “45 Năm Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Victoria”, như một chút lưu lại sự đóng góp của động đồng Phật Giáo nói riêng và người Việt Nam nói chung tại đất nước Úc thân thương này.
02/04/202008:10(Xem: 655)
Nhằm góp phần cầu nguyện cho cơn dịch bệnh sớm tiêu trừ, đời sống trở lại bình thường, chùa Phổ Từ có thiết lập Đàn tràng Dược sư 10 ngày từ thứ Năm, 2/4 đến Chủ nhật, 12/4/2020 theo thời khoá hàng ngày của Đạo tràng. Quý vị có thể gởi tên Cầu An cho Gia đình về e mail: thichtuluc@yahoo.com. Thêm vào đó, Đạo tràng cũng có 2 chương trình dưới đây: -Sinh hoạt online (trực tuyến) vào ngày Chủ nhật hàng tuần, lúc 9:30 sáng (phần tiếng Việt), giờ Cali, và 2 giờ chiều (phần tiếng Anh), sử dụng chương trình “Join Hangouts Meet” của Google. Để giúp chúng ta có cơ hội thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ tâm tình và kinh nghiệm thực tập Phật pháp, xin mời Quý Vị gọi vào các giờ giấc trên. -Các thời tụng niệm (song ngữ) live stream vào tối thứ Sáu lúc 7 giờ, giờ Cali, thứ Bảy lúc 10 giờ sáng, và Chủ nhật lúc 11 giờ trưa qua trang nhà facebook của chùa Phổ Từ. Trong tình trạng cách ly hiện nay, kính mời Quý Vị giữ liên lạc với nhau qua các phương tiện trên. Ngoài ra, xin Quý vị vào trang nh
07/03/202007:27(Xem: 1265)
Sen nở tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Úc Châu
08/02/202005:26(Xem: 1620)
Phải mất hơn hai mươi năm để xây dựng ngôi đại tự 3000 m2 đã được khánh thành vào tháng 5 năm 2017. Bài báo viết về chùa Khánh Anh ở Évry-Courcouronnes trong khoá An cư Kiết đông tại châu Âu.