Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức

22/08/202205:11(Xem: 3987)
Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức

tv-quang-duc-32-nam__2 

Chương Trình

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ LỊCH SỬ TỔ SƯ VỀ NGUỒN KỲ 12
LỄ MỪNG CHU NIÊN 32 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


Chủ Nhật: 09/10/2022 (13/09/Nhâm Dần)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm tâm
10:00: Lễ Khai Kinh Địa Tạng
11:30: Cúng ngọ
14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
16:00: Thí thực
18:00:Vãng thực
19:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
19:30: Pháp thoại

 

Thứ Hai: 10/10/2022 (14/09/Nhâm Dần)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm tâm
10:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
11:30: Cúng ngọ
14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
16:00: Thí thực
18:00:Vãng thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại

 

Thứ Ba: 11/10/2022 (15/09/Nhâm Dần)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm tâm
10:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
11:30: Cúng ngọ
14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
16:00: Thí thực
18:00:Vãng thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại

 

Thứ Tư: 12/10/2022 (16/09/Nhâm Dần)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm tâm
10:00: Khai Kinh Từ Bi Thủy Sám
11:30: Cúng ngọ
14:00: Tụng Kinh Thủy Sám
16:00: Thí thực
18:00:Vãng thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại

 

Thứ Năm: 13/10/2022 (17/09/Nhâm Dần)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm Tâm
08:30: Cung đón Chư Tôn Đức và các Phái đoàn ghi danh
10:00: Lễ Khai Mạc Hoàn Nguyện

11:00: Lễ Khai Kinh Hưng Tác Thượng Phan, Cúng Ngọ, Cúng tiến chư Hương Linh

12:00: Thọ Trai
14:00: Tụng Kinh Thủy Sám
15:00: Phiên họp Chư Tôn Đức Tăng Già 4 Châu
15:30: Quy Y Hương linh, Thuyết linh
16:30: Tụng Phổ Am siêu độ chư Hương linh, Âm linh
18:00:Vãng thực
19:30: Pháp thoại 
19:30: Cung an chức sự & Tiền Hội nghị (Hội Trường)
22:00: Chỉ Tịnh.

Thứ Sáu: 14/10/2022 (18/09/Nhâm Dần)

05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
06:30: Vài lời đạo tình của chư Hòa Thượng chứng minh
07:30: Điểm tâm
09:00: Tụng Kinh Thủy Sám
10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn 12
12:00: Thọ Trai
14:30: Đăng Đàn Thuyết U Minh Địa Tạng
             Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Tiên Linh Âm linh
18:00:Vãng thực

19:30: Pháp thoại
21:30: Chỉ Tịnh

 

Thứ Bảy, 15/10/2022  (19/09 Nhâm Dần)
06:00: Công phu Lăng Nghiêm, Bố tát- Tụng giới
08:00: Điểm tâm
09:30: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở
 đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt
(HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Trường Sanh)

12:00: Thọ trai (Đoàn sinh GĐPT Quảng Đức cúng dường trai tăng)
14:00: tại Chánh điện:Giảng Pháp cho Đại chúng Phật tử
14:00: tại Hội Trường: Hội thảo 2: “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến Ni Bộ Bắc Tông” (NT Thích Nữ Giới Châu & NT Thích Nữ Diệu Trạm)
16:00: Hội thảo 3, Tổng kết (HT Thích Như Điển, HT Thích Thông Hải)
18:00:Vãng thực
20:00: Lễ Khánh Tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng 50 Hạ lạp. Trà đàm, văn nghệ
22:00: Chỉ tịnh

 

Chủ Nhật, 16/10/2022 (20/09/Nhâm Dần) Vía Quan Âm
06:00: Công phu Lăng Nghiêm, đảnh lễ Thù Ân
08:00: Điểm tâm
09:30: Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 12)
 Lễ Hoàn Nguyện & Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022)
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu  (có chương trình riêng)

12:30: Lễ Cúng Dường Trai Tăng
15:00: Trai đàn Chẩn tế, Bạt độ Âm linh Cô hồn
18:00: Vãng thực và tiệc chay Đạo tình tiễn đưa Chư Tôn Đức
           và quan khách.

 

Ghi chú:
1/ Tất cả các buổi Hội Thảo được mở rộng cho tất cả tứ chúng
    đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến
2/ Chương trình Đại lễ có thể thay đổi vì thời tiết và những yếu
     tố khách quan khác, xin Chư Tôn Đức hoan hỷ.
3/ Xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ báo chuyến bay đến
     và rời Tu Viện Quảng Đức để ban Tổ Chức tiện bề sắp xếp
     cho chu đáo.

 

 

  

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,422,365