Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

08/11/201917:58(Xem: 4645)
Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

KHÁNH HÒA: CUNG THỈNH GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý YẾT TỔ VÀ LỄ PHẬT

Sáng nay, ngày 08/11/2019 (nhằm ngày 12/10 năm Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh vị, di ảnh Trưởng lão HT. Thích Như Ý – TVTT. HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo (thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đến yết Tổ tại chùa Tân Long (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) và lễ Phật tại Chùa Sắc tứ Long Sơn (VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang).

Tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo – nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng, Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước – UV. HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên – Huế, HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Lưu Hoà - đồng chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Đệ Nhất và Đệ Nhị Chấp lệnh cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ Phật giáo truyền thống: Lễ niêm hương, bạch Phật, Lễ cáo Triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư….

Thứ tự đoàn cung thỉnh được Ban Tổ chức bố trí cụ thể đến các Tiểu ban phụ trách, dẫn đầu đoàn cung thỉnh là Khánh lệnh, Lư trầm và 2 bình hoa, tiếp đến là đoàn Dâng hoa, đoàn Bê tích Pháp hiệu, Hòa thượng Đệ nhất Chấp lệnh, Đạo tràng trong Ban Kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, Hòa thượng Đệ Nhị Chấp lệnh, Ban Lễ nhạc, Bát hương, Long vị, di ảnh, Môn đồ pháp quyến, môn đồ thế quyến và thiện tín Phật tử.

Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng xuất phát từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo thẳng đến chùa Tân Long yết Tổ. Chùa Tân Long là nơi HT. Thích Như Ý xuất gia tu học với HT. Chánh Tín. Đây được coi là cái nôi, là cội rễ vun bồi nên một cây đại thụ của Phật giáo Khánh Hòa.

Tiếp đến, Ban Tổ chức tang lễ đã cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng từ Chùa Tân Long về Chùa Sắc tứ Long Sơn. Chùa Long Sơn là VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây, Hòa thượng từng gắn bó, đảm nhiệm công tác Phật sự của Giáo hội với nhiều cương vị khác nhau như: Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh, Đặc Ủy Cư Sĩ GHPGVNTN Tỉnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT GHPGVN Tỉnh và UVTT Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà.
Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT. Thích Như Ý về chùa Linh Sơn Pháp Bảo và cử hành lễ Sơ Dạ cung tiến Giác linh theo nghi lễ thiền môn xứ Huế.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19giờ 00 phút, ngày 01-11-2019 (nhằm ngày 05-10 năm Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (TP. Nha Trang), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

Theo chương trình tang lễ, vào lúc 19h00, lễ Tưởng niệm Trưởng lão HT. Thích Như Ý của môn đồ pháp quyến sẽ được cử hành tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang nhà https://www.facebook.com/Ban-TTTT-Phật-Giáo-Tỉnh-Khánh-Hòa-238512906708096/


Ban TTTT PG Tỉnh Khánh Hòa

Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (1)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (2)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (3)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (4)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (5)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (6)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (7)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (8)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (9)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (10)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (11)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (12)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (13)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (14)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (15)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (16)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (17)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (18)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (19)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (20)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (21)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (22)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (23)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (24)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (25)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (26)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (27)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (28)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (29)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (30)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (31)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (32)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (33)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (34)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (35)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (36)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (37)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (38)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (39)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (40)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (41)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (42)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (43)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (44)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (45)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (46)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (47)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (48)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (49)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (50)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (51)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (52)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (53)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (54)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (55)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (56)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (57)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (58)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (59)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (60)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (61)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (62)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (63)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (64)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (65)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (66)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (67)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (68)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (69)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (70)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (71)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (72)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (73)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (74)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (75)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (76)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (77)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (78)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (79)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (80)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (81)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (82)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (83)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (84)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (85)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (86)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (87)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (88)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (89)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (90)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (91)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (92)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (93)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (94)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (95)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (96)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (97)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (98)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (99)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (100)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (101)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (102)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (103)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (104)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (105)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (106)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (107)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (108)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (109)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (110)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (111)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (112)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (113)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (114)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (115)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (116)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (117)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (118)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (119)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (120)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (121)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (122)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (123)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (124)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (125)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (126)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (127)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (128)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (129)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (130)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (131)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (132)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (133)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (134)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (135)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (136)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (137)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (138)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/11/2022(Xem: 552)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 420)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 202)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 448)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 372)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 516)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
27/10/2022(Xem: 574)
Cố Ni trưởng Thích nữ Như Phương, thế danh Lê thị Thanh Cúc, sinh năm Mậu Tý (1948), xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, tin Phật và phụng thờ Tam Bảo tại làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Thanh Trước -Pháp danh Minh Tiền, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đặng- Pháp danh Thục Bông. Ni trưởng là con gái trưởng trong một gia đình có 6 chị em. Thuở nhỏ, Ni trưởng đã mến mộ Phật Pháp và tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa làng. Năm Canh Tý ( 1960) nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ni trưởng cùng thân phụ và em trai lên núi Tà Cú lễ Phật tại tổ đình Linh Sơn Long Đoàn (chùa dưới). Ni trưởng được duyên lành đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Quảng Nhơn- Ấn Tâm làm thầy truyền tam quy giới, ban cho tự Thục Hương, từ đó tâm bồ đề khai mở, chí cắt ái ly gia ngày thêm mạnh mẽ.
22/10/2022(Xem: 490)
Dấu tình chiếc áo nâu sòng, Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm. Mây bay vạn dặm dư âm, Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian. Lãng Vân quê cũ âm ban, Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời. Xuân Phương danh ứng thành người, Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.
21/10/2022(Xem: 652)
Tỉnh Khánh Hòa xưa vốn là vùng đất của người Chăm. Sau cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc chống quân Chiêm Thành năm Quý Tỵ [1653] đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Khánh Hòa chính thức trở thành vùng trấn biên mới của Đại Việt. Từ đó, lãnh thổ nước ta kéo dài thêm về Nam từ núi Đá Bia đến phía Đông sông Phan Rang đặt làm dinh Thái Khang.
11/09/2022(Xem: 2586)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,232,479