Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

08/11/201917:58(Xem: 2308)
Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

KHÁNH HÒA: CUNG THỈNH GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý YẾT TỔ VÀ LỄ PHẬT

Sáng nay, ngày 08/11/2019 (nhằm ngày 12/10 năm Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh vị, di ảnh Trưởng lão HT. Thích Như Ý – TVTT. HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo (thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đến yết Tổ tại chùa Tân Long (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) và lễ Phật tại Chùa Sắc tứ Long Sơn (VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang).

Tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo – nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng, Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước – UV. HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên – Huế, HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Lưu Hoà - đồng chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Đệ Nhất và Đệ Nhị Chấp lệnh cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ Phật giáo truyền thống: Lễ niêm hương, bạch Phật, Lễ cáo Triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư….

Thứ tự đoàn cung thỉnh được Ban Tổ chức bố trí cụ thể đến các Tiểu ban phụ trách, dẫn đầu đoàn cung thỉnh là Khánh lệnh, Lư trầm và 2 bình hoa, tiếp đến là đoàn Dâng hoa, đoàn Bê tích Pháp hiệu, Hòa thượng Đệ nhất Chấp lệnh, Đạo tràng trong Ban Kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, Hòa thượng Đệ Nhị Chấp lệnh, Ban Lễ nhạc, Bát hương, Long vị, di ảnh, Môn đồ pháp quyến, môn đồ thế quyến và thiện tín Phật tử.

Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng xuất phát từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo thẳng đến chùa Tân Long yết Tổ. Chùa Tân Long là nơi HT. Thích Như Ý xuất gia tu học với HT. Chánh Tín. Đây được coi là cái nôi, là cội rễ vun bồi nên một cây đại thụ của Phật giáo Khánh Hòa.

Tiếp đến, Ban Tổ chức tang lễ đã cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng từ Chùa Tân Long về Chùa Sắc tứ Long Sơn. Chùa Long Sơn là VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây, Hòa thượng từng gắn bó, đảm nhiệm công tác Phật sự của Giáo hội với nhiều cương vị khác nhau như: Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh, Đặc Ủy Cư Sĩ GHPGVNTN Tỉnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT GHPGVN Tỉnh và UVTT Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà.
Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT. Thích Như Ý về chùa Linh Sơn Pháp Bảo và cử hành lễ Sơ Dạ cung tiến Giác linh theo nghi lễ thiền môn xứ Huế.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19giờ 00 phút, ngày 01-11-2019 (nhằm ngày 05-10 năm Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (TP. Nha Trang), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

Theo chương trình tang lễ, vào lúc 19h00, lễ Tưởng niệm Trưởng lão HT. Thích Như Ý của môn đồ pháp quyến sẽ được cử hành tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang nhà https://www.facebook.com/Ban-TTTT-Phật-Giáo-Tỉnh-Khánh-Hòa-238512906708096/


Ban TTTT PG Tỉnh Khánh Hòa

Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (1)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (2)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (3)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (4)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (5)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (6)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (7)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (8)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (9)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (10)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (11)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (12)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (13)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (14)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (15)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (16)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (17)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (18)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (19)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (20)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (21)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (22)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (23)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (24)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (25)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (26)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (27)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (28)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (29)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (30)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (31)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (32)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (33)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (34)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (35)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (36)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (37)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (38)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (39)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (40)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (41)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (42)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (43)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (44)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (45)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (46)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (47)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (48)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (49)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (50)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (51)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (52)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (53)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (54)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (55)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (56)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (57)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (58)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (59)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (60)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (61)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (62)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (63)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (64)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (65)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (66)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (67)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (68)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (69)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (70)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (71)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (72)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (73)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (74)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (75)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (76)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (77)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (78)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (79)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (80)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (81)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (82)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (83)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (84)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (85)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (86)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (87)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (88)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (89)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (90)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (91)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (92)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (93)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (94)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (95)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (96)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (97)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (98)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (99)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (100)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (101)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (102)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (103)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (104)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (105)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (106)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (107)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (108)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (109)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (110)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (111)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (112)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (113)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (114)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (115)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (116)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (117)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (118)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (119)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (120)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (121)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (122)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (123)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (124)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (125)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (126)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (127)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (128)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (129)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (130)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (131)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (132)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (133)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (134)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (135)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (136)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (137)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (138)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 3620)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 3839)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 16603)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
05/05/202006:23(Xem: 12525)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
01/01/202109:18(Xem: 71535)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
28/06/202018:15(Xem: 2541)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 3967)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 8960)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 5589)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 5759)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.