Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

08/11/201917:58(Xem: 362)
Photo: Cung Thỉnh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý yết Phật Tổ, ngày 8/11/2019

KHÁNH HÒA: CUNG THỈNH GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý YẾT TỔ VÀ LỄ PHẬT

Sáng nay, ngày 08/11/2019 (nhằm ngày 12/10 năm Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh vị, di ảnh Trưởng lão HT. Thích Như Ý – TVTT. HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo (thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đến yết Tổ tại chùa Tân Long (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) và lễ Phật tại Chùa Sắc tứ Long Sơn (VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang).

Tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo – nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng, Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Phước – UV. HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên – Huế, HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Lưu Hoà - đồng chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Đệ Nhất và Đệ Nhị Chấp lệnh cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ Phật giáo truyền thống: Lễ niêm hương, bạch Phật, Lễ cáo Triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư….

Thứ tự đoàn cung thỉnh được Ban Tổ chức bố trí cụ thể đến các Tiểu ban phụ trách, dẫn đầu đoàn cung thỉnh là Khánh lệnh, Lư trầm và 2 bình hoa, tiếp đến là đoàn Dâng hoa, đoàn Bê tích Pháp hiệu, Hòa thượng Đệ nhất Chấp lệnh, Đạo tràng trong Ban Kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, Hòa thượng Đệ Nhị Chấp lệnh, Ban Lễ nhạc, Bát hương, Long vị, di ảnh, Môn đồ pháp quyến, môn đồ thế quyến và thiện tín Phật tử.

Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng xuất phát từ chùa Linh Sơn Pháp Bảo thẳng đến chùa Tân Long yết Tổ. Chùa Tân Long là nơi HT. Thích Như Ý xuất gia tu học với HT. Chánh Tín. Đây được coi là cái nôi, là cội rễ vun bồi nên một cây đại thụ của Phật giáo Khánh Hòa.

Tiếp đến, Ban Tổ chức tang lễ đã cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng từ Chùa Tân Long về Chùa Sắc tứ Long Sơn. Chùa Long Sơn là VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây, Hòa thượng từng gắn bó, đảm nhiệm công tác Phật sự của Giáo hội với nhiều cương vị khác nhau như: Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh, Đặc Ủy Cư Sĩ GHPGVNTN Tỉnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT GHPGVN Tỉnh và UVTT Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà.
Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT. Thích Như Ý về chùa Linh Sơn Pháp Bảo và cử hành lễ Sơ Dạ cung tiến Giác linh theo nghi lễ thiền môn xứ Huế.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19giờ 00 phút, ngày 01-11-2019 (nhằm ngày 05-10 năm Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (TP. Nha Trang), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

Theo chương trình tang lễ, vào lúc 19h00, lễ Tưởng niệm Trưởng lão HT. Thích Như Ý của môn đồ pháp quyến sẽ được cử hành tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang nhà https://www.facebook.com/Ban-TTTT-Phật-Giáo-Tỉnh-Khánh-Hòa-238512906708096/


Ban TTTT PG Tỉnh Khánh Hòa

Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (1)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (2)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (3)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (4)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (5)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (6)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (7)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (8)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (9)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (10)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (11)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (12)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (13)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (14)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (15)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (16)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (17)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (18)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (19)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (20)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (21)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (22)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (23)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (24)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (25)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (26)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (27)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (28)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (29)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (30)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (31)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (32)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (33)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (34)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (35)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (36)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (37)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (38)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (39)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (40)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (41)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (42)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (43)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (44)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (45)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (46)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (47)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (48)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (49)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (50)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (51)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (52)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (53)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (54)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (55)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (56)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (57)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (58)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (59)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (60)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (61)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (62)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (63)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (64)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (65)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (66)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (67)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (68)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (69)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (70)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (71)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (72)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (73)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (74)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (75)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (76)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (77)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (78)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (79)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (80)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (81)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (82)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (83)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (84)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (85)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (86)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (87)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (88)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (89)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (90)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (91)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (92)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (93)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (94)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (95)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (96)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (97)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (98)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (99)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (100)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (101)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (102)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (103)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (104)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (105)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (106)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (107)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (108)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (109)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (110)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (111)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (112)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (113)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (114)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (115)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (116)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (117)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (118)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (119)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (120)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (121)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (122)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (123)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (124)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (125)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (126)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (127)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (128)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (129)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (130)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (131)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (132)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (133)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (134)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (135)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (136)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (137)Thinh giac linh HT Nhu Y yet Phat To (138)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn