Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tự Tại Về Bến Giác (Thành tâm kính lễ Giác Linh Trưỡng Lão Hoà Thượng Thích Như Ý Thành kính phân ưu cùng Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng )

07/11/201907:40(Xem: 391)
Tự Tại Về Bến Giác (Thành tâm kính lễ Giác Linh Trưỡng Lão Hoà Thượng Thích Như Ý Thành kính phân ưu cùng Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng )
Su Ong Nhu Y (6)


Tự Tại Về Bến Giác
 


Thành tâm kính lễ Giác Linh Trưỡng Lão Hoà Thượng Thích Như Ý 
Thành kính phân ưu cùng Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương
và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử Tu Viện Quảng ĐứcNgày ra đi....Định lạc  trong Diệu Pháp ! 
Phật sự cần làm, Ngài đã làm xong .
Thuận thế vô thường, tự tại thong dong , 
Vẫn như nhiên, mỉm cười chào nhân thế ! 

Liễu Quán đời thứ 8 , dòng Lâm Tế, 
Suốt chặng hành trình ....ghé lại trần gian .
Phạm hạnh, hoằng hoá lợi ích chúng sanh,  
Hạ lạp cao, thể  tục thọ  ....   dường  đã đủ !

Cao Đăng  Phật Quốc, hàng đệ tử khể thủ ! 
Huyễn thân rời ...về tịnh lạc chơn thường, 
Bát nhã thuyền từ, thuận hướng thẳng đường . 
Nguyện cầu Giác Linh.....Thượng Phẩm Thượng Sanh! 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 7-11-2019
Đệ tử Huệ Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn