Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Điếu Văn Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý

04/11/201913:21(Xem: 494)
Điếu Văn Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý

Chan Dung HT Thich Nhu Y-2a

Điếu Văn 
Thành kính tưởng niệm
Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc. 
Thành kính phân ưu Thượng Toạ Thích Tâm Phương, Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng cùng môn đồ pháp quyến.

Than ôi!

Trời Khánh Hoà mây mờ trăng khuyết,

Đất Diên Khánh sương lạnh núi mù

Vườn Linh Sơn cây lặng gió yên

Suối Pháp Bảo sóng lan hình quyện

Thế là: Củi hết lửa tắt, nhựt vãng nguyệt lai

Tử biệt sanh ly, Ta Bà cõi tạm, Tịnh Độ quê chơn.

Sống gởi thác về, Tịch nhi phi tịch

    Nhớ Giác Linh xưa: 

Dòng họ Nguyễn theo duyên ký chất, làng Phú Ân thuận thế sanh thân, tướng mạo khôi ngô, dung nghi tuấn tú, tánh tình hiền lương, tâm chí thuần thiện. Sớm hôm được Cha cưng mẹ quý. Bằng hữu yêu thương, họ hàng khen ngợi. 

   Thế rồi, cơn vô thường chợt đến, sóng biệt ly bỗng xô. Thân phụ qua đời, mẹ goá con côi, đêm ngày luyến nhớ, đùm bọc chở che, ngọt bùi chia sẽ, dắt dìu vượt khó, gìn giữ gia phong, hiếu trọng thọ tang cha, tình thâm đền nghĩa mẹ. 

    Một ngày nọ, Túc duyên nẩy hạt, thiện phước đơm chồi. Vâng theo lời mẫu thân, hướng quy Tam Bảo Tân Long, nương tựa Tôn Sư Chánh Tín thọ nhận tam quy, ngũ giới. Được Tôn Sư ban cho Pháp danh Trừng Huệ. Cũng từ đó, tâm Bồ Đề khởi phát, trí Bát Nhã rạng soi, thiền cơ nở nụ, đạo nghiệp đơm hoa. Ngài được mẫu thân cho phép xuất gia, sớm kệ chiều kinh, cơm rau đạm bạc qua ngày, áo vải nâu sồng trải

tháng, tinh cần học đạo, nhẫn nại chuyên tâm, hầu Thầy giúp bạn, thúc liễm oai nghi,

công phu bái sám, dồi mài kinh sử. Chẳng bao lâu ở chốn Không Môn kinh văn cơ bản thuộc lòng, Hán học dần dà quen chữ.

      Thế rồi lần lượt, Sa Di đàn giới Khánh Long Diên Khánh thọ đăng, Cụ Túc Linh Sơn Trường Thọ Thuận Hải nạp nhận, giới thể châu viên, đạo tâm kiên cố, trác tích vân du, thiền lâm trải nghiệm, tham học chư phương, nghiên tầm bối diệp, kiến văn bát lãm, diệu nghĩa tường tri, lẽ mầu thông đạt, gạn đục khơi trong, thiệu long thánh chủng, trấn tỉnh phàm duyên, nhiếp hoá đồ chúng, khai đàn diễn thuyết, mở lớp truyền trao, pháp tràng trùng tu dựng lập, khiến phạm vũ mãi hưng long, mong chùa thiền hằng tú thạnh, đạo mạch quang huy, nguồn tâm tỏ rạng, giới đức tinh nghiêm, đạo phong rực rỡ, xứng danh bậc Thầy mô phạm nơi trần gian khổ luỵ, đáng làm Tôn Chứng Sư tại Trường tuyển người làm Phật. Kim Sơn cảnh tịch, thiền thất thanh u, Linh Sơn Pháp Bảo lưu dấu tông phong, Giáo Hội Khánh Hoà khắc ghi hạnh nguyện. Nguyện vừa viên mãn, hạnh cũng chu toàn.

 
Những tưởng:

Đèn thiền mãi toả sáng nhằm soi dấu cho kể lữ hành, 

Thạch trụ hằng vững bền làm điểm tựa cho hàng hậu bối. 

 
  Nào ngờ: 

Gió vô thường thổi đến, sóng sanh tử gợn xô. 

Giờ Dậu năm Hợi nơi thiền thất cửa lạnh phòng không, hoa tàn nguyệt khuyết, chốn già lam sương mờ mây phủ, môn đồ học chúng xót thương, giáo hội tăng ni tiễn biệt.

 
  Thế là từ nay: Linh Sơm Pháp Bảo mất đi Viện Chủ uy nghiêm, hàng môn đồ mất đi bậc Thầy khả kính. Giáo hội mất đi thạch trụ thiền gia. Nhưng hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương. Hoà Thượng đi vào cõi vô tung bất diệt. Gương hạnh của Ngài mãi còn rạng soi hàng Tăng tục.

     
Kính nguyện Giác Linh Ngài thượng phẩm cao đăng, nơi Tịnh Độ tuỳ duyên dạo bước vân du, chốn Ta Bà thuỳ nguyện tiêu dao hoá độ.

Nam mô Tân viên tịch Liễu Quán pháp phái đệ bát thế, khai sơn Linh Sơn Pháp Bảo tự trụ trì,  húy thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, hiệu Ấn Bảo Trưởng Lão Hòa thượng Giác linh thuỳ từ chiếu giám.California, 03-11-2019

Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( Khể thủ)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn