Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 06: Hạ Trường An Cư Chùa Bảo Phước (ngày 16-7-2019)

18/07/201919:00(Xem: 1340)
Day 06: Hạ Trường An Cư Chùa Bảo Phước (ngày 16-7-2019)

HẠ TRƯỜNG AN CƯ

  CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 16/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Duy thức học

                                      Hòa thượng Thích Thị Quả

                   Lớp Phật tử Ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

                                      Hòa thượng Thích Bổn Đạt

Buổi chiều   Lớp Tăng    Ý nghĩa kinh A Di Đà

                                      Hòa thượng Thích Bổn Đạt

                   Lớp Phật tử Công đức Xuất gia gieo duyên

                                      Thượng tọa Thích Quảng Điền

 

Đặc biệt, vào lúc 07:30pm, chư Tôn đức Tăng sinh hoạt thiền trà trong tình đạo vị.

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành và thiền trà trong ngày 16/7/2019.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường


Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (83)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (84)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (85)Chua Bao Phuoc ngay 16-7-2019 (86)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn