Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phát quà Tình Thương tại Nha Trang, Khánh Hòa

04/07/201916:36(Xem: 4844)
Phát quà Tình Thương tại Nha Trang, Khánh Hòa

Sáng nay, thứ Năm, 4/7/2019, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử địa phương Nha Trang đã đến thăm ủy lạo và tặng 230 phần quà tình thương cho quý bệnh nhân tâm thần và khuyết tật (người lớn và trẻ em) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa (Đồng Đế, nội thành Nha Trang). Tổng số tiền hơn 35 triệu đồng, mỗi người được tặng 1 họp bánh quy bơ, 4 lon sửa tươi và 1 bao thư tiền mặt 100 VNĐ. Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Ban Tương Trợ, đại diện: PT Hồng Hạnh) cùng các cá nhân: quý Phật tử Loan-Tỷ, Huệ Hương, Quảng Thiện Duyên, Quảng Hương Nghiêm đã gởi tịnh tài ủng hộ cho công việc từ thiện này. Sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử Phật nguyện sống cuộc đời thiểu dục, có nếp sống lành mạnh an hòa, để có khả năng, có cơ hội tiếp tục lên đường làm từ thiện, đem niềm vui yêu thương đến cho mọi người.


Nam Mô A Di Đà Phật
Tin và ảnh: Quảng Hương Nghiêm, Quảng Hương Giới & Bảo Hòa

Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (1)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (2)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (3)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (4)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (5)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (6)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (7)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (8)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (9)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (10)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (11)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (12)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (13)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (14)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (15)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (16)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (17)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (18)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (19)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (20)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (21)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (22)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (23)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (24)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (25)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (26)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (27)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (28)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (29)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (30)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (31)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (32)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (33)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (34)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (35)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (36)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (37)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (38)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (39)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (40)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (41)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (42)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (43)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (44)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (45)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (46)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (47)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (48)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (49)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (50)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (51)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (52)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (53)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (54)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (55)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (56)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (57)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (58)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (59)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (60)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (61)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (62)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (63)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (64)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (65)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (66)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (67)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (68)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (69)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (70)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (71)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (72)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (73)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (74)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (75)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (76)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (77)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (78)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (79)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (80)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (81)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (82)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (83)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (84)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (85)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (86)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (87)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (88)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (89)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (90)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (91)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (92)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (93)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (94)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (95)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (96)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (97)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (98)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (99)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (100)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (101)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (102)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (103)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (104)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (105)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (106)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (107)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (108)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (109)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (110)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (111)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (112)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (113)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (114)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (115)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (116)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (117)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (118)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (119)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (120)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (121)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (122)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (123)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (124)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (125)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (126)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (127)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (128)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (129)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (130)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (131)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (132)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (133)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (134)Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (135)qua tinh thuong-2019
Tang qua tinh thuong Nha Trang 2019 (136)

qua tinh thuong-2019qua tinh thuong 3-9qua tinh thuong 3-7qua tinh thuong 3-6qua tinh thuong 3-5qua tinh thuong 3-4qua tinh thuong 3-3qua tinh thuong 3-1qua tinh thuong 2
Từ chiều hôm qua, TT Trụ Trì đi mua bánh quy bơ
để phát quà tình thương cho bệnh nhân tâm thần và khuyết tật trưa nay.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,478,953