Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 02: Lễ Phật Đản Hội Phật Giáo Sắc Tộc Strasbourg, Pháp Quốc

16/06/201903:12(Xem: 5555)
Day 02: Lễ Phật Đản Hội Phật Giáo Sắc Tộc Strasbourg, Pháp Quốc

Ngày thứ 2, thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2019


Tuy chỉ trong khóa Huân Tu Tịnh Nghiệp có 3 ngày, nhưng hộm nay cũng có cơ duyên đặc biệt: Lễ Phật của Hội Phật Giáo Đa Sắc Tộc tại Strasbourg, Pháp Quốc: chùa Phổ Hiền đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại địa phương, chùa Laò Wat Lao SIMOUNGKHOUNE, chư Tôn Đức Tăng theo truyền thống của Ngài Sakya Trizin ( Tibetan, chư Tăng theo truyền thống Thiền Tào động Nhật Bản (曹洞宗, ja. sōtō-shū).

Mỗi truyền thống đều mang đặm sắc thái của chính mình để cúng dường đức Thế Tôn đản sanh giữa lòng của một quộc gia hùng cường và có trụ sở quốc hội của liên hiệp châu âu. Được biết mỗi năm Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác đều có chứng minh và ban đạo từ cho Đại Lễ này.

Sau ba hồi chuông trống bát nhã của quý Thầy đảm trách và lời kệ được vang lên từ Ni Sư trụ trì chùa Phổ Hiền như một lời chào mừng chư Tôn Đức cùng quý quan khách, cầu nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh trong muôn nẽo.

Trong lời mở đầu của Hòa Thượng Phương trượng Tổ Đình Viên Giác, Ngài tán thán công đức tổ chức tuổi lễ và Ngài nhấn mạnh rằng tuy những người con Phật đang hiện diện có những truyền thống khác nhau nhưng chung quy cũng tôn thờ Đức Từ Phụ Thích Ca và mục đích cuối cùng là đạt được quả vị giải thoát giác ngộ.

Điều đặc biệt trong lần này, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đại diện chư Tôn Đức trong phái đoàn cộng đồng Việt Nam sở tại đã có thời pháp đàm và hướng dẫn thiền tập bằng Anh Ngữ và được phiên dịch qua tiếng Pháp. Trong thời pháp thoại ngắn này Thượng Tọa đã giới thiệu về niên đại lịch sử của đức Phật Thích Ca và nhấn mạnh nguyên lý cở bản của giáo lý đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là sự giữ gìn Năm giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uông rượu. Chính sự tuân thủ giữ gìn năm giới này mà hạnh lành được nãy nỡ và là cho đời sống gia đình được an vui góp phần vào sự thanh bình của xã hội. Thượng tọa cũng điểm vài nét cơ bản then chốt cho sự thực tâp thiền định là quay về với đời sống nội tại hiện hữu tâm linh. Đại diện Phật giáo Lào cũng giới thiệu đến đại chúng về thiền Minh Sát với sự thật tập chánh niệm từng động tác của thân và kiểm chứng một cách triệt để theo từng tâm niệm hiện tiền.

Chư tôn đức cùng chụp hinh lưu niệm tại Đại Lễ Phật đản và trụ sở Liên Minh Châu Âu tại Strasbourg.

Day 2-le phat dan (141)Day 2-le phat dan (142)Day 2-le phat dan (146)Day 2-le phat dan (147)Day 2-le phat dan (148)Day 2-le phat dan (149)Day 2-le phat dan (151)Day 2-le phat dan (152)Day 2-le phat dan (154)Day 2-le phat dan (155)Day 2-le phat dan (156)Day 2-le phat dan (157)Day 2-le phat dan (158)Day 2-le phat dan (159)Day 2-le phat dan (160)Day 2-le phat dan (161)Day 2-le phat dan (162)Day 2-le phat dan (163)Day 2-le phat dan (164)Day 2-le phat dan (165)Day 2-le phat dan (166)Day 2-le phat dan (167)Day 2-le phat dan (168)Day 2-le phat dan (169)Day 2-le phat dan (170)Day 2-le phat dan (171)Day 2-le phat dan (172)Day 2-le phat dan (173)Day 2-le phat dan (174)Day 2-le phat dan (175)Day 2-le phat dan (176)Day 2-le phat dan (177)Day 2-le phat dan (178)Day 2-le phat dan (179)Day 2-le phat dan (180)Day 2-le phat dan (181)Day 2-le phat dan (182)Day 2-le phat dan (186)Day 2-le phat dan (187)Day 2-le phat dan (189)Day 2-le phat dan (190)Day 2-le phat dan (194)Day 2-le phat dan (195)Day 2-le phat dan (197)Day 2-le phat dan (198)Day 2-le phat dan (199)Day 2-le phat dan (200)Day 2-le phat dan (201)Day 2-le phat dan (202)Day 2-le phat dan (203)Day 2-le phat dan (204)Day 2-le phat dan (205)Day 2-le phat dan (206)Day 2-le phat dan (207)Day 2-le phat dan (208)Day 2-le phat dan (209)Day 2-le phat dan (210)Day 2-le phat dan (211)Day 2-le phat dan (212)Day 2-le phat dan (213)Day 2-le phat dan (214)Day 2-le phat dan (215)Day 2-le phat dan (217)Day 2-le phat dan (218)Day 2-le phat dan (219)Day 2-le phat dan (220)Day 2-le phat dan (221)Day 2-le phat dan (222)Day 2-le phat dan (223)Day 2-le phat dan (224)Day 2-le phat dan (225)Day 2-le phat dan (226)Day 2-le phat dan (227)Day 2-le phat dan (229)Day 2-le phat dan (230)Day 2-le phat dan (231)Day 2-le phat dan (232)Day 2-le phat dan (233)Day 2-le phat dan (234)Day 2-le phat dan (235)Day 2-le phat dan (236)Day 2-le phat dan (237)Day 2-le phat dan (238)Day 2-le phat dan (239)Day 2-le phat dan (240)Day 2-le phat dan (241)Day 2-le phat dan (242)Day 2-le phat dan (243)Day 2-le phat dan (244)Day 2-le phat dan (245)Day 2-le phat dan (246)Day 2-le phat dan (247)Day 2-le phat dan (248)Day 2-le phat dan (250)Day 2-le phat dan (251)Day 2-le phat dan (255)Day 2-le phat dan (256)Day 2-le phat dan (257)Day 2-le phat dan (259)Day 2-le phat dan (260)Day 2-le phat dan (261)Day 2-le phat dan (262)Day 2-le phat dan (265)Day 2-le phat dan (266)Day 2-le phat dan (268)Day 2-le phat dan (269)Day 2-le phat dan (270)Day 2-le phat dan (272)Day 2-le phat dan (273)Day 2-le phat dan (273-A) (1)Day 2-le phat dan (273-A) (2)Day 2-le phat dan (273-A) (3)Day 2-le phat dan (273-A) (4)Day 2-le phat dan (273-A) (5)Day 2-le phat dan (273-A) (6)Day 2-le phat dan (273-A) (7)Day 2-le phat dan (273-A) (8)Day 2-le phat dan (273-A) (9)Day 2-le phat dan (273-A) (10)Day 2-le phat dan (273-A) (11)Day 2-le phat dan (273-A) (12)Day 2-le phat dan (273-A) (13)Day 2-le phat dan (273-A) (14)Day 2-le phat dan (273-A) (15)Day 2-le phat dan (276)Day 2-le phat dan (279)Day 2-le phat dan (282)Day 2-le phat dan (283)Day 2-le phat dan (284)Day 2-le phat dan (285)Day 2-le phat dan (286)Day 2-le phat dan (286-a) (1)Day 2-le phat dan (286-a) (2)Day 2-le phat dan (286-A)Day 2-le phat dan (286-á)Day 2-le phat dan (286-B)Day 2-le phat dan (286-c)Day 2-le phat dan (286-d)Day 2-le phat dan (286-d-1)Day 2-le phat dan (286-d-2)Day 2-le phat dan (286-d-3)Day 2-le phat dan (286-d-4)Day 2-le phat dan (286-d-5) (1)Day 2-le phat dan (286-d-5) (2)Day 2-le phat dan (286-d-5) (3)Day 2-le phat dan (286-d-5) (4)Day 2-le phat dan (292)Day 2-le phat dan (293)Day 2-le phat dan (294)Day 2-le phat dan (295)Day 2-le phat dan (296)Day 2-le phat dan (297)Day 2-le phat dan (298)Day 2-le phat dan (303)Day 2-le phat dan (307)Day 2-le phat dan (308)Day 2-le phat dan (312)Day 2-le phat dan (314)Day 2-le phat dan (317)Day 2-le phat dan (321)Day 2-le phat dan (322)Day 2-le phat dan (324)Day 2-le phat dan (325)Day 2-le phat dan (327)Day 2-le phat dan (329)Day 2-le phat dan (330)Day 2-le phat dan (331)Day 2-le phat dan (333)Day 2-le phat dan (336)Day 2-le phat dan (338)Day 2-le phat dan (339)Day 2-le phat dan (342)Day 2-le phat dan (343)Day 2-le phat dan (344)Day 2-le phat dan (345)Day 2-le phat dan (346)Day 2-le phat dan (347)Day 2-le phat dan (348)Day 2-le phat dan (350)Day 2-le phat dan (351)Day 2-le phat dan (354)Day 2-le phat dan (379)Day 2-le phat dan (380)Day 2-le phat dan (381)Day 2-le phat dan (382)Day 2-le phat dan (383)Day 2-le phat dan (384)Day 2-le phat dan (385)Day 2-le phat dan (386)Day 2-le phat dan (387)Day 2-le phat dan (388)Day 2-le phat dan (389)Day 2-le phat dan (390)Day 2-le phat dan (391)Day 2-le phat dan (392)Day 2-le phat dan (393)Day 2-le phat dan (394)Day 2-le phat dan (395)Day 2-le phat dan (396)Day 2-le phat dan (398)Day 2-le phat dan (399)Day 2-le phat dan (400)Day 2-le phat dan (402)Day 2-le phat dan (403)Day 2-le phat dan (404)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567