Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2643 tại Trung tâm tu học Phổ Trí , California, Hoa Kỳ

05/06/201914:13(Xem: 6916)
Lễ Phật Đản 2643 tại Trung tâm tu học Phổ Trí , California, Hoa Kỳ

LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563

TẠI TRUNG TÂM TU HỌC PHỔ TRÍ

CALIFORNIA, HOA KỲ.

 

          Vào sáng ngày 02/6/2019, Trung tâm tu học Phổ Trí (Wisdom Meditation School) tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, miền Bắc California đã tổ chức Lễ Phật Đản PL. 2563.

          Thượng tọa Thích Từ Lực, Viện chủ chùa Phổ Từ (Hayward, California) đã quang lâm Chứng minh và thuyết giảng tại buổi lễ. Đến dự buổi lễ có quý Thầy: Nguyên Phước, Chiếu Biên (Việt Nam); Quảng Thanh (Tu viện Kim Sơn), Nhuận Tịnh (chùa Phổ Từ); quý Sư cô: Huệ Nhuận (trại Hương Từ Bi), Phổ Tường và Nhi Liên (TT tu học Phổ Trí); cùng đông đảo quý vị thiện hữu tri thức, huynh trưởng gia đình Phật tử, Phật tử, các em thiếu nhi đến từ nhiều thành phố trong vùng; và các người Mỹ tại địa phương.

          Chương trình buổi lễ như sau:

                   Chư Tăng, Ni và Phật tử vân tập

                   Trang nghiêm đạo tràng

                   Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Phật điện

                   Niêm hương bạch Phật

                   Nghi thức Đản Sanh. Tụng kinh.

                   Dâng hoa cúng Phật

                   Hát cúng dường: “Trăng tròn Tháng Tư” (Phật tử Đồng Hiếu)

                   Thuyết giảng Phật pháp: “Tỉnh thức với môi trường”

(Thượng tọa Thích Từ Lực)

Cúng Mông sơn thí thực

Chư Tôn đức Tăng, Ni thọ trai

Phật tử và khách mời dùng cơm chay thân mật

Chia sẻ về Phật pháp

Chụp ảnh tập thể

Hoàn mãn

          Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính; đại chúng tham dự thật an lạc, hoan hỷ!

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (1)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (2)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (3)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (4)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (5)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (6)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (7)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (8)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (9)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (10)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (11)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (12)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (13)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (14)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (15)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (16)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (17)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (18)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (19)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (20)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (21)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (22)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (23)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (24)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (25)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (26)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (27)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (28)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (29)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (30)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (31)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (32)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (33)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (34)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (35)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (36)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (37)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (38)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (39)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (40)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (41)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (42)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (43)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (44)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (45)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (46)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (47)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (48)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (49)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (50)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (51)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (52)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (53)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (54)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (55)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (56)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (57)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (58)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (59)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (60)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (61)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (62)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (63)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (64)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (65)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (66)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (67)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (68)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (69)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (70)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (71)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (72)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (73)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (74)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (75)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (76)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (77)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (78)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (79)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (80)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (81)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (82)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (83)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (84)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (85)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (86)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (87)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (88)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (89)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (90)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (91)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (92)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (93)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (94)TT tu học Phổ Trí - Lễ Phật Đản PL 2563 (95)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567