Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 21-4-2019

21/04/201920:01(Xem: 3671)
Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 21-4-2019
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (1)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (2)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (3)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (4)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (5)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (6)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (7)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (8)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (9)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (10)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (11)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (12)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (13)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (14)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (15)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (16)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (17)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (18)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (19)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (20)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (21)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (22)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (23)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (24)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (25)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (26)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (27)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (28)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (29)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (30)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (31)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (32)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (33)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (34)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (35)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (36)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (37)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (38)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (39)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (40)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (41)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (42)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (43)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (44)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (45)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (46)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (47)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (48)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (49)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (50)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (51)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (52)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (53)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (54)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (55)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (56)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (57)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (58)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (59)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (60)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (61)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (62)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (63)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (64)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (65)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (66)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (67)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (68)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (69)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (70)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (71)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (72)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (73)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (74)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (75)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (76)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (77)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (78)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (79)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (80)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (81)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (82)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (83)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (84)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (85)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (86)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (87)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (88)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (89)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (90)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (91)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (92)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (93)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (94)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (95)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (96)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (97)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (98)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (99)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (100)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (101)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (102)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (103)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (104)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (105-a)
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (105)
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (107)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (108)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (109)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (110)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (111)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (112)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (113)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (114)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (115)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (116)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (117)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (118)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (119)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (120)

Thọ Bồ Tát Giới

Mến tặng các bạn phát tâm thọ Bồ Tát Giới tại gia
hôm nay (21/4/2019) tại Tu Viện Quảng Đức


Đạo tràng Quảng Đức hôm nay
Nhân duyên hội đủ lập ngay Giới Đàn
Chư Tôn Thiền Đức sẵn sàng
Chứng minh, truyền giới cho hàng tại gia
Tuy là chưa thể xuất gia
Nhưng Bồ Tát Hạnh vốn đà phát tâm
Noi gương Bồ Tát Quan Âm
Lòng từ bi mẫn quan tâm giúp người
Phổ Hiền Hạnh Nguyện có mười
Tâm luôn ghi nhớ chẳng lười dồi trau
Bao nhiêu phiền não xin mau
Dùng gươm Đại Trí Văn Thù đoạn ngay
Thế nhân đau khổ dẫy đầy
Theo chân Địa Tạng nơi này cứu mau
Từ nay mãi mãi về sau
Tam Tụ Tịnh Giới cùng nhau tuân hành
Chúng con tất cả lòng thành
Ngưỡng mong Chư Phật duyên lành ban cho.
 
Viết tại Tu Viện Quảng Đức
ngày quý Phật tử thọ Bồ Tát Giới, Sunday 21/4/2019
Thanh Phi


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,194,973