Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 21-4-2019

21/04/201920:01(Xem: 2107)
Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 21-4-2019
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (1)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (2)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (3)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (4)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (5)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (6)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (7)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (8)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (9)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (10)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (11)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (12)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (13)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (14)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (15)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (16)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (17)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (18)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (19)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (20)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (21)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (22)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (23)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (24)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (25)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (26)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (27)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (28)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (29)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (30)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (31)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (32)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (33)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (34)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (35)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (36)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (37)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (38)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (39)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (40)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (41)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (42)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (43)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (44)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (45)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (46)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (47)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (48)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (49)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (50)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (51)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (52)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (53)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (54)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (55)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (56)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (57)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (58)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (59)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (60)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (61)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (62)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (63)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (64)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (65)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (66)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (67)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (68)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (69)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (70)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (71)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (72)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (73)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (74)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (75)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (76)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (77)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (78)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (79)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (80)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (81)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (82)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (83)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (84)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (85)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (86)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (87)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (88)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (89)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (90)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (91)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (92)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (93)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (94)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (95)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (96)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (97)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (98)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (99)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (100)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (101)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (102)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (103)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (104)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (105-a)
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (105)
Bo Tat Gioi_21-4-2019 (107)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (108)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (109)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (110)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (111)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (112)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (113)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (114)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (115)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (116)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (117)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (118)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (119)Bo Tat Gioi_21-4-2019 (120)

Thọ Bồ Tát Giới

Mến tặng các bạn phát tâm thọ Bồ Tát Giới tại gia
hôm nay (21/4/2019) tại Tu Viện Quảng Đức


Đạo tràng Quảng Đức hôm nay
Nhân duyên hội đủ lập ngay Giới Đàn
Chư Tôn Thiền Đức sẵn sàng
Chứng minh, truyền giới cho hàng tại gia
Tuy là chưa thể xuất gia
Nhưng Bồ Tát Hạnh vốn đà phát tâm
Noi gương Bồ Tát Quan Âm
Lòng từ bi mẫn quan tâm giúp người
Phổ Hiền Hạnh Nguyện có mười
Tâm luôn ghi nhớ chẳng lười dồi trau
Bao nhiêu phiền não xin mau
Dùng gươm Đại Trí Văn Thù đoạn ngay
Thế nhân đau khổ dẫy đầy
Theo chân Địa Tạng nơi này cứu mau
Từ nay mãi mãi về sau
Tam Tụ Tịnh Giới cùng nhau tuân hành
Chúng con tất cả lòng thành
Ngưỡng mong Chư Phật duyên lành ban cho.
 
Viết tại Tu Viện Quảng Đức
ngày quý Phật tử thọ Bồ Tát Giới, Sunday 21/4/2019
Thanh Phi


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn