Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư gởi Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ

16/12/201804:42(Xem: 1870)
Thư gởi Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ
htthichquangdo-2

Thư gởi

Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ

(Kính nhờ HT Nguyên Lý, Trụ Trì Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sàigòn,

chuyển hộ đến Hòa Thượng. Chân thành cảm tạ)


Nam Mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ,

Bạch Hòa Thượng, tiểu đệ hôm nay thành tâm, tâm tình với Hòa Thượng. Mong HT hỷ xả.

Mỗi lần tiểu đệ điện thoại tham vấn sức khỏe của Hòa Thượng, thì HT đều hỏi ai đó? Bao nhiêu tuổi? Tiểu đệ thưa: “Dạ, tiểu đệ Huyền Tôn đây, 91 tuổi!” HT cười, vui vẻ: “ Ừ, mình với Hòa Thượng cùng tuổi nhau mà! Sao? Ở đó có vui không? Chùa có nhiều không? Anh em được bao nhiêu? Tiểu đệ thừa biết, Hòa Thượng hỏi để che khoảng trống khi mà HT chưa nhớ ra tiểu đệ là ai! Khi nhớ rồi, Hòa Thượng bắt đầu thăm hỏi về GH. Hơn 10 năm qua, tiểu đệ có sáu lần hầu chuyện với Hòa Thượng, mà lần nào Tiểu đệ cũng bạch, cũng thưa chỉ có cùng một mục đích là hầu thăm bậc cao niên lạp trưởng, cầu mong HT vui và “Hỷ xả” để cùng phục hoạt Giáo Hội. Nay tiểu đệ xin bạch lại một lần nầy nữa thôi, cũng có giống, cũng có khác như lần hội thoại gần đây Hòa Thượng đang nghỉ ngơi tại quê nhà, trong gia viên Tỉnh Thái Bình. Hòa Thượng kính, HT là Tăng Thống! Tăng thống với chư Tăng đâu có gì khác biệt? Khác chăng, là cái trục của bánh xe và từng cây căm vít vào niền bánh xe! Xưa và nay vẫn vậy! Có khác là thuở xưa chiều rộng chiều sâu phải qua nhiều lớp tỉnh, quận, xã, thôn. Ngày nay một văn thư phát ra đi khắp ngàn phương đều đến một lúc. Một tiếng nói bay đến nhiều xứ sở, do đó nên bỏ cái vị trí “Trung gian”. Trung gian mạt thế, là nơi ổ tụ tập những con “Rắn” độc. Là ổ bụi bặm làm cong vẹo dòng điện năng đang đi vun vút.

Bạch Hòa Thượng, phải chăng lời nói mà có lỗi, thì dùng lời không lỗi để sám hối, văn thư in ra mà không hợp cơ, thì in văn thư hợp cơ để xóa bỏ văn thư trước? Lỡ đóng ấn rồi, thì ấn sau xóa ấn trước, pháp thường là vậy. Ông vua cha phá chùa, ông vua con lên xây dựng lại chùa! Đạo đời xưa nay đều là thế cả!  Bạch Hòa Thượng! Phải vậy chăng? Hòa thượng cũng nhìn nhận điều đó mà.

Tiểu đệ tháng qua đã bạch: Hòa Thượng và Tăng thống, Tăng Thống và Hòa Thượng, với cuộc diện ngày nay là bất khả phân, không có ai để cho Hòa Thượng từ chức. Nó dính liền với Hòa Thượng,  HT hãy tự tại nghỉ ngơi, mong phục hồi bình ổn sức khỏe, sau đó cái trục và cây căm vít lại, một phượng tiện mới, cho cơ hội mới. Hòa Thượng ừ rồi, Nhưng HT lại dời gót đó đây, tạo ra những cuộn sóng không chỉ não phiền cho cơ thể của Hòa Thượng, mà còn làm nổi dậy những hý luận không nên có! Cái GC số 9. Hòa Thượng bảo là của Cố HT Huyền Quang! Nên HT phải tuân giữ! Tại sao Hòa Thượng lại cố tình tuân giữ cái bão bùng tan thương mà cố Hòa Thượng đệ tứ đã bỏ đi rồi? Sao Hòa Thương không lấy khuôn dấu sau để xóa khuôn trước? Hòa Thượng có đủ quyền và tư cách mà HT không thực thi? Các vua con nhà Họ Võ, nếu họ tuân giữ cái: “Tam võ nhất tôn chi ách” thì Phật Đạo Trung Hoa sẽ ra sao?! Theo ngu kiến của tiểu đệ, xin Hòa Thượng  hãy xóa bỏ cái danh từ [Văn phòng 2] [ cái GC số 9]. Nước pháp có “Phòng nhì”; Nga CS có “Cục R”; VNCH có “Mật vụ”; CSVN có CA”…Toàn là những nơi không lành để bảo vệ cho chế độ! VHĐ không nên có VP2. Đó là cái ổ sinh ra nhiều tội lỗi! Sự phạm pháp thế nào, mọi người, mọi PT đều biết.


1-HT-HuyenTonHòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn
(xem tác phẩm)

 

Phật giáo ta, Ngày nay, VHĐ nên đi thẳng đến các châu, dẹp bỏ “cái trung gian VP2” “cái phát ngôn nhân” bất khả xưng tụng, những ổ hang chứa đầy tham gian, cao ngạo, lường gạt, phá giới, thao túng, ỷ thị, não loạn, thị phi, tạp quyền… Nói thẳng ra VP2, là cơ sở bất hợp pháp, là nơi làm suy giảm uy lực hoằng pháp của VHĐ và uy tín cũng như uy danh của Đức Tăng Thống từ lúc cư sĩ được nói thay tiếng nói của cấp “Viện”. Tại sao tiếng nói của Viện, của cấp cao mà toàn thể Tăng Ni cung kính suy tôn! Lại để nó băng qua cái khẩu ngữ, cái văn ngữ ái nhiễm ô trược bắt buộc hàng xuất gia phải “cung văn chiếu chỉ”? Từ đó, cái đó “cái con chồn mang lốt cọp” đó. Nó làm cho Tăng Ni buồn lòng nảy sinh bất tuân, bất phục! Bất phục cái trung gian, chứ không phải bất phục hay bất kính cái uyên nguyên tôn kính đâu!  HT Tăng Thống ngày nay, chắc thấy rõ nguồn cơn, tao loạn “sữa trộn dầu” rồi chứ? Cái trục và vít niền, tiểu đệ thưa với HT là cái thế vững trụ cho đạo pháp đương thời. Dẹp cái trung gian VP2. Bỏ cái Phát ngôn nhân, tóc râu thế tục! Vững trụ được như vậy, cơ chế Tăng Thống của Hòa Thượng (trục và vít niền) Trung ương thẳng đến các châu, các nước như trục liền với căm xe, đó không là “Như Thủy Nhũ Hiệp” sao? Không cần đòi hỏi thống nhất, tự nó “Thống Nhất” và từ đây năm châu bốn biển muôn nơi là một, một là muôn nơi. Nhận xóa cái số 9. Bỏ cái bất thuận thời vụ, cái cuồng nho Tam Võ, thì thành “Phiền Não Tức Bồ Đề”! Hòa Thượng ngồi nói thẳng với các HT, TT, ĐĐ, Tăng, Ni, Mỹ, Âu, Úc, Á, hay email văn thư cho các chúng ghi nhận, rồi phụng hành làm việc, bộ không sảng khoái hơn là truyền lịnh cho một “tên” chặn giữa nói vịt viết gà hay sao? Bắt người trung tín, có giới đức với mình đi nghe lịnh tên second “phòng nhì”, tội tình gì phải làm vậy! Bạch Hòa Thượng! Trung ngôn nghịch nhĩ, xin Hòa Thượng từ bi hỷ nạp cho.  Nguyện cầu Hòa Thượng thân tâm thường an lạc. Chí nguyện phục hoạt Giáo Hội của Hòa Thượng, nhất định phải được thành tựu viên mãn. Hòa Thượng vui chăng? Khi Hòa Thượng về quê Thái Bình, khắp nơi người người đều mừng, đều mến thương Hòa Thượng, nhưng khi HT rời quê vào nam cho Cư sĩ Võ văn Ái được tiếp nối “dùng cái mồm để lọc lại tiếng nói của VHĐ” thì, than ôi! Tình trạng “An vui mong chờ” của Chư Tăng nó xì hơi! Như những ngày Hòa Thượng còn nằm yên trong Thanh Minh Thiền Viện! Tiểu đệ không biết lạy bao nhiêu lạy Hòa Thượng mới thấy, chứng nghe lời tục ngôn của dân Việt “Nhứt lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún”. Nó bán đứng không biết bao nhiêu bạn bè thân hữu què liệt vì lúc nào cũng tin chúng. Cư sĩ Ái đối với tiểu đệ không thân không sơ, chỉ vì hầu hết Tăng Ni chúng đều chê trách gạt gẩm qua mặt đến tận cùng, nên vì đạo pháp mà thưa bạch đó thôi. Có thể Hòa Thượng sáng suốt hơn tiểu đệ nhiều, nhưng vì một lý do …nào đó mà HT đành dùng (!) Nhưng thôi phận em út, lại ở nước ngoài xin kính nhi lễ chi.  Miễn Hòa Thượng tự tri kỳ vọng, mong hộ pháp phò trì HT tự liễu tri, tiểu đệ chỉ sợ Hòa Thượng lại chấp chẳng nhờ được ai, may còn có lão lùn, mà chúng xúm nhau xeo nạy. Bộ chúng muốn mình cô độc còn thêm cô đơn nữa chăng. Thì tội cho tiểu đệ quá!

Chỉ bạch lần này thôi! Kính lễ Hòa Thượng, Tuế quá cửu thập, thế pháp viễn ly. Tiểu đệ xin sám hối những lời nói dù chỉ có tí ti làm phiền lòng Hòa Thượng. Úc Châu,  Sa môn Thích Huyền Tôn kính thăm sức khỏe Hòa Thượng. Tuy nhiên Tôn trưởngnhược vấn: (613) 0435.242... tiểu đệ kính cẩn hầu đáp. Nghe gì, biết gì xin tường bạch tỏ rõ. Chúc Hòa Thượng vô phiền vô não, an lạc trong hữu dư. Hòa Thượng nằm yên lắng nghe tiếng nói tam thừa…Ra lịnh vất hết, tẫn sạch phát ngôn, phòng 2, phòng 1, thương yêu bưng bợ gì gì cũng phay hết. Uống nước sạch, GH holyday, khỏe rồi sang năm Hòa Thượng san bằng quốc độ nếu pháp lực tăng long, thì tương hội ngũ châu, phục hưng GH. Bằng ngược lại, thữ độ nhược trầm, pháp giới khứ lai tây phương tích, Ta bà Phật sự tùy nghi Tăng chúng đương tâm. Kính chúc Hòa Thượng tâm trụ nhứt pháp, tứ đại điều hòa, thường lạc nhi an.

Nam Mô Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai.

Ngày 15 Tháng 12 năm 2018 (9/11/Mậu Tuất). Năm Vesak 2642. PL2562. VL4897.

Kính Thư,

Sa môn Thích Huyền Tôn

Nhân dịp cuối thư còn trống giấy. Tiểu đệ xin phép kèm Phụ chú này để biết chánh tà trong Phật Giáo: Vào năm mới Kỷ Hợi. Phật Đản 2643. (TL.2019).

Nếu ai đó nói, viết Vesak 2019. Đó là bọn tà sư ma chủng.

Ai nói, viết Vesak 2643 Đó là Tăng Sĩ Phật Giáo. (cho năm PL2564)

Người Phật Tử gặp các Thầy hỏi:

-Bạch Thầy năm nay Vesak mấy Thưa Bạch Thầy?

-Thầy đáp: Vesak 2019. Hãy lột áo tên thầy chùa đó ngay!Tên giả mạo!

Nếu Thầy đáp: Vesak năm nay là 2643 đó con! Thì mau cúi đầu: Thầy là bậc đạo sư.

- Gặp vị Linh Mục: -Cúi đầu Kính chào –Thưa Linh Mục! là người giữ gốc dân tộc Việt Nam.

- Cúi đầu Thưa chào cha! Là người mất gốc Việt Nam. Vì mình có Cha Có Mẹ. Tiếng “Cha” cao quí lắm. Sanh, Thành, Nuôi, Dưỡng. Kêu người ngoài tộc bằng cha là khinh khi Cha ruột. Xem thường tiết nghĩa của Mẹ ruột.  Tôn trọng là một lẽ tốt. Nhưng gọi, kêu theo sự sắp đặt có kế hoạch vào sách lược áp chế. Mà vi phạm tới Quốc Hồn của dân tộc thì tuyệt đối kiêng cử cho đúng phong hóa của dân tộc. Sẽ được vị Linh Mục trí thức khen tặng là người dân có nhân bản!.

-Nếu vị Linh mục nổi giận quở trách: Sao chú mày không gọi ta là cha? Thì chấp hai tay cúi đầu: Dạ, con kính vâng Linh Mục ạ!  Nếu vị LM hét lên: Sao mầy lì thế? Dạ, LM đợi…con về hỏi mẹ,  con quay lại ngay ạ!.

Lời phụ chú này thực ra chỉ mong mọi người sống theo lý lẽ Chân Thực của Dân Tộc VN.

Của Đạo Phật Việt Nam. Cha Mẹ hề sanh ta nuôi nấng, sao nỡ đành chuốt bẩn đấng Mẹ Cha!

  1. Quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật.
  2. Quy y Pháp, bất quy y ngoại đạo tà giáo.
  3. Quy y Tăng, bất quy y tổn hữu ác đảng. Đó là vầng mây lành đưa người lên cõi Thánh.

-Vesak 2019? Bọn ăn cơm Phật phá hoại Năm Đản Sanh 2643 Lịch Sử lâu đời của Phật?

-Vậy chúng cạo đầu mặc áo nhà tu để chi vậy nhỉ? Đúng rồi, Đáng bỉ loại thầy bỏ chánh theo tà nầy !!!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/12/201513:02(Xem: 4479)
Những ngày vừa qua với loạt bài phóng sự điều tra của báo Lao Động về cách tu hành, ăn tiết canh, uống rượu Tây, phát ngôn “bá đạo” của ông Sư Minh Thịnh chùa Phú Thị, chưa dứt, tạo nên sự bức bối trong dư luận và đương nhiên nhiều nhóm ngoại giáo không từ khước miếng mồi béo bở này để lên giọng thuyết giáo xúc xiểm Phật giáo…; thì báo Thanh Niên lại tung ra một bài báo khác, như để nối tiếp sự kiện không giống ai của mấy ông Sư tự cho mình là “những công dân đặc biệt áo nâu” sống ở chùa! Đó là bài “Dân Chàng Sơn “trả” Sư trụ trì chùa làng” của tác giả T.N.
22/10/201420:49(Xem: 5922)
Các “nhà sư ăn mày” nầy trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 đô Úc và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô. Giới chức Úc vừa phát hiện một số người khoác áo tu Phật giáo gồm đàn ông và phụ nữ, nhóm "sư giả" để lừa tiền khách du lịch tại 2 thành phố Perth (Tây Úc) và Sydney (bang New South Wales). Những người này cạo trọc đầu, ăn mặc như nhà sư và dùng chiêu phát “bùa hộ mệnh” - một tấm thẻ màu vàng - cho du khách để đổi lấy tiền quyên góp từ thiện. Theo báo Sydney Morning Herald, các sư giả còn trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 đô và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô. Một người ngụ tại TP Perth kể lại: “Các “nhà sư” rút ra một cuốn sổ tay và nói những người khác đã đóng góp từ 20-50 dô theo lệ của một ngôi chùa”. Một người đi đường chỉ đưa 5 đô sau khi bị yêu cầu góp ít nhất 20 đô.
06/11/201217:03(Xem: 5091)
Hallyu là từ Hàn dùng gọi làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang lan rộng đến nhiều nơi trên thế giới. Tạm dịch sát âm là Hàn lưu. Việt Nam là quốc gia Hallyu có tác động hết sức mạnh mẽ đến giới trẻ.
07/12/201509:20(Xem: 2413)
Trong những tháng vừa qua, người viết được mời tham dự nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về công tác văn hóa, thông tin và báo chí, (phần lớn đều nằm phía ngoại biên Phật giáo). Với người ta, mình đã nhiệt tình đóng góp rất nhiều ý kiến cũng như học hỏi được không ít điều hay, khả dĩ có thể bổ sung kinh nghiệm viết lách cho bản thân; nhưng khi nhìn về mình, một khoảng trời lý tưởng đang dốc lòng phụng sự, thấy vẫn còn rất nhiều những nhấp nhô, gồ ghề, thậm chí xấu xí trên mặt bằng thông tin truyền thông Phật giáo (TTTT PG).
14/05/201211:30(Xem: 4301)
Đa số tiểu bang của Hoa Kỳ, hôn nhân vẫn được định nghĩa theo hiến pháp qui định là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tính cho đến tháng 5 năm 2012, chỉ có sáu tiểu bang (Connecticut, Iowa, Massachusetts, Vermont, New York và New Hampshire), và thủ đô Washington DC, đã chấp thuận hôn nhân đồng tính (giữa một người nam với một người nam hoặc giữa một người nữ với một người nữ).
19/12/201706:15(Xem: 1908)
Trước hết xin cảm ơn Bác sĩ Trình Đình Hỷ (Bs. TĐH) đã có những nhận xét góp ý về bài viết của tôi “Vài Nhận Xét Về Vài nhận xét về vấn đề dịch lại Tâm Kinh của Thầy Nhất Hạnh” [2]. Trong bài viết này tôi chỉ quan tâm tới phần nhận xét Bs TĐH về bài viết của tôi, còn phần nhận xét về hai tác giả Jayarava và Nguyễn Minh Tiến thì xin để dành hai tác giả ấy. Vì TĐH là một Bác sĩ cho nên xin quí độc giả hãy cho phép tôi xem bài viết của tôi như là một con người với tên là “Tôi” . Như vậy là Tôi đã được Bs TĐH khám sức khỏe với mở đầu của bệnh án:
24/11/201009:00(Xem: 5319)
Mấy ngày qua, cả nước oằn mình trước sự tàn phá đầy tang thương của cơn bão Ketsana. Cũng thời điểm đó “cơn bão” bất khoan dung của chính quyền tỉnh Lâm Đồng kéo đến tu viện Bát Nhã, gây nên tình cảnh bất an cho khoảng 400 Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai. Hai cơn bão đến cùng một lúc khiến cho lòng người Phật tử Việt Nam thêm quặn thắt.
22/06/201310:02(Xem: 21869)
16 Lý Do Để Ghét Việt Nam: Sự gian dối Kiểu nói thách giả cả Tiếng ồn Ngôn ngữ Giao thông Phí xin thị thực để vào Việt Nam Những tòa nhà mỏng Cách người Việt làm cản trở lối ra vào trước cửa hàng Tôm hùm Cái ghế nhựa, con gián và bệnh dịch tả Cái mũ cối (mũ bộ đội) Tài xế taxi ở Việt Nam Món ăn ở Việt Nam Sự vô ý vô tứ (vô ý thức) Khả năng về kiến thức và thông tin kém của người Việt Sự khác biệt văn hóa, góc nhìn cá nhân
21/08/201407:00(Xem: 4716)
20 QUỐC GIA GIÀU NHẤT HÀNH TINH Dựa trên thông kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 quốc gia giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.