Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 7

04/12/201816:23(Xem: 1104)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 7

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL
Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 7
(tổ chức tại Kyneton, Victoria, từ thứ năm: 03-01 đến thứ hai : 07-01-2007)
 

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA HỌC

 

Hội Đồng Chứng MinhHT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc.
Hội Đồng Giáo Thọ: HT Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Trường Sanh
Ban Giảng Huấn:
 (Lớp A-B) HT Huyền Tôn, HT Bảo Lạc, TT Như Điển, TT Quảng Ba, 
TT Trường Sanh, TT Minh Hiếu, TT Tịnh Đạo, TT Thiện Hiền, ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Đạo Thông, ĐĐ Hạnh Phẩm

Ban Giám Luật: 
TT Thích Trường Sanh, TT Thích Phước Nhơn
Trưởng Ban Tổ Chức: TT Thích Tâm Phương
Phó Ban Tổ Chức: TT Thích Thiện Hiền
Ban Thư Ký:  ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Phổ Huân, Đh Nguyên Thiện Bảo Steve Lowe, Đh Quảng Tuệ Duyên; Đh Hải Hạnh
Ban nghi lễ: ĐĐ Phổ Hương; ĐĐ Viên Trí
Trưởng  Ban Quản chúng:  TT Thiện Hiền
Tri Hiệu Lệnh: ĐĐ Đạo Hiếu, Sa di Hạnh Viên
Thủ Quỹ: Ni Sư Như Lan, Ni Sư Như Tuyết, Đh Diệu Hòa (NSW)
Ban Thiết Trí Trang Hoàng: ĐĐ Thích Đồng Thanh; Đh Nguyên Lượng; Đh Thiện Lý; Đh Tâm Quang; Đh Thủ Lang; Đh Công Đạo; Đh Thiện Duyên; Đh Giác Định; Đh Minh Chính
Ban Hương Đăng: Sư Cô Thích Nữ Thể Viên, Đh Hồng Hạnh; Đh Thanh Phi; Đh Tịnh Châu; Đh Giác Trí, Đh Quảng Tuệ Nguyên, Đh Nhã An; Đh Chân Huệ
 
Ban Y Tế:  Chúc Đạm, Thanh Liên, Chúc Mân 
 
Ban Âm Thanh, Ánh Sáng: Đh Thiện Hưng, Đh Giác Định, Đh Nguyên Tâm, Đh Quảng Tịnh, Đh Công Đạo; Đh Văn Cường
Phụ trách Văn Nghệ thiền trà: TT Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh, Đh Quảng Tịnh

Phụ trách lớp thiếu nhi
 1 :
 TT Phước Nhơn, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Hạnh Hiếu, ĐĐ Tịnh Giác, ĐĐ Hạnh Tri, SC Như Lan.

Phụ trách lớp thiếu nhi 2 : Sc Nguyên Khai, Sc Huệ Nghiêm, Đh Quảng Hương, Đh Thiện Đức, Đh Thiện Chơn, Đh Nguyên Hương

Ban Vận Chuyển: ĐĐ Thích Đạo Hiếu, SC Nguyên Khai, Đh Nguyên Thiện Bảo Steve Lowe, Đh Quảng Từ Chris Dunk, Đh Nguyên Từ; Đh Giác Vân, Đh Giác Trí, Đh Nguyên Nhật Thường, Đh Thiện Bảo, Đh Thục Hà; Đh Hữu Nhân; Đh Minh Chánh; Đh Hớn Nghĩa, Đh Michael Tang, Đh Truyền Dũng
Nhiếp ảnh & quay phim
: ĐĐ Giác Tín, Đh Thiện Hưng, Đh Giác Thiện Duyên Hoàng Lan,Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh
Ban Trai Soạn: Sư Cô Thích Hạnh Nguyên (trưởng ban); Sư Cô Thích Hạnh Hiếu (phó ban); ban viên: Diệu Phước, Như Kim, Diệu Trí, Nguyên Như, Anh Ngọc, Thiện Kim, Diệu Liên, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Quảng Niệm, Nguyên Hỷ, Nguyên Đà, Nguyên Từ, Nguyên Hằng, Lệ Phước, Lệ Chiếu, Tâm Hương, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Quảng Phước, Ngọc Hoa, Nguyên Nhật Nghiêm, Nguyên Trí......
Ban Vệ Sinh:
 Đh Nguyên Thiện Bảo; Đh Nguyên Như, Đh Chân Mỹ Lương, Đh Nguyên Thiện Hạnh, Đh Giác Hóa, Đh Giác Thùy, Đh Phước Sơn
Ban Thị Giả:
 ĐĐ Viên Thành, Sa Di Vạn Hiển, cô  Đồng Sơn; Ni Cô Tuệ Hậu; Đh Thanh Phi,Đh Tâm Quang; Đh Truyền Dũng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn