Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 8

Honolulu, Hawaii ngày 11-17/9/2018

__________

 

          Chương trình tu học ngày 13 tháng 9 năm 2018 như sau:

 

          05:30 Hô canh và tọa thiền tại chánh điện

          06:00 Tụng kinh

          06:30 Huấn từ của NT. Thích Nữ Giới Châu và NS. Thích Nữ Nguyên Thiện

          08:00 Tảo thực

          09:00 Chụp ảnh cá nhân học viên tại chánh điện

          10:00 Pháp thoại

HT. Thích Thái Siêu (lớp học dành cho chư Tăng Ni)

HT. Thích Nguyên Siêu (lớp học dành cho Phật tử)

          11:30 Thọ trai

          12:45 Phật pháp vấn đáp

HT. Thích Thái Siêu (lớp học dành cho chư Tăng Ni)

HT. Thích Nguyên Siêu và TT. Thích Tâm Thiện (lớp học dành cho Phật tử)

          14:00 Chỉ tịnh

          15:30 Pháp thoại

HT. Thích Nguyên Trí (lớp học dành cho chư Tăng Ni)

NT. Thích Nữ Giới Châu, NS. Thích Nữ Nguyên Thiện và SC. Thích Nữ Giới Bửu (lớp học dành cho Phật tử)

          17:30 Dược thực

          19:00 Tụng kinh

          20:00 Huấn từ của HT. Thích Nguyên Trí

          22:00 Chỉ tịnh


Khoa tu Bac My 13-9-2018 (1)-1Khoa tu Bac My 13-9-2018 (2)-2Khoa tu Bac My 13-9-2018 (3)-3Khoa tu Bac My 13-9-2018 (4)-4Khoa tu Bac My 13-9-2018 (5)-5Khoa tu Bac My 13-9-2018 (6)-6Khoa tu Bac My 13-9-2018 (7)-7Khoa tu Bac My 13-9-2018 (8)-8Khoa tu Bac My 13-9-2018 (9)-9Khoa tu Bac My 13-9-2018 (10)-10Khoa tu Bac My 13-9-2018 (11)-11Khoa tu Bac My 13-9-2018 (12)-12Khoa tu Bac My 13-9-2018 (13)-13Khoa tu Bac My 13-9-2018 (14)-14Khoa tu Bac My 13-9-2018 (15)-15Khoa tu Bac My 13-9-2018 (16)-16Khoa tu Bac My 13-9-2018 (17)-17Khoa tu Bac My 13-9-2018 (18)-18Khoa tu Bac My 13-9-2018 (19)-19Khoa tu Bac My 13-9-2018 (20)-20Khoa tu Bac My 13-9-2018 (21)-21Khoa tu Bac My 13-9-2018 (22)-22Khoa tu Bac My 13-9-2018 (23)-23Khoa tu Bac My 13-9-2018 (24)-24Khoa tu Bac My 13-9-2018 (25)-25Khoa tu Bac My 13-9-2018 (26)-26Khoa tu Bac My 13-9-2018 (27)-27Khoa tu Bac My 13-9-2018 (28)-28Khoa tu Bac My 13-9-2018 (29)-29Khoa tu Bac My 13-9-2018 (30)-30Khoa tu Bac My 13-9-2018 (31)-31Khoa tu Bac My 13-9-2018 (32)-32Khoa tu Bac My 13-9-2018 (33)-34Khoa tu Bac My 13-9-2018 (34)-35Khoa tu Bac My 13-9-2018 (35)-36Khoa tu Bac My 13-9-2018 (36)-37Khoa tu Bac My 13-9-2018 (37)-38Khoa tu Bac My 13-9-2018 (38)-39Khoa tu Bac My 13-9-2018 (39)-40Khoa tu Bac My 13-9-2018 (40)-41Khoa tu Bac My 13-9-2018 (41)-42Khoa tu Bac My 13-9-2018 (42)-43Khoa tu Bac My 13-9-2018 (43)-44Khoa tu Bac My 13-9-2018 (44)-45Khoa tu Bac My 13-9-2018 (45)-46Khoa tu Bac My 13-9-2018 (46)-47Khoa tu Bac My 13-9-2018 (47)-48Khoa tu Bac My 13-9-2018 (48)-49Khoa tu Bac My 13-9-2018 (49)-50Khoa tu Bac My 13-9-2018 (50)-51Khoa tu Bac My 13-9-2018 (51)-52Khoa tu Bac My 13-9-2018 (52)-53Khoa tu Bac My 13-9-2018 (53)-54Khoa tu Bac My 13-9-2018 (54)-55Khoa tu Bac My 13-9-2018 (55)-56Khoa tu Bac My 13-9-2018 (56)-57Khoa tu Bac My 13-9-2018 (57)-58Khoa tu Bac My 13-9-2018 (58)-59Khoa tu Bac My 13-9-2018 (59)-60Khoa tu Bac My 13-9-2018 (60)-61Khoa tu Bac My 13-9-2018 (61)-62Khoa tu Bac My 13-9-2018 (62)-63Khoa tu Bac My 13-9-2018 (63)-64Khoa tu Bac My 13-9-2018 (64)-65Khoa tu Bac My 13-9-2018 (65)-66Khoa tu Bac My 13-9-2018 (66)-33Khoa tu Bac My 13-9-2018 (67)-67Khoa tu Bac My 13-9-2018 (68)-68Khoa tu Bac My 13-9-2018 (69)-69Khoa tu Bac My 13-9-2018 (70)-70

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn