Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (15-4-2018)

18/04/201808:01(Xem: 3906)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (15-4-2018)

Hình ảnh
Ngày Tu Bát Quan Trai: 

Chủ Nhật 15-4-2018

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 

- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)

-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự

- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật

- 13.00 : Chỉ tịnh

- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)

- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại (ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân)

- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn

 

Tho Bat ngay 15-4-18 (1)Tho Bat ngay 15-4-18 (2)Tho Bat ngay 15-4-18 (3)Tho Bat ngay 15-4-18 (4)Tho Bat ngay 15-4-18 (5)Tho Bat ngay 15-4-18 (6)Tho Bat ngay 15-4-18 (7)Tho Bat ngay 15-4-18 (8)Tho Bat ngay 15-4-18 (9)Tho Bat ngay 15-4-18 (10)Tho Bat ngay 15-4-18 (11)Tho Bat ngay 15-4-18 (12)Tho Bat ngay 15-4-18 (13)Tho Bat ngay 15-4-18 (14)Tho Bat ngay 15-4-18 (15)Tho Bat ngay 15-4-18 (16)Tho Bat ngay 15-4-18 (17)Tho Bat ngay 15-4-18 (18)Tho Bat ngay 15-4-18 (19)Tho Bat ngay 15-4-18 (20)Tho Bat ngay 15-4-18 (21)Tho Bat ngay 15-4-18 (22)Tho Bat ngay 15-4-18 (23)Tho Bat ngay 15-4-18 (24)Tho Bat ngay 15-4-18 (25)Tho Bat ngay 15-4-18 (26)Tho Bat ngay 15-4-18 (27)Tho Bat ngay 15-4-18 (28)Tho Bat ngay 15-4-18 (29)Tho Bat ngay 15-4-18 (30)Tho Bat ngay 15-4-18 (31)Tho Bat ngay 15-4-18 (32)Tho Bat ngay 15-4-18 (33)Tho Bat ngay 15-4-18 (34)Tho Bat ngay 15-4-18 (35)Tho Bat ngay 15-4-18 (36)Tho Bat ngay 15-4-18 (37)Tho Bat ngay 15-4-18 (38)Tho Bat ngay 15-4-18 (39)Tho Bat ngay 15-4-18 (40)Tho Bat ngay 15-4-18 (41)Tho Bat ngay 15-4-18 (42)Tho Bat ngay 15-4-18 (43)Tho Bat ngay 15-4-18 (44)Tho Bat ngay 15-4-18 (45)Tho Bat ngay 15-4-18 (46)Tho Bat ngay 15-4-18 (47)Tho Bat ngay 15-4-18 (48)Tho Bat ngay 15-4-18 (49)Tho Bat ngay 15-4-18 (50)Tho Bat ngay 15-4-18 (51)Tho Bat ngay 15-4-18 (52)Tho Bat ngay 15-4-18 (53)Tho Bat ngay 15-4-18 (54)Tho Bat ngay 15-4-18 (55)Tho Bat ngay 15-4-18 (56)Tho Bat ngay 15-4-18 (57)Tho Bat ngay 15-4-18 (58)Tho Bat ngay 15-4-18 (59)Tho Bat ngay 15-4-18 (60)Tho Bat ngay 15-4-18 (61)Tho Bat ngay 15-4-18 (62)Tho Bat ngay 15-4-18 (63)Tho Bat ngay 15-4-18 (64)Tho Bat ngay 15-4-18 (65)Tho Bat ngay 15-4-18 (66)Tho Bat ngay 15-4-18 (67)Tho Bat ngay 15-4-18 (68)Tho Bat ngay 15-4-18 (69)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,409,225