Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (15-4-2018)

18/04/201808:01(Xem: 2820)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (15-4-2018)

Hình ảnh
Ngày Tu Bát Quan Trai: 

Chủ Nhật 15-4-2018

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 

- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)

-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự

- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật

- 13.00 : Chỉ tịnh

- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)

- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại (ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân)

- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn

 

Tho Bat ngay 15-4-18 (1)Tho Bat ngay 15-4-18 (2)Tho Bat ngay 15-4-18 (3)Tho Bat ngay 15-4-18 (4)Tho Bat ngay 15-4-18 (5)Tho Bat ngay 15-4-18 (6)Tho Bat ngay 15-4-18 (7)Tho Bat ngay 15-4-18 (8)Tho Bat ngay 15-4-18 (9)Tho Bat ngay 15-4-18 (10)Tho Bat ngay 15-4-18 (11)Tho Bat ngay 15-4-18 (12)Tho Bat ngay 15-4-18 (13)Tho Bat ngay 15-4-18 (14)Tho Bat ngay 15-4-18 (15)Tho Bat ngay 15-4-18 (16)Tho Bat ngay 15-4-18 (17)Tho Bat ngay 15-4-18 (18)Tho Bat ngay 15-4-18 (19)Tho Bat ngay 15-4-18 (20)Tho Bat ngay 15-4-18 (21)Tho Bat ngay 15-4-18 (22)Tho Bat ngay 15-4-18 (23)Tho Bat ngay 15-4-18 (24)Tho Bat ngay 15-4-18 (25)Tho Bat ngay 15-4-18 (26)Tho Bat ngay 15-4-18 (27)Tho Bat ngay 15-4-18 (28)Tho Bat ngay 15-4-18 (29)Tho Bat ngay 15-4-18 (30)Tho Bat ngay 15-4-18 (31)Tho Bat ngay 15-4-18 (32)Tho Bat ngay 15-4-18 (33)Tho Bat ngay 15-4-18 (34)Tho Bat ngay 15-4-18 (35)Tho Bat ngay 15-4-18 (36)Tho Bat ngay 15-4-18 (37)Tho Bat ngay 15-4-18 (38)Tho Bat ngay 15-4-18 (39)Tho Bat ngay 15-4-18 (40)Tho Bat ngay 15-4-18 (41)Tho Bat ngay 15-4-18 (42)Tho Bat ngay 15-4-18 (43)Tho Bat ngay 15-4-18 (44)Tho Bat ngay 15-4-18 (45)Tho Bat ngay 15-4-18 (46)Tho Bat ngay 15-4-18 (47)Tho Bat ngay 15-4-18 (48)Tho Bat ngay 15-4-18 (49)Tho Bat ngay 15-4-18 (50)Tho Bat ngay 15-4-18 (51)Tho Bat ngay 15-4-18 (52)Tho Bat ngay 15-4-18 (53)Tho Bat ngay 15-4-18 (54)Tho Bat ngay 15-4-18 (55)Tho Bat ngay 15-4-18 (56)Tho Bat ngay 15-4-18 (57)Tho Bat ngay 15-4-18 (58)Tho Bat ngay 15-4-18 (59)Tho Bat ngay 15-4-18 (60)Tho Bat ngay 15-4-18 (61)Tho Bat ngay 15-4-18 (62)Tho Bat ngay 15-4-18 (63)Tho Bat ngay 15-4-18 (64)Tho Bat ngay 15-4-18 (65)Tho Bat ngay 15-4-18 (66)Tho Bat ngay 15-4-18 (67)Tho Bat ngay 15-4-18 (68)Tho Bat ngay 15-4-18 (69)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn