Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 18-3-2018 tại TV Quảng Đức

19/03/201808:12(Xem: 3203)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 18-3-2018 tại TV Quảng Đức

Hình ảnh 
Khóa Tu Bát Quan Trai:

 Chủ Nhật, 18-03-2018

08.30am -09.15-10.30am : 
Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại
(TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp
(Sư Cô Thích Nữ Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại Thời Công Phu Khuya (tt)
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn

   

Tho Bat 18-3-2018 (1)Tho Bat 18-3-2018 (2)Tho Bat 18-3-2018 (3)Tho Bat 18-3-2018 (4)Tho Bat 18-3-2018 (5)Tho Bat 18-3-2018 (6)Tho Bat 18-3-2018 (7)Tho Bat 18-3-2018 (8)Tho Bat 18-3-2018 (9)Tho Bat 18-3-2018 (10)Tho Bat 18-3-2018 (11)Tho Bat 18-3-2018 (12)Tho Bat 18-3-2018 (13)Tho Bat 18-3-2018 (14)Tho Bat 18-3-2018 (15)Tho Bat 18-3-2018 (16)Tho Bat 18-3-2018 (17)Tho Bat 18-3-2018 (19)Tho Bat 18-3-2018 (20)Tho Bat 18-3-2018 (21)Tho Bat 18-3-2018 (22)Tho Bat 18-3-2018 (23)Tho Bat 18-3-2018 (24)Tho Bat 18-3-2018 (25)Tho Bat 18-3-2018 (26)Tho Bat 18-3-2018 (27)Tho Bat 18-3-2018 (28)Tho Bat 18-3-2018 (29)Tho Bat 18-3-2018 (30)Tho Bat 18-3-2018 (31)Tho Bat 18-3-2018 (32)Tho Bat 18-3-2018 (33)Tho Bat 18-3-2018 (34)Tho Bat 18-3-2018 (35)Tho Bat 18-3-2018 (36)Tho Bat 18-3-2018 (37)Tho Bat 18-3-2018 (38)Tho Bat 18-3-2018 (39)Tho Bat 18-3-2018 (40)Tho Bat 18-3-2018 (41)Tho Bat 18-3-2018 (42)Tho Bat 18-3-2018 (43)Tho Bat 18-3-2018 (44)Tho Bat 18-3-2018 (45)Tho Bat 18-3-2018 (46)Tho Bat 18-3-2018 (47)Tho Bat 18-3-2018 (48)Tho Bat 18-3-2018 (49)Tho Bat 18-3-2018 (52)Tho Bat 18-3-2018 (53)Tho Bat 18-3-2018 (54)Tho Bat 18-3-2018 (55)Tho Bat 18-3-2018 (56)Tho Bat 18-3-2018 (57)Tho Bat 18-3-2018 (58)Tho Bat 18-3-2018 (61)Tho Bat 18-3-2018 (62)Tho Bat 18-3-2018 (64)Tho Bat 18-3-2018 (67)Tho Bat 18-3-2018 (112)Tho Bat 18-3-2018 (113)Tho Bat 18-3-2018 (114)Tho Bat 18-3-2018 (115)Tho Bat 18-3-2018 (116)Tho Bat 18-3-2018 (117)Tho Bat 18-3-2018 (118)Tho Bat 18-3-2018 (119)Tho Bat 18-3-2018 (120)Tho Bat 18-3-2018 (121)Tho Bat 18-3-2018 (122)Tho Bat 18-3-2018 (123)Tho Bat 18-3-2018 (124)Tho Bat 18-3-2018 (125)Tho Bat 18-3-2018 (126)Tho Bat 18-3-2018 (127)Tho Bat 18-3-2018 (128)Tho Bat 18-3-2018 (129)Tho Bat 18-3-2018 (130)Tho Bat 18-3-2018 (131)Tho Bat 18-3-2018 (132)Tho Bat 18-3-2018 (133)Tho Bat 18-3-2018 (134)Tho Bat 18-3-2018 (135)Tho Bat 18-3-2018 (136)Tho Bat 18-3-2018 (137)Tho Bat 18-3-2018 (138)Tho Bat 18-3-2018 (139)Tho Bat 18-3-2018 (140)Tho Bat 18-3-2018 (141)Tho Bat 18-3-2018 (142)Tho Bat 18-3-2018 (143)Tho Bat 18-3-2018 (144)Tho Bat 18-3-2018 (145)Tho Bat 18-3-2018 (146)Tho Bat 18-3-2018 (148)Tho Bat 18-3-2018 (150)Tho Bat 18-3-2018 (151)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn