Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kính mừng khánh thọ 91 thế tuế Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

20/02/201818:52(Xem: 4291)
Kính mừng khánh thọ 91 thế tuế Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn

Hôm nay mùng 5 Tết Mậu Tuất (20-02-2018), Phật lịch 2562, Việt lịch 4897, hàng đệ tử Tăng Ni  chúng con tại tiểu bang Victoria tề tựu về Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự này để hầu thăm, đảnh lễ và mừng Khánh tuế đại thọ 91 tuổi đời, 84 đạo lạp và 70 hạ lạp của Ngài. Đệ tử chúng con cầu Phật từ bi gia hộ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng pháp thể khinh an và pháp duyên vô ngại để hộ trì Phật Pháp, phổ độ quần sanh và dìu dắt hàng đệ tử xuất gia chúng con trên bước đường tu tập và hành đạo. Đây là vài hình ảnh ghi nhận:

Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (1)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (2)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (3)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (4)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (6)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (7)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (8)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (9)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (10)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (11)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (12)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (13)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (14)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (15)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (16)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (17)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (18)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (19)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (20)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (21)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (22)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (23)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (24)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (25)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (26)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (27)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (28)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (29)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (30)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (31)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (32)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (33)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (34)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (35)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (36)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (37)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (38)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (39)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (40)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (41)Mung tho 91 tuoi HT Thich Huyen Ton (42)***

Kính mời xem

tác phẩm của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng

kinhdugia-diemkhau_biatruockinhdugia-diemkhau_biasau
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn