Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Bài giảng mp3
tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17
 

Chủ Nhật 24-12-2017
Thức chúng
Di chuyển đến
đất trại

9-11am:
Lễ Khai Mạc2pm-3.15pm:
Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp

Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
HT Trường Sanh
HT Minh HiếuLớp giáo lý 1
Thất Bồ Đề Phần
(TT Tâm Phương
ĐĐ Hạnh Phẩm)

 

Lớp giáo lý 2
Quán Sổ Tức
(HT Bổn Điền)

 

Thứ Hai 25-12-2017
Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị:
HT Thích Bảo Lạc
Tảo thực
Phật Pháp
Vấn Đáp 1
HT Tăng Giáo Trưởng
HT Nhật Tân
TT Tâm Phương
TT Phổ Hương
TT Phổ Huân
TT Hạnh Hiếu
TT Viên Tịnh
TT Minh Hội
ĐĐ Thông Hiếu
SC An Hiếu
SC An Thảo
SC Hạnh Chiếu

Lớp giáo lý 3
- Thiền Tập Ngoài Trời
(TT Hạnh Hiếu
TT Đạo Nguyên)


- Niệm Phật Kinh Hành
tại Chánh Điện
(TT Phổ Hương,
TT Đạo Thông)


Lớp giáo lý 4
Đêm Hoa Đăng
Cúng Dường
(TT Viên Trí
NS Huệ Khiết)

 

Thứ Ba 26-12-2017
Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị:
HT Quảng Ba


Phật Pháp
Vấn Đáp 2
HT Bảo Lạc
HT Trường Sanh
HT Bổn Điền
TT Giác Tín
TT Nhuận Chơn
TT Đạo Thông
NS Chân Kim
NS Viên Thông
NS Thảo Liên
SC Chúc Học

 

Lớp giáo lý 5
Quán Bất Tịnh
(HT Minh Hiếu)Thời Kinh Tịnh Độ

Lớp giáo lý 6
Tứ Như Ý Túc
(NS Như Tuyết
NS Viên Thông)Thứ Tư 27-12-2017
Thức chúng
Công phu khuya + Thiền hành
Khai thị:
HT Trường Sanh

Khai thị: Tảo thực
Phật Pháp
Vấn Đáp 3
HT Như Điển
HT Quảng Ba
HT Minh Hiếu
TT Nguyên Tạng
TT Đạo Nguyên
TT Viên Trí
TT Hạnh Tri
ĐĐ Hạnh Phẩm
NS Như Tuyết
NS Nhật Liên


9-10am:
Lớp Thiếu Nhi A & B
The Four Noble Truth
(TT Đạo Hiển)

The Noble Eight Fold Path
(TT Viên Trí)

10am-11am:
Thi Cuối Khóa
Lớp Thiếu Nhi:
(Final Test)
Ngọ trai
Lớp giáo lý 7
Quán Từ Bi
(HT Nhật Tân)Vãng thực

Thiền Trà Đạo Tình

(ĐĐ Hạnh Phẩm,

PT Quảng Tịnh, Nguyên Nhật Thơ)
Niệm Phật
chỉ tịnh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn