Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Giác Hoàng

27/08/201719:41(Xem: 3885)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Giác Hoàng

Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (15)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (20)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (26)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (32)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (36)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (41)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (47)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (50)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (52)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (60)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (62)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (63)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (66)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (69)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (75)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (76)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (83)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (84)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (90)
Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (105)
Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (106)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (107)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (108)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (110)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (120)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (121)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (123)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (126)Le Vu Lan-2017-Chua Giac Hoang (131)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn