Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ngày 5 Khóa An Cư kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

14/07/201719:47(Xem: 5705)
Hình ngày 5 Khóa An Cư kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

Thứ Sáu, 14-07-2017
05.00  Thức chúng

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT
(Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-05.00pm:  Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Phổ Huân)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh  Giác)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (7)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (11)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (24)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (27)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (28)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (29)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (50)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (53)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (57)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (58)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (78)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (80)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (111)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (112)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (114)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (127)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (150)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (152)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (153)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (161)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (164)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (165)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (169)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (189)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (190)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (192)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (202)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (203)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (204)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,018,338