Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 5 Khóa An Cư kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

14/07/201719:47(Xem: 3952)
Hình ngày 5 Khóa An Cư kỳ 18 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

Thứ Sáu, 14-07-2017
05.00  Thức chúng

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT
(Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-05.00pm:  Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Phổ Huân)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh  Giác)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (7)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (11)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (24)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (27)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (28)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (29)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (50)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (53)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (57)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (58)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (78)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (80)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (111)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (112)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (114)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (127)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (150)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (152)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (153)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (161)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (164)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (165)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (169)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (189)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (190)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (192)
Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (202)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (203)Day 5_An Cu Phap Hoa ky 18 (204)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn