Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phiếu Bảo Trợ Khóa Tu Học Bắc Mỹ

25/07/201619:35(Xem: 3114)
Phiếu Bảo Trợ Khóa Tu Học Bắc Mỹ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ

 

PHIẾU BẢO TRỢ - CHUYỂN PHÁP LUÂN


“Hoằng pháp thị gia vụ - Lợi sanh vi sự nghiệp” là trách nhiệm của người con Phật nói chung. Chúng tôi xin bảo trợ cho KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ:Họ và tên:------------------------------------------------------------------------------------------------ Pháp Danh:-------------------------------------------------------

Chùa:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thành Phố:--------------------------------------------------------

Tiểu bang:------------------------------------ Zip Code: ------------------------------------ Quốc gia: ----------------------------------------------------------

Email: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Phone:----------------------------------------------------------------

Tịnh tài bảo trợ hàng tháng là:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨ 01 lần       ¨ 01 năm          ¨ 02 năm          ¨  03 năm         ¨   Vô thời hạn

¨ Cash        ¨ Check

 VOID CHECK
 *Chi phiếu xin đề
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ và xin gởi về Ni Sư Thích Diệu Tánh, phone (714)266-4171, Thiền Tịnh Đạo tràng, 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840

Thành tâm cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc.

 

NAM MÔ THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM CÔNG ĐỨC PHẬT

                                                                                            ………………, ngày ……tháng ……. Năm 20…

                                                                                                                 NGƯỜI BẢO TRỢ

                                                                                                                           (ký tên)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,284,566