Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ (Nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020)

20/07/201607:49(Xem: 6273)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ (Nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020)

letterhead_giao_hoi_hoaky

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

-        Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;

-        Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;

-        Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,

-        Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

Văn Phòng Thường Trực:

1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí

3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang

4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An

5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên

6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải

7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu

8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng Vụ Tăng Sự:

13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An

14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân

15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường

16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng Vụ Ni Bộ:

17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước

19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định

20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

 

Tổng Vụ Hoằng Pháp:

21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí

22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ

23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ

24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái

27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng Vụ Văn Hóa:

29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung

30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long

31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu

32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn 

34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định

35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng Vụ Giáo Dục:

36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu

37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim

38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang

39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức

40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu

43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Cư Sĩ:

44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh

45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý

46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông

47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái

48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn

49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An

53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy

54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường

55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng

56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

 

Tổng Vụ Thanh Niên:

57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu

60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:

61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải 

62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn

63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát

64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí

65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên

66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương

68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh

69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên

73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú

74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:

75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long

76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn

78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang

81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

 

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Truyền Thông:

86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải

90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật

92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên

93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

 

Tổng Vụ Nghi Lễ:

94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí

95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh

96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang 

97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh

98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình

99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện

100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ

101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

Tổng Vụ Pháp Chế:

102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng

104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn

105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy

106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng  

107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc

108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

 

Tổng Vụ Kiến Thiết:

109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi

110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

111. HT. Thích Thông Hải

112. HT. Thích Nhật Quang

113. HT Thích Nhật Huệ

114. TT. Thích Thánh Minh

 

Ban Tham Vấn:

115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải

116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

 

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

 

 Sa môn Thích Thắng Hoan

 

 

 

 

-  Nơi nhận: HĐĐH

-  Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567