Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

09/01/201613:46(Xem: 4742)
Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

LỄ HẰNG THUẬN CHO ĐÔI BẠN TRẺ

-  Andrew Nguyễn Cao Hoàng

- Sau Ying Cheng .

 Thứ bảy: 9 tháng 1 năm 2016

Ngày 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi

  

Cha Mẹ họ trai:
- Thục Hà Nguyễn Chí Sơn
- Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung

Cha Mẹ họ gái: 
- Kam Choi Cheng

- Chau Mui Lai

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (3)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (5)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (147)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (150)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (236)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (194)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (200)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (208)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (250)

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (252)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (245)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (253)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (258)

Tác bạch lễ Hằng Thuận

(do Đh.Thục Hà đại diện hai họ tuyên đọc)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa chứng minh,

 

Hôm nay ngày thứ bảy, 9 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày mùng 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi, đại diện hai gia đình hai họ của chúng con, gia đình đàn trai: Thục Hà Nguyễn Chí Sơn và Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung; gia đình đàn gái là ông bà Kam Choi Cheng và Chau Mui Lai, cùng nhau tác lễ thành hôn cho hai cháu : Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng .

 

Kính bạch trên chư tôn đức,

 

Do duyên nợ từ trước mà nay hai cháu Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng đã gặp nhau, quen biết, thương yêu nhau và giờ này được phép tác thành phu phụ, từ đây hai cháu sẽ sống chung với nhau, để chia bùi sẻ ngọt với nhau trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc lứa đôi có bền chặt lâu dài hay không là điều mà khó ai có thể biết trước được, bổn phận làm cha làm mẹ, chúng con luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hai cháu được sống trong niềm tin Chánh Pháp, sống hạnh phúc lứa đôi, trong mái ấm gia đình cho đến ngày răng long tóc bạc.

 

Là đệ tử Phật, chúng con hiểu rõ hạnh phúc của con người phát xuất từ sự an tỉnh của nội tâm, sống trong đạo đức, tin sâu giáo lý nhân quả, đem niềm vui đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh, nên chúng con luôn chánh niệm, tỉnh giác, cẩn thận trong lời nói, trong việc làm, để  vĩnh viễn xa lìa nẽo ác, an trú trong đời sống  thiện lành, thương yêu, tin tưởng lẫn nhau, để sống bên nhau và luôn hướng tâm đến đời sống tâm linh cao thượng và trong sáng.

 

Hôm nay gia đình hai họ chúng con cùng về Tu Viện Quảng Đức, thành tâm đối trước Phật đài trang nghiêm, cúng dường chút ít tịnh tài tịnh vật nhân lễ hằng thuận cầu an cho hai cháu, ngưỡng mong trên Chư Phật mười phương cùng chư Tôn Đức từ bi chứng minh và làm lễ hằng thuận cho hai cháu được hạnh phúc trong Chánh của Đức Như Lai.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Tác  đại chứng minh.

 

 

 Loi cam ta_Nguyen Giac_1
Loi cam ta_Nguyen Giac_2Loi cam ta_Nguyen Giac_3

 

Buddhist Wedding Ceremony

(Saturday, 9 Jan 2016, 11am,

 at Quang Duc Monastery, 105 Lynch Rd, Fawkner, www.quangduc.com)

 

 

MC:  Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng please rise and make offering of flowers to Buddha and light the candles.

1.  Introductory Words
Today  the community  gathers  to lend spiritual support  to Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , in their taking the vow  to practice  the Five Awarenesses.  Please,  everyone,  follow your breathing  in mindfulness  when you hear the sound of the bell.


(THREE BELLS) .

2.  Bowing Deeply in Gratitude

On hearing  the sound of each bell,  after  the recitation  of each line,  please  touch the Earth one time.

•In gratitude  to your father  and mother, who have  brought you  to life,  both of you, bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your teachers,  who have shown you  the way  to understand  and love,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your friends,  who give you   guidance and support  on the path,  both of you, , bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
 (BELL)

•In gratitude   to all beings   in the animal,  vegetal,  and mineral worlds,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
 (TWO BELLS)


3.  The Five Awarenesses

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng ,  please kneel down.

Noble community, please listen.  This is the moment  when Brendan & Tam will make the vow  to practice the Five Awarenesses  and thus become husband and wife.   Students of the Buddha  are aware that life  is one  and that happiness  is not an individual matter.   By living  and practicing awareness,  we bring peace  and joy to our lives   and the lives   of those related to us. 

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , please repeat the Five Awarenesses after me,  and say “Yes, I do” firmly  if you intend  to make the vow   to practice them. After each Awareness,  when you hear the sound of the bell,   touch the Earth  before the Three Jewels.

The First

 We are  aware  that   all generations  of our ancestors  and all future generations   are present in us.  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

The Second
 We are aware  of  the expectations  that our ancestors,  our children,   and their children  have of us. Do you  make the vow to receive study and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Third
 We are aware  that our joy, peace, freedom, and harmony  are the joy, peace, freedom,  and harmony  of our ancestors, our children,  and their children.   Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Fourth

 We are aware that understanding is the very foundation of love.
  Do you   make the vow  to receive,study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

and the Fifth
 We are aware that blaming and arguing can never help us   and only create  a wider gap between us;   that only  understanding  trust and love  can help us change and grow.
  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(TWO BELLS)
(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
4.  Bowing to Each Other 
 Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , you have made the solemn vow to study and practice the Five Awarenesses.  You have become husband and wife with the support of the Three Gems
Now, is the time for you to face each other and bow deeply to each other to show your mutual respect.  Your love and commitment will continue to grow based on this ground of mutual respect.

(TWO BELLS AS BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH)


 5. Wedding Vows (oaths)
 
The priest asks the woman:
Andrew! Will you take this woman to be your lawful wife and remain faithful to her always?
Her reply: I will. (They both bow to each other)

The priest then asks the man:
Sau Ying Will you take this man to be your lawful husband, and remain faithful to him always?  His reply: I will. (They both bow to each other)

Priest: Andrew and Ying Will you both undertake to sustain one another in sickness or in health, in happiness or in sorrow, and cherish one another at all times?
They reply: We will. (They both bow to each other)

 
6.Ring Vows

 If an exchange of rings is to take place, the following will be spoken:
 
Priest to each in turn:
Andrew! I give you this ring that you may place it on the finger of this woman in token of your marriage to her, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

Ying ! I give you this ring that you may place it on the finger of this man in token of your marriage to him, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

7.  Offerings of Rings (optional) and Promises

Andrew and Ying ,  it is time for you to exchange rings and promises.

Andrew and Ying in the midst of worldly illusions with their fleeting glamour, try to preserve in your hearts  the truths taught by the Buddha. Be compassionate to all, and set your feet  on the Path which leads from illusion and sorrow to Enlightenment and Peace.  Since you have both agreed  to marry according to Buddhist rite,  I pronounce  you to be husband and wife.


8. Closing chanting:

 

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.


Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (273)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (284)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/12/2022(Xem: 83)
Loạt bài "Tiếng Việt từ TK 17" đã đề cập đến một số cách dùng Hán Việt đặc biệt như sinh thì (~qua đời, chết), Kinh Tại Thiên, Kinh Tin Kính, Kinh Thiên Chúa, lịch sự, thượng hoà hạ mục, thượng phụ, trung phụ, hạ phụ, thượng đế, thiên chủ/chúa2 ...v.v…Phần 37 này bàn thêm về cách dùng một số từ Hán Việt thời LM de Rhodes đến truyền đạo: sự (~thờ) 事, thửa (~ sở) 所, kì 其, giao cảm 交感, tinh thần 星晨, đang/đương thì 當時, củ thủ 糾手, thiểu ngữ 少語. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ). Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&
25/11/2022(Xem: 119)
Lời mở đầu của người chuyển ngữ Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định một vị tỳ-kheo trong Tăng đoàn thực thi các phép lạ để thu phục được nhiều người hơn. Thế nhưng Đức Phật khẳng định là Ngài không hề dạy các tỳ-kheo của mình làm phép lạ, mà chỉ giảng dạy họ phải làm thế nào để biến mình từ một con người bình dị trở thành một con người cao quý hơn, đưa mình đến sự Giải thoát cuối cùng và sự Giác ngộ tối thượng. Sự giảng và học hỏi đó tự nó cũng đã là một phép lạ. Đấy là nội dung của toàn bộ bài kinh, và cũng là "kim chỉ nam" giúp chúng ta theo dõi bài kinh rất phong phú, khúc triết, nhưng cũng rất phức tạp này.
25/11/2022(Xem: 345)
Hành Hương Thắp Sáng Tâm Đăng và Cảm niệm Thâm Ân Đức Thế Tôn VỊ THẦY VĨ ĐẠI BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI. Suốt tuổi vị thành niên ưu tư, trăn trở, đến tuổi lập gia đình thấy mọi niềm vui, khoái lạc đều phù du, trống rỗng; tháng năm dài tìm cách giúp vua, cứu nước, Thái Tử Siddhārtha Gotama luôn cảm thấy mình làm cái việc của con dã tràng xe cát - vì không giải mã được hố thẳm của lòng người (nguyên nhân của khổ uẩn). Với ý chí kiên định, ngài thoát ly gia đình, vợ con, vương vị, quyết tìm ra con đường thoát khổ, giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho kiếp nhân sinh.
22/10/2022(Xem: 487)
Chia sẻ hình ảnh của Khóa tu nhân Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Âm tại Chùa Pháp Hoa Seattle Washington State do Ni Sư Thích Hạnh Nguyện và chư Đạo hữu Tịnh Thanh, Trí Tín tổ chức. Xin thành tâm cảm niệm tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, chư thiện hữu, Phật tử đã nhiệt tâm hỗ trợ cho Khóa tu được thành tựu viên mãn và giai đại hoan hỷ...
12/10/2022(Xem: 420)
Xin có lời tâm sự, rằng trong lòng tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ, nghĩa là, chưa bao giờ lớn cả. Nói cho đúng, tôi đã lớn dậy giữa rừng văn học cổ tích quê nhà, đã say mê đọc truyện cổ về những vị Bụt bay tới khi có ai đó gặp nạn và ngồi than khóc, đã miệt mài với những thần thoại tuyệt vời trong Kinh Phật… Và rồi, tôi tin rằng Đức Phật không bao giờ rời bỏ chúng sinh.
30/09/2022(Xem: 707)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính quý thiện hữu ''Sứ giả Từ Bi'' Đạo Tràng Kim Đài - CA Xin tường trình cùng Đại chúng. Tánh Tuệ vừa hoàn tất 8 giếng nước do quí Thiện hữu bố thí cho dân nghèo xứ Phật và vẫn Continue hoàn tất những giếng nước khác do quí thiện hữu phat tâm.
25/09/2022(Xem: 592)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
21/09/2022(Xem: 737)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chân Tâm chính là gia bảo Tâm, chẳng lẽ không quý trọng hơn tiền tài, vật chất sao? Bởi không có tâm thì ai đặt lên vật chất những giá trị? Tâm là bà mẹ sinh ra những đứa con (vật chất), nhưng phần nhiều con người ta thà vì tiền tài danh lợi mà phụ rẫy bản tâm, mà khiến cho tâm tổn thương chảy máu. - Quả báo của tất cả hạnh phúc, xuất phát từ Tâm. Sự trừng phạt của tất cả khổ đau, cũng bắt nguồn từ Tâm.
20/09/2022(Xem: 612)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 518)
"Bài kinh giảng cho Girimānanda" / Girimānanda Sutta (AN 10.60) là một bài kinh ngắn nhưng thuyết giảng về một phép luyện tập thiền định thật quan trọng, thiết thực và cụ thể, giúp người đau ốm mượn hơi thở để trở về với chính mình, làm lắng dịu các sự đau đớn trên thân thể và mọi lo lắng trong tâm thần. Ở các cấp bậc lắng sâu hơn, phép luyện tập này cũng có thể làm cho căn bệnh hoàn toàn chấm dứt, mang lại một niềm hân hoan và thanh thoát thật sâu xa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,276,461