Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

09/01/201613:46(Xem: 5964)
Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

LỄ HẰNG THUẬN CHO ĐÔI BẠN TRẺ

-  Andrew Nguyễn Cao Hoàng

- Sau Ying Cheng .

 Thứ bảy: 9 tháng 1 năm 2016

Ngày 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi

  

Cha Mẹ họ trai:
- Thục Hà Nguyễn Chí Sơn
- Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung

Cha Mẹ họ gái: 
- Kam Choi Cheng

- Chau Mui Lai

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (3)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (5)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (147)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (150)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (236)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (194)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (200)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (208)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (250)

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (252)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (245)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (253)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (258)

Tác bạch lễ Hằng Thuận

(do Đh.Thục Hà đại diện hai họ tuyên đọc)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa chứng minh,

 

Hôm nay ngày thứ bảy, 9 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày mùng 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi, đại diện hai gia đình hai họ của chúng con, gia đình đàn trai: Thục Hà Nguyễn Chí Sơn và Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung; gia đình đàn gái là ông bà Kam Choi Cheng và Chau Mui Lai, cùng nhau tác lễ thành hôn cho hai cháu : Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng .

 

Kính bạch trên chư tôn đức,

 

Do duyên nợ từ trước mà nay hai cháu Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng đã gặp nhau, quen biết, thương yêu nhau và giờ này được phép tác thành phu phụ, từ đây hai cháu sẽ sống chung với nhau, để chia bùi sẻ ngọt với nhau trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc lứa đôi có bền chặt lâu dài hay không là điều mà khó ai có thể biết trước được, bổn phận làm cha làm mẹ, chúng con luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hai cháu được sống trong niềm tin Chánh Pháp, sống hạnh phúc lứa đôi, trong mái ấm gia đình cho đến ngày răng long tóc bạc.

 

Là đệ tử Phật, chúng con hiểu rõ hạnh phúc của con người phát xuất từ sự an tỉnh của nội tâm, sống trong đạo đức, tin sâu giáo lý nhân quả, đem niềm vui đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh, nên chúng con luôn chánh niệm, tỉnh giác, cẩn thận trong lời nói, trong việc làm, để  vĩnh viễn xa lìa nẽo ác, an trú trong đời sống  thiện lành, thương yêu, tin tưởng lẫn nhau, để sống bên nhau và luôn hướng tâm đến đời sống tâm linh cao thượng và trong sáng.

 

Hôm nay gia đình hai họ chúng con cùng về Tu Viện Quảng Đức, thành tâm đối trước Phật đài trang nghiêm, cúng dường chút ít tịnh tài tịnh vật nhân lễ hằng thuận cầu an cho hai cháu, ngưỡng mong trên Chư Phật mười phương cùng chư Tôn Đức từ bi chứng minh và làm lễ hằng thuận cho hai cháu được hạnh phúc trong Chánh của Đức Như Lai.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Tác  đại chứng minh.

 

 

 Loi cam ta_Nguyen Giac_1
Loi cam ta_Nguyen Giac_2Loi cam ta_Nguyen Giac_3

 

Buddhist Wedding Ceremony

(Saturday, 9 Jan 2016, 11am,

 at Quang Duc Monastery, 105 Lynch Rd, Fawkner, www.quangduc.com)

 

 

MC:  Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng please rise and make offering of flowers to Buddha and light the candles.

1.  Introductory Words
Today  the community  gathers  to lend spiritual support  to Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , in their taking the vow  to practice  the Five Awarenesses.  Please,  everyone,  follow your breathing  in mindfulness  when you hear the sound of the bell.


(THREE BELLS) .

2.  Bowing Deeply in Gratitude

On hearing  the sound of each bell,  after  the recitation  of each line,  please  touch the Earth one time.

•In gratitude  to your father  and mother, who have  brought you  to life,  both of you, bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your teachers,  who have shown you  the way  to understand  and love,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your friends,  who give you   guidance and support  on the path,  both of you, , bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
 (BELL)

•In gratitude   to all beings   in the animal,  vegetal,  and mineral worlds,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
 (TWO BELLS)


3.  The Five Awarenesses

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng ,  please kneel down.

Noble community, please listen.  This is the moment  when Brendan & Tam will make the vow  to practice the Five Awarenesses  and thus become husband and wife.   Students of the Buddha  are aware that life  is one  and that happiness  is not an individual matter.   By living  and practicing awareness,  we bring peace  and joy to our lives   and the lives   of those related to us. 

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , please repeat the Five Awarenesses after me,  and say “Yes, I do” firmly  if you intend  to make the vow   to practice them. After each Awareness,  when you hear the sound of the bell,   touch the Earth  before the Three Jewels.

The First

 We are  aware  that   all generations  of our ancestors  and all future generations   are present in us.  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

The Second
 We are aware  of  the expectations  that our ancestors,  our children,   and their children  have of us. Do you  make the vow to receive study and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Third
 We are aware  that our joy, peace, freedom, and harmony  are the joy, peace, freedom,  and harmony  of our ancestors, our children,  and their children.   Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Fourth

 We are aware that understanding is the very foundation of love.
  Do you   make the vow  to receive,study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

and the Fifth
 We are aware that blaming and arguing can never help us   and only create  a wider gap between us;   that only  understanding  trust and love  can help us change and grow.
  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(TWO BELLS)
(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
4.  Bowing to Each Other 
 Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , you have made the solemn vow to study and practice the Five Awarenesses.  You have become husband and wife with the support of the Three Gems
Now, is the time for you to face each other and bow deeply to each other to show your mutual respect.  Your love and commitment will continue to grow based on this ground of mutual respect.

(TWO BELLS AS BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH)


 5. Wedding Vows (oaths)
 
The priest asks the woman:
Andrew! Will you take this woman to be your lawful wife and remain faithful to her always?
Her reply: I will. (They both bow to each other)

The priest then asks the man:
Sau Ying Will you take this man to be your lawful husband, and remain faithful to him always?  His reply: I will. (They both bow to each other)

Priest: Andrew and Ying Will you both undertake to sustain one another in sickness or in health, in happiness or in sorrow, and cherish one another at all times?
They reply: We will. (They both bow to each other)

 
6.Ring Vows

 If an exchange of rings is to take place, the following will be spoken:
 
Priest to each in turn:
Andrew! I give you this ring that you may place it on the finger of this woman in token of your marriage to her, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

Ying ! I give you this ring that you may place it on the finger of this man in token of your marriage to him, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

7.  Offerings of Rings (optional) and Promises

Andrew and Ying ,  it is time for you to exchange rings and promises.

Andrew and Ying in the midst of worldly illusions with their fleeting glamour, try to preserve in your hearts  the truths taught by the Buddha. Be compassionate to all, and set your feet  on the Path which leads from illusion and sorrow to Enlightenment and Peace.  Since you have both agreed  to marry according to Buddhist rite,  I pronounce  you to be husband and wife.


8. Closing chanting:

 

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.


Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (273)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (284)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/06/2024(Xem: 30)
Phần này bàn về các cách dùng cái đồng, kính, gương - chiếu kính, soi đồng, soi gương từ thời LM de Rhodes và các giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ), điều này cho ta dữ kiện để xem lại một số cách đọc chính xác hơn cùng với các dạng chữ Nôm cùng thời.
06/06/2024(Xem: 452)
Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu (Kinh Pháp cú phẩm Phật Đà 194) Trước khi Đức Phật ra đời, Ngài đã mang một hoài vọng lớn cho cuộc đời này rồi. Cho nên trong Trường Bộ Kinh có ghi: Ta ra đời vì lợi ích, an lạc cho số đông, vì lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là hoài vọng của chư Phật nói chung hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng.
12/05/2024(Xem: 4731)
Thời gian gần đây hiện tượng sư Thích Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà đi bộ từ Nam chí Bắc đã được quần chúng đủ mọi thành phần ngưỡng mộ. Họ chờ đón sư ở dọc đường, cúi đầu hoặc quỳ xuống lòng đường để đảnh lễ, tặng đồ ăn thức uống, có khi tháp tùng sư một đoạn đường dài. Có khi họ tụ tập quanh sư tại nơi nghỉ chân, có khi là nghĩa địa, một ngôi nhà hoang, hoặc dưới tàng cây, ngồi quanh sư để nghe sư thuyết pháp hoặc vấn hỏi một số vấn đề. Đặc biệt tại Thanh Hóa có cả xe chở mấy chục học sinh Tiểu Học, tung tăng chạy tới để chiêm ngưỡng và vái lạy sư. Và lần đầu tiên một vị sư thuyết pháp tại một nghĩa địa.
08/03/2024(Xem: 1721)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu này là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức trong giai đoạn cần khổ tu hành. Cũng vậy, những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & ý nghĩa lớn đối với những mảnh đời khốn khó..
29/02/2024(Xem: 3080)
Một trong những Phúc Lành cao thượng! Bạn biết chăng? May mắn lớn nhất của cuộc đời, chẳng phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là bạn gặp được những người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là các mối quan hệ trong cuộc sống, mối quan hệ trong công việc.
27/02/2024(Xem: 927)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm và pháp hữu . Dân gian VN ta có câu: ''Lễ lạy quanh năm, không bằng tạo Phúc rằm tháng giêng?'' Vì sao thế? Vì ngày mùng 1 là ngày đầu tháng nhưng đêm lại tối đen; còn ngày Rằm lại có trăng sáng sủa. Trong một năm, ngày rằm đầu tiên là rằm tháng giêng nên người ta mới rủ nhau tạo phúc. Cùng trong ý niệm đó, xin chia sẻ với chư vị thiện pháp Rằm Thượng Nguyên tại quê nhà, qua lời tường trình của Ni Sư Thích nữ Huệ Lạc, thành viên của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề tại VN!
16/02/2024(Xem: 1439)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm Năm hết Tết đến rồi, trong tâm tình : ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'' của người con Phật, vào hôm qua (05 Feb 24) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
07/02/2024(Xem: 1487)
Tại Bịnh Viện Ung Thư, Phân Khoa Nhi Đồng, Cô Giác Ngọc Phước, trao Tịnh Tài của Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas, tận giường bịnh cho các em đang được điều trị tại đây, đóng tiền Hóa & Xạ Trị.
03/02/2024(Xem: 1506)
THƯ TÒA SOẠN, trang 2 THIỀN SƯ TRẦN NHÂN TÔNG ĐÃ NHẮC NHỞ GÌ... (HT. Thích Phước An), trang 4 BÊN THỀM CHÂN NHƯ (thơ HT. Thích Thắng Hoan), trang 5 DUYÊN SANH TỨC VÔ SANH (Nguyễn Thế Đăng), trang 6 MỘT THOÁNG TRONG MƠ HIỆN TRỞ VỀ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 16
01/02/2024(Xem: 1379)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. '' Ngào ngạt hương Xuân dẫu tại xứ Người không mất gốc Lung linh ánh lửa dù xa quê cũ chẳng quên nguồn.'' Tết đến, là thời điểm người Việt tha hương thương nhớ quê nhà, tri ân Ông bà quốc tổ nhiều nhất trong năm, và để thể hiện niềm thương nhớ và tri ân đó không gì hơn là những món quà chia sẻ gọi là: '' Của Ít Lòng Nhiều ''..
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567