Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

09/01/201613:46(Xem: 3917)
Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

LỄ HẰNG THUẬN CHO ĐÔI BẠN TRẺ

-  Andrew Nguyễn Cao Hoàng

- Sau Ying Cheng .

 Thứ bảy: 9 tháng 1 năm 2016

Ngày 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi

  

Cha Mẹ họ trai:
- Thục Hà Nguyễn Chí Sơn
- Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung

Cha Mẹ họ gái: 
- Kam Choi Cheng

- Chau Mui Lai

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (3)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (5)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (147)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (150)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (236)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (194)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (200)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (208)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (250)

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (252)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (245)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (253)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (258)

Tác bạch lễ Hằng Thuận

(do Đh.Thục Hà đại diện hai họ tuyên đọc)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa chứng minh,

 

Hôm nay ngày thứ bảy, 9 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày mùng 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi, đại diện hai gia đình hai họ của chúng con, gia đình đàn trai: Thục Hà Nguyễn Chí Sơn và Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung; gia đình đàn gái là ông bà Kam Choi Cheng và Chau Mui Lai, cùng nhau tác lễ thành hôn cho hai cháu : Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng .

 

Kính bạch trên chư tôn đức,

 

Do duyên nợ từ trước mà nay hai cháu Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng đã gặp nhau, quen biết, thương yêu nhau và giờ này được phép tác thành phu phụ, từ đây hai cháu sẽ sống chung với nhau, để chia bùi sẻ ngọt với nhau trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc lứa đôi có bền chặt lâu dài hay không là điều mà khó ai có thể biết trước được, bổn phận làm cha làm mẹ, chúng con luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hai cháu được sống trong niềm tin Chánh Pháp, sống hạnh phúc lứa đôi, trong mái ấm gia đình cho đến ngày răng long tóc bạc.

 

Là đệ tử Phật, chúng con hiểu rõ hạnh phúc của con người phát xuất từ sự an tỉnh của nội tâm, sống trong đạo đức, tin sâu giáo lý nhân quả, đem niềm vui đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh, nên chúng con luôn chánh niệm, tỉnh giác, cẩn thận trong lời nói, trong việc làm, để  vĩnh viễn xa lìa nẽo ác, an trú trong đời sống  thiện lành, thương yêu, tin tưởng lẫn nhau, để sống bên nhau và luôn hướng tâm đến đời sống tâm linh cao thượng và trong sáng.

 

Hôm nay gia đình hai họ chúng con cùng về Tu Viện Quảng Đức, thành tâm đối trước Phật đài trang nghiêm, cúng dường chút ít tịnh tài tịnh vật nhân lễ hằng thuận cầu an cho hai cháu, ngưỡng mong trên Chư Phật mười phương cùng chư Tôn Đức từ bi chứng minh và làm lễ hằng thuận cho hai cháu được hạnh phúc trong Chánh của Đức Như Lai.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Tác  đại chứng minh.

 

 

 Loi cam ta_Nguyen Giac_1
Loi cam ta_Nguyen Giac_2Loi cam ta_Nguyen Giac_3

 

Buddhist Wedding Ceremony

(Saturday, 9 Jan 2016, 11am,

 at Quang Duc Monastery, 105 Lynch Rd, Fawkner, www.quangduc.com)

 

 

MC:  Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng please rise and make offering of flowers to Buddha and light the candles.

1.  Introductory Words
Today  the community  gathers  to lend spiritual support  to Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , in their taking the vow  to practice  the Five Awarenesses.  Please,  everyone,  follow your breathing  in mindfulness  when you hear the sound of the bell.


(THREE BELLS) .

2.  Bowing Deeply in Gratitude

On hearing  the sound of each bell,  after  the recitation  of each line,  please  touch the Earth one time.

•In gratitude  to your father  and mother, who have  brought you  to life,  both of you, bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your teachers,  who have shown you  the way  to understand  and love,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your friends,  who give you   guidance and support  on the path,  both of you, , bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
 (BELL)

•In gratitude   to all beings   in the animal,  vegetal,  and mineral worlds,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
 (TWO BELLS)


3.  The Five Awarenesses

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng ,  please kneel down.

Noble community, please listen.  This is the moment  when Brendan & Tam will make the vow  to practice the Five Awarenesses  and thus become husband and wife.   Students of the Buddha  are aware that life  is one  and that happiness  is not an individual matter.   By living  and practicing awareness,  we bring peace  and joy to our lives   and the lives   of those related to us. 

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , please repeat the Five Awarenesses after me,  and say “Yes, I do” firmly  if you intend  to make the vow   to practice them. After each Awareness,  when you hear the sound of the bell,   touch the Earth  before the Three Jewels.

The First

 We are  aware  that   all generations  of our ancestors  and all future generations   are present in us.  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

The Second
 We are aware  of  the expectations  that our ancestors,  our children,   and their children  have of us. Do you  make the vow to receive study and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Third
 We are aware  that our joy, peace, freedom, and harmony  are the joy, peace, freedom,  and harmony  of our ancestors, our children,  and their children.   Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Fourth

 We are aware that understanding is the very foundation of love.
  Do you   make the vow  to receive,study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

and the Fifth
 We are aware that blaming and arguing can never help us   and only create  a wider gap between us;   that only  understanding  trust and love  can help us change and grow.
  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(TWO BELLS)
(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
4.  Bowing to Each Other 
 Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , you have made the solemn vow to study and practice the Five Awarenesses.  You have become husband and wife with the support of the Three Gems
Now, is the time for you to face each other and bow deeply to each other to show your mutual respect.  Your love and commitment will continue to grow based on this ground of mutual respect.

(TWO BELLS AS BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH)


 5. Wedding Vows (oaths)
 
The priest asks the woman:
Andrew! Will you take this woman to be your lawful wife and remain faithful to her always?
Her reply: I will. (They both bow to each other)

The priest then asks the man:
Sau Ying Will you take this man to be your lawful husband, and remain faithful to him always?  His reply: I will. (They both bow to each other)

Priest: Andrew and Ying Will you both undertake to sustain one another in sickness or in health, in happiness or in sorrow, and cherish one another at all times?
They reply: We will. (They both bow to each other)

 
6.Ring Vows

 If an exchange of rings is to take place, the following will be spoken:
 
Priest to each in turn:
Andrew! I give you this ring that you may place it on the finger of this woman in token of your marriage to her, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

Ying ! I give you this ring that you may place it on the finger of this man in token of your marriage to him, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

7.  Offerings of Rings (optional) and Promises

Andrew and Ying ,  it is time for you to exchange rings and promises.

Andrew and Ying in the midst of worldly illusions with their fleeting glamour, try to preserve in your hearts  the truths taught by the Buddha. Be compassionate to all, and set your feet  on the Path which leads from illusion and sorrow to Enlightenment and Peace.  Since you have both agreed  to marry according to Buddhist rite,  I pronounce  you to be husband and wife.


8. Closing chanting:

 

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.


Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (273)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (284)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/11/202111:33(Xem: 727)
314. Vua, Thiền Sư Trần Thái Tông Người thiết lập nền tảng cho Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Đây là Thời Pháp Thoại thứ 314 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 23/11/2021 (19/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
22/06/202117:02(Xem: 1846)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
01/01/202109:18(Xem: 96515)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
05/12/202123:19(Xem: 16)
Khi đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, chúng ta thiết lập các kết nối sâu sắc, và giúp những người xung quanh tránh bị kiệt sức.
05/12/202123:01(Xem: 17)
Mọi người bảo bạn hãy "Giữ bình tĩnh", không ai nói cho bạn biết cách làm. Những cuốn sách về thế giới của nhà văn Terry Pratchett, tác giả của loạt tiểu thuyết giả tưởng Discworld nổi tiếng, đang trở thành một bộ phim truyền hình, một trong những nhân vật kể chuyện cho người khác nghe: "Bạn có thể trực tiếp sống trong thời đại thú vị." (May you live in interesting times)
04/12/202114:25(Xem: 64)
Một con gà chết oan Bên vệ đường cuộc thế Nhân sinh tùy vô ngại Nhặt nó về nấu ăn
01/12/202122:51(Xem: 109)
Vào tối hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 11 vừa qua, các chi hội thứ nhất, nhì, ba Hiệp hội Quốc tế Phật Quang Sơn Toronto, Canada đồng phối hợp tổ chức một nhóm tọa đàm "Đối thoại về Tâm" (與心對話). Pháp sư Dương Phái Hân (楊沛欣法師), người tổng triệu tập Tổng hội đọc sách Phật giáo Nhân gian Toronto, dùng Pháp ngữ Trí tuệ của Đại sư Tinh Vân, Tông trưởng khai sơn Phật Quang Sơn Đài Loan, các hội viên đồng nghiên cứu thảo luận "Hướng Tuyệt diệu Sống Tự do Tự tại" (自由自在的生活妙方).
01/12/202121:15(Xem: 238)
Ngẫm lại, điều gì ta xem trọng nhất trong đời. - Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư nơi thâm sơn mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
29/11/202107:02(Xem: 255)
Mấy hôm nay đọc báo trên các mạng lưới trực tuyến xã hội tiếng Việt, người Việt khắp nơi trong cũng như ngoài nước, được nghe một nguồn dư luận mới xôn xao về việc nên giữ hay bỏ một câu khẩu hiệu đã trở thành quá quen thuộc trong tất cả các hệ thống trường học Việt Nam từ xưa tới nay. Đó là câu châm ngôn “tiên học lễ, hậu học văn” thường được dán ngay trên tường trước mặt học sinh trong lớp học. Vì đã quá quen thuộc và mặc nhiên được coi đây là một đạo lý đương nhiên kết hợp giữa tinh thần tôn sư trọng đạo và rèn luyện nhân cách nên qua nhiều thế hệ, câu khẩu hiệu này đã trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà nghiêm cẩn chuyên chở giá trị nhân văn đào tạo thế hệ trẻ. Đây không phải là một câu khẩu hiệu thời trang để trang trí lớp học mà là một châm ngôn rèn luyện nhân cách trong đời sống học trò. Bởi vậy, chẳng có thầy giáo hay học sinh nào còn bận tâm đặt câu hỏi là nên hay không nên treo câu khẩu hiệu mang nội dung “nguyên lý giáo dục” hay đạo lý trồng người nầy. (Chữ L
27/11/202116:09(Xem: 196)
Phật thời còn tại thế gian Có ông vua nọ ngọc vàng đầy kho Chất cao như ngọn núi to Một ngày vua muốn phát cho mọi người Đem ra bố thí khắp nơi Cái tâm phước thiện tuyệt vời biết bao!