Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

09/01/201613:46(Xem: 3227)
Lễ Hằng Thuận cho hai đệ tử Andrew and Ying tại Tu Viện Quảng Đức

LỄ HẰNG THUẬN CHO ĐÔI BẠN TRẺ

-  Andrew Nguyễn Cao Hoàng

- Sau Ying Cheng .

 Thứ bảy: 9 tháng 1 năm 2016

Ngày 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi

  

Cha Mẹ họ trai:
- Thục Hà Nguyễn Chí Sơn
- Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung

Cha Mẹ họ gái: 
- Kam Choi Cheng

- Chau Mui Lai

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (3)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (5)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (147)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (150)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (236)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (194)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (200)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (208)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (250)

Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (252)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (245)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (253)
Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (258)

Tác bạch lễ Hằng Thuận

(do Đh.Thục Hà đại diện hai họ tuyên đọc)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa chứng minh,

 

Hôm nay ngày thứ bảy, 9 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày mùng 30 tháng 11 âm lịch Ất Mùi, đại diện hai gia đình hai họ của chúng con, gia đình đàn trai: Thục Hà Nguyễn Chí Sơn và Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung; gia đình đàn gái là ông bà Kam Choi Cheng và Chau Mui Lai, cùng nhau tác lễ thành hôn cho hai cháu : Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng .

 

Kính bạch trên chư tôn đức,

 

Do duyên nợ từ trước mà nay hai cháu Andrew Nguyễn Cao Hoàng và Sau Ying Cheng đã gặp nhau, quen biết, thương yêu nhau và giờ này được phép tác thành phu phụ, từ đây hai cháu sẽ sống chung với nhau, để chia bùi sẻ ngọt với nhau trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc lứa đôi có bền chặt lâu dài hay không là điều mà khó ai có thể biết trước được, bổn phận làm cha làm mẹ, chúng con luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hai cháu được sống trong niềm tin Chánh Pháp, sống hạnh phúc lứa đôi, trong mái ấm gia đình cho đến ngày răng long tóc bạc.

 

Là đệ tử Phật, chúng con hiểu rõ hạnh phúc của con người phát xuất từ sự an tỉnh của nội tâm, sống trong đạo đức, tin sâu giáo lý nhân quả, đem niềm vui đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh, nên chúng con luôn chánh niệm, tỉnh giác, cẩn thận trong lời nói, trong việc làm, để  vĩnh viễn xa lìa nẽo ác, an trú trong đời sống  thiện lành, thương yêu, tin tưởng lẫn nhau, để sống bên nhau và luôn hướng tâm đến đời sống tâm linh cao thượng và trong sáng.

 

Hôm nay gia đình hai họ chúng con cùng về Tu Viện Quảng Đức, thành tâm đối trước Phật đài trang nghiêm, cúng dường chút ít tịnh tài tịnh vật nhân lễ hằng thuận cầu an cho hai cháu, ngưỡng mong trên Chư Phật mười phương cùng chư Tôn Đức từ bi chứng minh và làm lễ hằng thuận cho hai cháu được hạnh phúc trong Chánh của Đức Như Lai.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Tác  đại chứng minh.

 

 

 Loi cam ta_Nguyen Giac_1
Loi cam ta_Nguyen Giac_2Loi cam ta_Nguyen Giac_3

 

Buddhist Wedding Ceremony

(Saturday, 9 Jan 2016, 11am,

 at Quang Duc Monastery, 105 Lynch Rd, Fawkner, www.quangduc.com)

 

 

MC:  Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng please rise and make offering of flowers to Buddha and light the candles.

1.  Introductory Words
Today  the community  gathers  to lend spiritual support  to Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , in their taking the vow  to practice  the Five Awarenesses.  Please,  everyone,  follow your breathing  in mindfulness  when you hear the sound of the bell.


(THREE BELLS) .

2.  Bowing Deeply in Gratitude

On hearing  the sound of each bell,  after  the recitation  of each line,  please  touch the Earth one time.

•In gratitude  to your father  and mother, who have  brought you  to life,  both of you, bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your teachers,  who have shown you  the way  to understand  and love,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
(BELL)

•In gratitude  to your friends,  who give you   guidance and support  on the path,  both of you, , bow deeply before the Three Jewels  in all Directions.
 (BELL)

•In gratitude   to all beings   in the animal,  vegetal,  and mineral worlds,  both of you,  bow deeply before the Three Jewels   in all Directions.
 (TWO BELLS)


3.  The Five Awarenesses

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng ,  please kneel down.

Noble community, please listen.  This is the moment  when Brendan & Tam will make the vow  to practice the Five Awarenesses  and thus become husband and wife.   Students of the Buddha  are aware that life  is one  and that happiness  is not an individual matter.   By living  and practicing awareness,  we bring peace  and joy to our lives   and the lives   of those related to us. 

Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , please repeat the Five Awarenesses after me,  and say “Yes, I do” firmly  if you intend  to make the vow   to practice them. After each Awareness,  when you hear the sound of the bell,   touch the Earth  before the Three Jewels.

The First

 We are  aware  that   all generations  of our ancestors  and all future generations   are present in us.  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

The Second
 We are aware  of  the expectations  that our ancestors,  our children,   and their children  have of us. Do you  make the vow to receive study and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Third
 We are aware  that our joy, peace, freedom, and harmony  are the joy, peace, freedom,  and harmony  of our ancestors, our children,  and their children.   Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
The Fourth

 We are aware that understanding is the very foundation of love.
  Do you   make the vow  to receive,study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(BELL)

(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)

and the Fifth
 We are aware that blaming and arguing can never help us   and only create  a wider gap between us;   that only  understanding  trust and love  can help us change and grow.
  Do you  make the vow  to receive, study, and practice it?

Bride and Groom together:  Yes, I do.
(TWO BELLS)
(BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH ONE TIME)
 
4.  Bowing to Each Other 
 Andrew Nguyen Cao Hoang & Sau Ying Cheng , you have made the solemn vow to study and practice the Five Awarenesses.  You have become husband and wife with the support of the Three Gems
Now, is the time for you to face each other and bow deeply to each other to show your mutual respect.  Your love and commitment will continue to grow based on this ground of mutual respect.

(TWO BELLS AS BRIDE AND GROOM TOUCH THE EARTH)


 5. Wedding Vows (oaths)
 
The priest asks the woman:
Andrew! Will you take this woman to be your lawful wife and remain faithful to her always?
Her reply: I will. (They both bow to each other)

The priest then asks the man:
Sau Ying Will you take this man to be your lawful husband, and remain faithful to him always?  His reply: I will. (They both bow to each other)

Priest: Andrew and Ying Will you both undertake to sustain one another in sickness or in health, in happiness or in sorrow, and cherish one another at all times?
They reply: We will. (They both bow to each other)

 
6.Ring Vows

 If an exchange of rings is to take place, the following will be spoken:
 
Priest to each in turn:
Andrew! I give you this ring that you may place it on the finger of this woman in token of your marriage to her, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

Ying ! I give you this ring that you may place it on the finger of this man in token of your marriage to him, and may its circle remind you both of those things that are eternal.

7.  Offerings of Rings (optional) and Promises

Andrew and Ying ,  it is time for you to exchange rings and promises.

Andrew and Ying in the midst of worldly illusions with their fleeting glamour, try to preserve in your hearts  the truths taught by the Buddha. Be compassionate to all, and set your feet  on the Path which leads from illusion and sorrow to Enlightenment and Peace.  Since you have both agreed  to marry according to Buddhist rite,  I pronounce  you to be husband and wife.


8. Closing chanting:

 

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.


Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (273)Le Hang Thuan_Wedding_Andrew_Sau Ying Cheng_9_1_2016 (284)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 7682)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
02/12/202013:35(Xem: 302)
Bà Thái Việt Phan, người vừa được bầu vào Hội đồng Thành phố Santa Ana, đã sửng sốt khi nhận được thư cảnh báo từ từ ngôi già lam tự viện Phật giáo mà bà từng lui tới. Chùa Hương Tích đã bị xịt sơn và cảnh sát Thành phố Santa Ana đã coi đây là một tội ác gây ra bởi sự thù địch. Đây là ngôi tự viện Phật giáo thứ sáu bị xịt sơn trong khu vực chỉ trong tháng vừa qua.
02/12/202013:26(Xem: 281)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Trong tâm tình: ''Lắng nghe để hiểu- Nhìn lại để thương'', chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà cứu đói cho 294 hộ tại 2 ngôi làng nghèo có tên là Dugarpur & Amobha cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 8 cây số. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình.. Thành phần quà tặng cho mỗi hộ gồm có: 1 tấm Saree, 10 ký Gạo và bột Chapati, đường, muối dầu ăn và bánh ngọt cho trẻ em, kèm với 200Rupees tiền mặt để mua thêm gạo cho từng hộ GD.(Bên cạnh đó là những phần phụ phí như mướn xe chở hàng, tiền công đóng gói và công thợ khuân vác, tiền quà cho những người bảo vệ và sắp xếp trật tự tại nơi phát chẩn.)
01/12/202017:02(Xem: 156)
Cư sĩ Keith Dowman sinh năm 1945, gốc người Anh, tinh hoa Phật giáo, một vị giáo thụ giảng dạy Thiền Đại Viên Mãn (Dzogchen; 大圓滿), theo truyền thống Ninh Mã, Phật giáo Kim Cương thừa, Mật tông Tây Tạng, dịch giả các kinh điển Phật giáo Tây Tạng. Cư sĩ Keith Dowman đang cư ngụ tại Kathmandu, Nepal, nơi ông đã sống trong 25 năm. Các bản dịch của ông từ tiếng Tây Tạng.
30/11/202009:23(Xem: 226)
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” Cảm ơn vì sáng nay tôi còn nghe được tiếng nói, tiếng cười của người thân, bạn bè. Nhìn xuyên qua khe cửa, lá trên cây đã bắt đầu đổi màu, biến những hàng cây xanh ngày nào thành một bức tranh hỗn hợp nhiều sắc màu. Vài cơn gió lành lạnh lại bắt đầu thổi về mang theo bao hồi ức vui buồn lẫn lộn. Tôi lặng lẽ ngồi đây như ngồi giữa thiên đường của thời xa xưa ấy. Tôi luôn biết ơn sâu sắc đến quý Phật tử xa gần đã hỗ trợ và đồng hành cho NVNY trong suốt chặng đường 5 năm qua. Nhất là những thiên thần đáng yêu tại Las Vegas, sớm hôm luôn bay về nâng đỡ cho Ni Viện khi cần. Năm 5 về trước, lần thứ tư tôi đặt chân đến đất nước xinh đẹp vĩ đại này. Tôi tận hưởng vẻ đẹp của những cánh đồng bất tận, nơi an nghỉ của ánh sáng mặt trời, nơi các đóa hoa tỏa hương thơm vào không gian; và tôi khám phá các ngọn núi tuyết cao sừng sững hiên ngang giữa trời đất, ở đó tôi tìm thấy sự thức giấc tươi mát của mùa Xuân, lòng kh
29/11/202015:32(Xem: 216)
Cư sĩ Rob Nairn, vị Luật sư, Thẩm phán Trẻ tuổi nhất tại Rhodesia, Giáo sư Phật học uyên thâm, tác giả, nhà nghiên cứu dân số. Ông sinh ra và lớn lên tại Rhodesia. Ông là môn đồ của Phật giáo Kim Cương Thừa Mật tông Tây Tạng, thuộc dòng truyền thừa Karma Kagyu. Cư sĩ Rob Nairn, người đại diện cho Hòa thượng Tiến sĩ Akong Rinpoche tại Châu Phi (Chöje Akong Tulku Rinpoche,1939-2013, người sáng lập Tu viện Samye Ling Scotland), với trách nhiệm giảng dạy 11 Trung tâm Phật học tại bốn quốc gia Châu Phi. Mục tiêu của ông là giảng dạy thiền và Phật giáo Tây Tạng cho tất cả những ai yêu mến đạo Phật, cũng như ở cấp độ đại học và hậu đại học ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Ireland, Châu Phi và Hoa Kỳ thông qua các trường Đại học và các Trung tâm Phật học.
28/11/202012:57(Xem: 230)
Chàng vẫn thường chê tôi, chỉ giỏi phân tích sự kiện chứ không có đầu óc tổng hợp. Được rồi! Hôm nay tôi sẽ tổng hợp tất cả các bài Pháp của các Vị nói về đề tài nóng bỏng đang thiêu đốt các dân cư mạng, chỉ một bài hát thôi mà số người lướt sóng lên đến hàng chục triệu lần. Chẳng là gì cả, chỉ câu truyện tình liên quan đến chốn Thiền Môn, chàng là ông Thầy Tu, nàng là cô Quận Chúa. Thuở bé nàng vẫn thường theo cha đến Chùa, Tể tướng thì đàm đạo với Đại Hòa Thượng, tiểu thư "nhí" chơi đùa với "tiểu" Hòa Thượng, hay mua kẹo Hồ Lô tặng chú tiểu, cũng một loại "Tình yêu đi qua bao tử". Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, sau mười năm cặp đôi này trở thành một đôi trai thanh gái tú. Nàng đòi ở luôn trong Chùa, nhất định không chịu về, Chàng Thầy tu phải đuổi về vì phạm giới luật của một Chùa Tăng. Thế là Nàng ra đi để rồi mất dấu chân chim, một thời gian sau nghe tin Nàng tự vẫn vì bị tên Thái Tử háo sắc làm nhục.
26/11/202019:10(Xem: 204)
Chín năm về trước, trang báo điện tử Phật giáo Indonesia “BuddhaZine” đã cùng nhịp bước với thời đại của thế giới thông tin truyền thống với sự tiến bộ của công nghệ internet. Sự hiện diện của “BuddhaZine” như một phương tiện truyền thông Phật giáo trực tuyến, phù hợp với sự phát triển của công nghệ truyền thông hiện đại, bước sang thiên niên kỷ mới này đã quen thuộc với thế hệ trẻ thanh thiếu niên, và đã được sự hoan nghênh đón nhận của cộng đồng Phật giáo và cư dân mạng, trên hành trình khiến “BuddhaZine” trở thành một tổ chức truyền thông quan trọng, và phát triển “Phật pháp với Nhân sinh” (Buddha Dharma, 佛法與人生), trong cộng đồng trên đất nước vạn đảo này.
26/11/202019:05(Xem: 147)
“Tinh thần Dân chủ Nhân dân đã trở thành một phần, không thể tách rời trong phạm vi cuộc sống của nhân loại trên hành tinh này. Điều đó có thể nói là đã ngấm vào tận xương tủy của con người. Nhìn từ sự phát triển của một quốc gia, hay một đất nước phát triển, trên nền tảng chính trị do đa số người dân sống ở một vùng, miền nào đó thực hiện”. Sự phát triển chính trị năng động, cho phép một quốc gia phát triển với tốc độ nhanh. Nói đến Dân chủ, chúng ta cần phải hiểu rằng, Dân chủ thực sự mang lại cho con người quyền tự do biểu đạt, bày tỏ ý kiến, quan điểm, ý tưởng, chính quyền do nhân dân lựa chọn, phản ánh sự lựa chọn của nhân dân, nhà nước do nhân dân làm chủ. Mục đích của Dân chủ là đạt được công lý bình đẳng cho tất cả công dân thông qua sự trung thực, bình đẳng và bình đẳng chính trị.
26/11/202008:39(Xem: 541)
Từ hơn chục năm qua tôi vẫn tận dụng từng giờ trong ngày còn lại để nghe pháp, học pháp và chiêm nghiệm về những lời dạy của Cổ nhân hay Giảng Sư sau thời gian cần phải có và cần thiết cho nhu cầu trong đời sống con người.