Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời đầu sách

30/04/201109:26(Xem: 2506)
Lời đầu sách

NHẶTLÁ BỒ ĐỀ
HT Thích Thanh Từ

Tập 3

MỤC LỤC

Lời đầu sách.

Trích Giảng Kinh A-Hàm

1. Công Ðức Bát Quan Trai
2. Trị Bệnh Ngủ Gật
3. Lựa Chỗ Y Chỉ
4. Niệm Ác Và Người Thù
5. Tám Căn Cứ Lười Biếng
6. Lưới Ái
7. Pháp Nhị Hành
8. Phật Thăm Bịnh
9. Kinh Thiên Sứ
10. Tứ Diệu Ðế
11. Lý Duyên Khởi
12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
13. Kinh Ðiều Ngự
14. Ðức Phật Ðáng Kính
15. Phật Xả Tuổi Thọ

Diễn Giảng

1. Chỉ Một Chữ "Biết"
2. Phật Thành Ðạo
3. Ý Nghĩa Tối Thượng

Trích Giảng Thiền Sử

1. Ðạo Tại Trước Mắt
2. Sáu Căn Tức Giải Thoát
3. Chẳng Làm Việc Gì
4. Ông Nay Biết Ta Chăng?
5. Thấy Hoa Ðào Nở
6. Chẳng Phải Xưa Nay
7. Châu Ma Ni
8. Người Không Biết Ðặng Y
9. Ông Hỏi Cái Gì?
10. Trồng Hoa Trên Ðá
11. Thượng Ðường
12. Sanh Diệt Khứ Lai
13. Từ Trong Ấy Ra
14. Ðãi Gạo

Ðôi Lời Nhắn Nhủ


Lờiđầu sách

Tập Nhặt Lá Bồ Ðề 3 này, cũng do các Thiền sinh ghi lại lời giảngdạy của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện Chơn Không.

Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ, chúngtôi còn trích nguyên văn một số bài kinh giáo lý căn bản như Phật nóivề giáo lý Tứ Ðế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong TrungBộ Kinh (và Tăng Chi Bộ Kinh) do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali(Phật nói hoặc Ngài A Nan Ðà lặp lại lời Phật nói) để chúng ta cùng suygẫm lời dạy thâm sâu của đức Phật.

Thật ra nếu nói chỗ thâm sâu của đức Phật là phải bàn đếnlý "khai quyền hiển thật" của Ngài. Nghĩa là Ngài mở bàypháp môn phương tiện để dẫn dắt chúng sanh trở về với lýthật, nên tuy Ngài có giảng dạy muôn ngàn pháp môn, vô lượng diệunghĩa, nhưng mục đích cứu cánh là đến chỗ vô ngôn, nếu cònngôn thuyết thì chưa đến lý thật. Vì thế Phật đóng cửa thấtở nước Ma Kiệt Ðà, Ngài Duy Ma Cật ngậm miệng ở thành Tỳ Da Ly làđể nói lên lý thật ấy. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu qualý quyền của Phật nói mà thôi.

Ngoài phần kinh trên, chúng tôi cũng cố gắng cô đọng lại những lờigiảng dạy của Thầy Viện Chủ về đường lối tu tập của Tu ViệnChơn Không thành vài bài luận ngắn qua những kinh nghiệm tu tập và nhữnggì học hỏi được nơi Thầy. Các tài liệu này quí vị đọc qua sẽthấy rõ đường lối tu của chúng ta quả quyết y cứ kinh điển, lờiPhật, Tổ dạy, chứ không gì xa lạ hoặc ai tự sáng chế. Ðây là conđường Phật, Tổ đã vạch sẵn. Thầy Viện Chủ chỉ có công soi sáng lạicon đường ấy mà thôi.

Qua những tài liệu trong tập sách này cũng như các tập sách trướcchúng tôi đã ghi, tuy không đầy đủ lắm, nhưng cũng nói lên được phầntrọng yếu trong việc tu tập hằng ngày của Tu Viện. Mong rằngnhững tập tài liệu nhỏ này sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng ta tu tậphầu đạt được lý tưởng giải thoát cao đẹp của người tu Phật.

Viết tại Tu ViệnChơn Không
Ngày đầu xuân năm Bính Dần 1986
Thay mặt các Thiền Sinh
Thích Phước Hảo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567