Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu (Sanakavasa)

16/04/201109:18(Xem: 4159)
3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu (Sanakavasa)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

3.-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu (Sanakavasa)
Thếkỷ đầu sau Phật Niết-bàn

NgàidòngTỳ-Xá-Đa nước Ma-Đột-La, cha tên Lâm-Thắng, mẹ làKiều-Xa-Da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyềnở Ấn-Độ khi nào cỏ Thương-Nặc-Ca sanh là có một vịthánh nhơn ra đời. Chính khi Ngài lọt lòng mẹ thì thứ cỏấy cũng mọc lên, vì thế cha mẹ Ngài đặt tên là Thương-Na-Hòa-Tu.

Lúcđầu, Ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết.Chính Ngài tu theo pháp tiên đã được thần thông, sau gặpTổ A-Nan, Ngài hồi đầu trở về chánh pháp. Tổ A-Nan, thấyNgài đã thâm ngộ diệu tâm nên truyền pháp kệ rằng :

Bổnlai truyền hửu pháp,

Truyềnliễu ngôn vô pháp

Cáccác tu tự ngộ

Ngộliễu vô vô pháp.

Dịch:

Xưanay truyền có pháp

Truyềnrồi nói không pháp.

Mỗimỗi cần tự ngộ

Ngộrồi không không pháp.

Tổlại dặn:

─Xưa Đức Như-Lai đem đại pháp nhãn nầy trao cho Ngài Ca-Diếp,Ngài Ca-Diếp trao lại cho ta, nay ta sắp vào Niết-bàn đem traolại cho ngươi, Ngươi phải khéo gìn giữ truyền trao khôngđể dứt mất.

Saukhi đắc pháp nơi Tổ A-Nan, Ngài đi đến khu rừng Ưu-Lưu-Tràcất tịnh-xá hoằng hóa Phật-pháp rất hưng thịnh. Chínhnơi đây, khi Phật còn tại thế có lần đi giáo hóa ngangkhu rừng nầy, Phật nói với A-Nan:

Saukhi ta Niết-bàn, khoảng 100 năm, có một Tỳ-kheo tên Thương-Na-Hòa-Tuở tại khu rừng nầy hoằng truyền chánh pháp

Thấycơ duyên hóa đạo đã viên mãn, Ngài đem chánh pháp nhãn tạngtruyền lại cho đệ tử là Ưu-Ba-Cúc-Đa. Ngài vào núi Bạch-Tượngphía Nam nước Kế-Tân sắp vào Niết-bàn. Nhơn trong chánhđịnh Ngài thấy nhóm 500 người đệ tử của Ưu-Ba-Cúc-Đathường hay lười biếng và khinh mạn, Ngài liền đến cảnhtỉnh họ, khi Ngài đến, Ưu-Ba-Cúc-Đa đi vắng. Ngài lạitòa của Ưu-Ba-Cúc-Đa ngồi, đệ tử Cúc-Đa không biết Ngàilà người gì ? Tất cả đều bực tức không phục. Họ chạybáo cho Cúc-Đa hay. Cúc-Đa về đến thấy thầy mình liềnđảnh lễ. Song đệ tử vẫn còn tâm khinh mạn chẳng kính.Ngài lấy tay mặt chỉ lên hư không liền có sữa thơm chảyxuống,

Ngàibảo Cúc-Đa.:

─Ngươi biết gì chăng.

Cúc-Đathưa:

─Chẳng biết. Cúc-Đa bèn nhập chánh định để xem xét, cũngkhông thể hiểu.

Cúc-Đathưa:

─Điềm lành nầy do chánh định gì xuất hiện ?

─Đây là chánh định Long-Phấn-Tấn. Còn cả năm trăm thứchánh định như thế mà ngươi chưa biết. Chánh định củaNhư-Lai, hàng Bích-Chi không thể biết. Chánh định của Bích-Chi,hàng La-Hán không thể biết. Chánh định thầy ta là A-Nan,ta cũng không biết. Nay chánh định của ta, ngươi đâu thểbiết. Chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sứcđại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thểbiết.

─Đệ tử của Cúc-Đa trông thấy những kỳ-diệu ấy đềukính phục, chí thành sám hối. Ngài lại nói kệ :

Thôngđạt phi bỉ thử

Chíthánh vô trường đoản

Nhữtrừ khinh mạn ý

Tấtđắc A-La-Hán.

Dịch:

Thôngsuốt không kia đây

Chíthành không hay dở

Ngươitrừ tâm khinh mạn

Chóngđược A-La-Hán.

Sauđó, Ngài thị tịch bằng cách dùng hỏa quang tam muội thiêuthân. Thầy trò Ưu-Ba-Cúc-Đa thu nhặt xá-lợi xây tháp cúngdường.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567