Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012

23/06/201209:51(Xem: 5655)
Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Do GHPGVNTNHK Tổ Chức Từ 19-30/6/2012

Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 Tại Chùa Bát Nhã - California

Do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức

Từ ngày 19-30/6/2012

ancuchuabatnha

Mời xem hình ảnh:Ngày Khai Mạc Khóa An Cư

Hình ảnh:Chư Tăng Ni An Cư ngày 20/6/2012

Hình Ảnh Chân Dung Chư Tôn Đức Tăng Ni An Cư Tại Chùa Bát Nhã ngày 23/6/2012

Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức Và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Tại Chùa Bát Nhã ngày 23/6/2012

Hình ảnh Chư Tăng Ni Khất Thực Trong Khóa ACKH Tại Chùa Bát Nhã Ngày 24/6/2012

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã Ngày 29/6/2012

Lễ Tự Tứ An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Bát Nhã 2012

An_Cu_Chua_Bat_Nha__23_

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

TẠI ĐẠO TRÀNG CHÙA BÁT NHÃ

Phật lịch: 2556- 2012


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng Thiền chủ, chư tôn Hòa Thượng Hóa Chủ, chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa chư vị Thiện hữu tri thức, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý Thiện nam tín nữ Phật tử.

Kính thưa liệt quý vị,

Để thắp sáng hình ảnh đức Thế Tôn và hàng Thánh chúng còn tại thế, cũng như bảo tồn và phát huy tinh thần câu hội và hòa hợp Tăng Già, hàng năm GHPGVNTN Hoa Kỳ luôn tổ chức khóa an cư kiết hạ. Đây là thời gian để Chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về một trú xứ cùng tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

An cư kiết hạ là một pháp môn tu cho hàng đệ tử xuất gia thể hiện lòng từ bi hộ mạng sinh linh, giữ gìn giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp như nước với sữa của hàng Chúng Trung Tôn. Đồng thời, an cư kiết hạ cũng là thời gian, nhơn duyên cho hàng đệ tử tại gia phát tâm hộ pháp, tạo lấy phước lạc cho chính mình.

Đặc biệt năm nay, khóa an cư kiết hạ được tổ chức tại chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Hóa chủ Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ GHPGVNTNHK phát tâm bảo trợ. Trong nhân dịp này, kính nguyện chư đại Tăng thanh tịnh, hòa hiệp trong Tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, bằng tấm lòng thành thiết, bằng ý lực trang nghiêm nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư vị Già lam Thánh chúng, Hộ pháp Thiện thần gia bị cho công trình xây dựng chùa Bát Nhã được hanh thông thành tựu viên mãn. Đây là Phật sự mang tính lịch sử hoằng dương Phật pháp nơi hải ngoại.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chúng ta được quyền tin tưởng và hi vọng rằng, ngày nào giới luật của Phật dạy còn được duy trì gìn giữ một cách nghiêm mật bởi chúng Tăng. Ngày nào đời sống luôn khởi sắc, hòa hợp tin yêu giữa cá nhân Tăng đối với cộng đồng Tăng chân thật, quí kính, hòa ái trong tinh thần thượng tôn giới luật, thì ngày đó, Phật pháp được xương minh, chánh pháp được trường lưu, giữa cuộc vô thường, sinh diệt.

Hôm nay, chúng ta làm lễ khai mạc khóa an cư kiết hạ tại đạo tràng chùa Bát Nhã thì cũng có nghĩa là tất cả chư Tôn đức Tăng Ni khai mở tinh thần tu tập cho thế hệ kế thừa và mãi mãi ngàn sau.

Mùa an cư kiết hạ năm nay, như chúng ta thấy, nơi ăn, chốn ở, cũng như các phương tiện khác đều giới hạn, khiêm tốn. Nhưng sự giới hạn và khiêm tốn ấy đã gói trọn tấm lòng hi sinh của Hòa Thượng Hóa chủ, chẳng quản khó khăn, không nài mệt nhọc, tích cực lo cho tròn tất cả phương tiện có được cho khóa an cư kiết hạ năm nay. Chừng ấy không thôi, cũng đủ biểu tỏ tấm lòng tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức của ngài rồi. Do vậy, phương tiện tuy đơn sơ, nhưng tấm lòng thuần hậu, kính mong đại Tăng thùy từ xót thương mà lượng thứ.

Thành kính đảnh lễ 10 phương chư Phật luôn thầm gia hộ cho đạo tràng an cư kiết hạ được thập phần viên mãn. Và chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng Thiền chủ cùng đại chúng, pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành.

Đồng cầu nguyện chư vị Thiện nam tín nữ, quý Phật tử phát tâm hộ trì khóa an cư kiết hạ cùng bửu quyến vô lượng an khang, cát tường như ý.

Chân thành kính cảm ơn chư vị truyền thông báo chí, quý Phật tử tại địa phương cũng như các vùng phụ cận luôn được an khang, sở cầu như nguyện

NAM MÔ THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM CÔNG ĐỨC PHẬT

Ban Chức Sự Trường Hạ
Ngày 19/06/2012


Ban Tổ Chức Trường Hạ An Cư

Ban ChứngMinh

HT. Thích Thắng Hoan - HT.Thích Minh Tâm

HT. Thích Chơn Thành - HT. Thích Nguyên Lai

Thiền Chủ

HT. Thích Thắng Hoan

Phó Thiền Chủ

HT. Thích Tín Nghĩa, - HT. Thích Nguyên An

Tuyên Luật Sư

HT. Thích Đổng Tuyên


Sám Chủ

HT. Thích Phước Thuận - HT. Thích Nhật Quang

Ban Hóa Chủ

HT. Thích Nguyên Trí - HT. Thích Giác Sĩ

HT. Thích Minh Mẫn - HT. Thích Thiện Long

Ban Giáo Thọ

HT. Thích Thắng Hoan, HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Nguyên An

HT. Thích Trí Đức, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Đổng Tuyên

HT. Thích Nguyên Siêu, TT. Thích Minh Dung, TT. Thích Hạnh Tuấn

TT. Thích Đồng Trí, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ.

Ban Thư Ký

HT. Thích Nguyên Siêu _ Tổng thư Ký

TT. Thích Nhựt Huệ _ Trưởng Ban

TT. Thích Thánh Minh _ Phó Ban

Ban Điều Hợp

TT. Thích Nhật Trí – TT. Thích Minh Dung

TT. Thích Hạnh Tuấn - ĐĐ.Thích Đồng Trực

Đạo Hữu: Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê

Ban Quản Chúng Tăng: Ban Quản Chúng Ni:
TT. Thích Đồng Trí Ni Sư Thích Nữ Giới Châu
TT. Thích Minh Hậu Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm
TT. Thích Định Quang Ni Sư Thích Nữ Quảng Tịnh
Sư Cô Thích Nữ Như Thủy

Duy Na & Duyệt Chúng do chư Tăng đảm trách
Hành Đường do chư Ni đảm trách

Ban Cung Nghinh:ĐH Nguyên Lượng, ĐH Nhật Toàn, ĐH Minh Thanh, ĐH Nguyên Khanh

Ban Chung Cổ:ĐH Lệ Đức_ Đặng Văn Chương , ĐH Như Hòa_Tôn Thất Vui, ĐH Võ Văn Tam.

Ban Tiếp Lễ:Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, Sư Cô Thích Nữ Chơn Viên

Ban Hương Đăng:ĐĐ.Như Thuận, Sư Cô Thích Nữ Thông Thành

Ban Hộ Trì An Cư:

Quý Đạo hữu: Trần Tuyết Nhung pd Phổ Ngọc, Nguyễn Thị Lan pd Tâm Xả,

Lưu Quang Dương pd Quảng Thể, Trần Đoan Hạnh pd Diệu Đức, Bùi Thị Tâm Thanh pd Diệu Thành, Trần Thị Hiền pd Quảng Hưng, Dương Thiên Hương pd Bổn Hoa, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Oanh Ngọc pd Nghiêm Ánh Nguyễn Tuyết Sương pd Quảng Huệ An, Nguyễn Thị Trang pd Minh Phú, Chu Mỹ Hạnh pd Đức Thiện.

Ban Tài Chánh:Sư Cô Huệ Chiếu, ĐH Tâm Xả, ĐH Phổ Ngọc, ĐH Thánh Thiện, ĐH Nhuận Sáng, ĐH Diệu Âm Tịnh Ngọc

Ban Thị Giả:Sư Cô Giới Định, Sư Cô Minh Hương, Sư Cô Viên Diệu

Ban Hành Đường:Sư Cô Lệ Thanh, Sư Cô Lệ Thiện, Sư Cô Lệ Nguyện

Ban Truyền Thông Báo Chí:TT Thích Minh Tuệ, Phóng viên Thanh Huy, Nguyễn Nghiêm, ĐH Vĩnh Hảo, ĐH Tâm Huy, ĐH Nguyễn Phú Hùng, ĐH Thiện Giác

Ban Trần Thiết:ĐĐ Đồng Trực, ĐĐ Minh Hạnh, ĐĐ Đồng Châu, ĐĐ Nhuận Thư

Ban Cắm Hoa:ĐĐ Chúc Thông, Sư Cô Nguyên Giác, ĐH Chánh Minh Trí

Ban Trai Soạn:

Sư Cô Chúc Hà, Ni Sư Như Hiền, Quý Sư Cô: Như Tín, Tịnh Phước, Chơn Hương, Chơn Như, Hạnh Nguyện, Huệ Tâm ĐH Ngọc Liên, ĐH Quảng Phụng, ĐH Diệu Trinh, ĐH Viên Hồng, ĐH Quảng Hưng, ĐH Quảng Lạc, Hiền Vương, ĐH Viên Diệu, ĐH Thiện Từ và quý Phật Tử chùa Cổ Lâm, cùng với sự hỗ trợ các chùa: Phật Tổ, Giác Ân, Giác Lý, Giác An, Trí Phước, Trí Nghiêm.

Ban Âm Thanh Ánh Sáng:Đại Đức Chúc Hòa, Đại Đức Minh Hoài, ĐH Giác Tâm

Ban Phim Ảnh:TT Thích Tuệ Uy, ĐH Giác Tâm, ĐH Minh Thanh, ĐH Tâm Hòa.

Ban Trật Tự:ĐH Quảng Thật, ĐH Quảng Tâm, ĐH Quảng Thể Lưu Quang Dương và Thanh Niên Phật Tử Bát Nhã cùng kết hợp với Nhân Viên Security.

Ban Vận Chuyển:ĐĐ Nhuận Thủ, ĐĐ Chúc Thông,

Ban Y Tế:Bác Sĩ Quảng Minh Huỳnh Tấn Bộ, Dược Sĩ Phạm Kiều Liễu

Ban Vệ Sinh:Sư Cô Hỷ An, Sư Cô Huệ Hương, Sa Di Tâm Định, ĐH Tâm Chơn, Thị Tâm

Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.

Chương Trình

AN CƯ KIẾT HẠ

Tại Chùa Bát Nhã

(từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012)

Thứ Ba, Ngày 19 tháng 06 năm 2012

08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư

12:00 p.m:Thọ Trai

02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni

05:00 p.m: Tiểu thực

06:00 p.m: Họp Ban Điều Hành GHPGVNTNHK

07:30 p.m: Khai Mạc khóa An Cư, Cung an chức sự

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 20 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Kiết giới An Cư

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Thắng Hoan_ Thiền Chủ

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược Thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Pháp thoại : HT. Đỗng Tuyên_Tuyên Luật Sư

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Năm, Ngày 21 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại : HT. Tín Nghĩa_Quyền Chủ Tịch

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược Thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Pháp Thoại: TT. Minh Dung

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại: HT. Phước Thuận

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược Thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Pháp Thoại: TT. Nhật Trí

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Truyền Cụ Túc Giới

07:30 a.m: Điểm tâm

09:00 a.m: Khai giảng khóa tu học của Phật tử (hội trường Jerome Center)

10:30 a.m: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư & cố đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang và lễ chú nguyện khởi công xây dựng chùa Bát Nhã

12:30 p.m: Thọ trai

02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp (tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư:

HT. Thắng Hoan, HT. Phước Thuận, HT. Nguyên An, HT. Đỗng Tuyên.

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

07:00 p.m: Giảng Bồ Tát giới: HT. Đỗng Tuyên

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

10:00 a.m: Cổ Phật khất thực & cúng dường cầu phước

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:00 p.m: Phật Pháp vấn đáp (tại hội trường Jerome Center) Chư vị Pháp Sư:

HT. Thắng Hoan, HT. Tín Nghĩa, HT. Minh Tuyên, TT. Minh Dung.

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Giới đàn truyền Ngũ giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Hai, Ngày 25 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh Tọa thiền – Công phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại: HT. Nguyên An

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú đại bi

07:30 p.m: Pháp Thoại: TT. Hạnh Tuấn

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Ba, Ngày 26 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Hội Thảo Phật Pháp: TT. Thánh Minh, TT. Minh Hạnh, ĐĐ. Minh Tuệ

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú đại bi

07:30 p.m: Pháp thoại: Sư Bà Diệu Từ

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh

Thứ Tư, Ngày 27 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại: HT. Nguyên Siêu

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 a.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Hội Thảo Phật Pháp: Chư Tăng Ni An Cư

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Năm, Ngày 28 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô Canh tọa thiền – Công Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:30 a.m: Pháp Thoại: TT Minh Dung

11:30 a.m: Thọ trai

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược Thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Pháp thoại: TT. Đồng Trí

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Hô canh tọa thiền – Công Phu

07:30 a.m: Điểm tâm

08:00 a.m: Chấp tác

09:00 a.m: Pháp Thoại Chư Tăng: HT. Đỗng Tuyên

Pháp Thoại Chư Ni: Ni sư Tn. Giới Châu

11:30 a.m: Lễ Trai Tăng mãn hạ

01:00 p.m: Chỉ tịnh

02:15 p.m: Thức chúng

03:00 p.m: Tụng Kinh

05:30 p.m: Dược thực

06:30 p.m: Trì chú Đại Bi

07:30 p.m: Pháp thoại Tổng kết: HT. Nguyên Siêu.

09:30 p.m: Hô canh tọa thiền

10:00 p.m: Chỉ tịnh.

Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 06 năm 2012:

04:30 a.m: Thức chúng

05:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ

07:30 a.m: Điểm tâm & Kết thúc khóa An Cư

11:00 a.m: Đại nhạc hội mừng ngày khởi công xây Chùa Bát Nhã

Ban Tổ Chức Khóa An Cư.

Kính Thông Báo

Chư Tôn Đức Ni Tham Dự Khóa An Cư

Ngày 20 - 30 Tháng 6 Năm 2012 Tại Chùa Bát Nhã

----- o0o -----

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

STT Pháp Hiệu

01 HT Thích Thắng Hoan

02 HT Thích Tín Nghĩa

03 HT Thích Nguyên Lai

04 HT Thích Phước Thuận

05 HT Thích Nguyên An

06 HT Thích Nguyên Trí

07 HT Thích Minh Mẫn

08 HT Thích Minh Tuyên

09 HT Thích Nguyên Siêu

10 HT Thích Thông Hải

11 HT Thích Nhật Quang

12 HT Thích Thiện Long

13 HT Thích Thông Hải

13 TT Thích Minh Dung

14 TT Thích Hạnh Tuấn

15 TT Thích Phước Minh

16 TT Thích Đồng Trí

17 TT Thích Nhật Trí

18 TT Thích Nhật Huệ

19 TT Thích Tâm Hậu

20 TT Thích Huệ Thành

21 TT Thích Tâm Thành

22 TT Thích Minh Hậu

23 TT Thích Định Quang

24 TT Thích Thánh Minh

25 TT Thích Trí Thọ

26 TT Thích Minh Hạnh

27 Đ Đ Thích Phước Định

28 Đ Đ Thích Tuệ Chiếu

29 Đ Đ Thích Quảng Thuận

30 Đ Đ Thích Nhuận Thư

31 Đ Đ Thích Minh Quang

32 Đ Đ Thích Minh Tuệ

33 Đ Đ Thích Quảng Nguyên

34 Đ Đ Thích Tâm Lương

35 Đ Đ Thích Pháp Tánh

36 Đ Đ Thích Đức Không

37 Đ Đ Thích Nhuận Tánh

38 Đ Đ Thích Nhuận Đàn

39 Đ Đ Thích Giác Pháp

40 Đ Đ Thích Đồng Châu

41 Đ Đ Thích Minh Hạnh

42 Đ Đ Thích Đồng Trực

43 Đ Đ Thích Minh Chánh

44 Đ Đ Thích Chúc Thông

45 Đ Đ Thích Chúc Thiền

46 Đ Đ Thích Quảng Nghiêm

47 Đ Đ Thích Minh Độ

48 Đ Đ Thích Đạt Ma Khả Thanh

49 Đ Đ Thích Phước Hội

50 Đ Đ Thích Chúc Hòa

51 Đ Đ Thích Tịnh Hạnh

52 Đ Đ Thích Hạnh Trí

53 Đ Đ Thích Quảng Định

54 Đ Đ Thích Nguyên Bình

55 Đ Đ Thích Thiện Tài

56 Đ Đ Thích Thiện Thành

57 Đ Đ Thích Tâm Hòa

58 Đ Đ Thích Nhuận Đức

59 Đ Đ Thích Thiện Thái

60 Đ Đ Thích Minh Dật

61 Đ Đ Thích Nguyên Đạt

62 Đ Đ Thích Quảng Văn

63 Đ Đ Thích Nhuận Thủ

64 Đ Đ Thích Linh Nhẫn

65 Đ Đ Thích Mãn Từ

66 Đ Đ Thích Quảng Hành

67 Đ Đ Thích Quán Từ

68 Đ Đ Thích Minh Trí

69 Đ Đ Thích Giác Kiến

70 Đ Đ Thích Báo Thiện

71 Đ Đ Thích Quảng Hỷ

72 SD Thích Tâm Định

73 SD Thích Hoàng Minh

74 SD Thích Như Quang

75 SD Thích Thường Nguyên

76 SD Thích Thường Chiếu

Chư Tôn Đức Ni

01 Thích Nữ Tâm Cảnh

02 Thích Nữ Như Tâm

03 Thích Nữ Giới Châu

04 Thích Nữ Hà Liên

05 Thích Nữ Ý Liên

06 Thích Nữ Minh Nguyệt

07 Thích Nữ Như Minh

08 Thích Nữ Quảng Liên

09 Thích Nữ Giới Hương

10 Thích Nữ Nguyên Bổn

11 Thích Nữ Như Niệm

12 Thích Nữ Nhật Hạnh

13 Thích Nữ Nhựt Hiếu

14 Thích Nữ Giới Định

15 Thích Nữ Nhật Nhan

16 Thích Nữ Như Thuận

17 Thích Nữ Như Bảo

18 Thích Nữ Như Quang

19 Thích Nữ Chơn Viên

20 Thích Nữ Như Thủy

21 Thích Nữ Nghiêm Liên

22 Thích Nữ Diệu Điền

23 Thích Nữ Quảng Tịnh

24 Thích Nữ Đức thường

25 Thích Nữ Tuệ Từ

26 Thích Nữ Lệ Thanh

27 Thích Nữ Nguyên Hương

28 Thích Nữ Như Nguyên

29 Thích Nữ Tâm Khai

30 Thích Nữ Tịnh Phước

31 Thích Nữ Tánh Không

32 Thích Nữ Huệ Thảo

33 Thích Nữ Chơn Huệ

34 Thích Nữ Chơn Hương

35 Thích Nữ Hạnh Như

36 Thích Nữ Viên Tịnh

37 Thích Nữ Tịnh Nhơn

38 Thích Nữ Thanh Châu

39 Thích Nữ An Mỹ

40 Thích Nữ Quảng Thành

41 Thích Nữ Lệ Ý

42 Thích Nữ Nguyên Diệu

43 Thích Nữ Huệ Thông

44 Thích Nữ Huệ Tâm

45 Thích Nữ Như Tín

46 Thích Nữ Trung Châu

47 Thích Nữ Như Thành

48 Thích Nữ Chúc Kim

49 Thích Nữ chơn Như

50 Thích Nữ Như An

51 Thích Nữ Liên Diệp

52 Thích Nữ Thông Thành

53 Thích Nữ Hoa Khai

54 Thích Nữ Nguyện Liên

55 Thích Nữ Đức Huy

56 Thích Nữ Lệ Thanh

57 Thích Nữ Tịnh Đức

58 Thích Nữ Như Thiện

59 Thích Nữ Nguyên Giác

60 Thích Nữ Diệu Liên

61 Thích Nữ Tịnh Viên

62 Thích Nữ Thiện Từ

63 Thích Nữ Từ Đạo

64 Thích Nữ Phước Quang

65 Thích Nữ Phước Mỹ

66 Thích Nữ Trung Thiện

67 Thích Nữ Chơn Giác

68 Thích Nữ Huệ Hằng

69 Thích Nữ Thanh Thiện

70 Thích Nữ Thanh Liên

71 Thích Nữ Hạnh Nguyện

72 Thích Nữ Tịnh Nguyện

73 Thích Nữ Quảng Thịnh

74 Thích Nữ Hoa Tâm

75 Thích Nữ Huệ Thiện

76 Thích Nữ Như Hạnh

77 Thích Nữ Lệ Trí

78 Thích Nữ An Phước

79 Thích Nữ Như Thanh

80 Thích Nữ Như Minh

81 Thích Nữ Diệu Thuận

82 Thích Nữ Tâm Hòa

83 Thích Nữ Chong Do

84 Thích Nữ Chân Phụng

85 Thích Nữ Liên Hiền

86 Thích Nữ Huệ Từ

87 Thích Nữ Minh Hương

88 Thích Nữ Trung Tuệ

89 Thích Nữ Minh Chiếu

90 Thích Nữ Viên Tường

91 Thích Nữ Tuệ Tâm

92 Thích Nữ Diệu Hương

93 Thích Nữ Như Ý

94 Thích Nữ Tịnh Thiện

95 Thích Nữ Nguyên Tân

96 Thích Nhẫn Liên

97 Thích Nữ Tánh Hải

98 Thích Nữ Hỷ An

99 Thích Nữ Diệu Nghĩa

100 Thích Nữ Huệ Ngọc

101 Thích Nũ Liên Thịnh

102 Thích Nữ Lệ Thiện

103 Thích Nữ Huệ Hương

104 Thích Nữ Lệ Nguyện

105 Thích Nũ Như Tín

106 Thích Nữ Tịnh Hoàng

107 Thích Nữ Từ Đức

108 Thích Nữ Huệ Hương

109 Thích Nữ Phước Nhẫn

110 Thích Nữ Thanh Phi

111 Thích Nữ Như Hiền

112 Thích Nữ Trí Hòa

113 Thích Nữ Từ Đạo

114 Thích Nữ Đức Thành

115 Thích Nữ Tuệ Đăng

116 Thích Nữ An Thiện

117 Thích Nữ Quảng Đạo

118 Thích Nữ Thiện Ngộ

119 Thích Nữ Phổ Diệu

120 Thích Nữ Quảng Phục

121 Thích Nữ Như Quang

122 Thích Nữ Như Tịnh

123 Thích Nữ Từ Nguyện

124 Thích Nữ Huệ Tâm

125 Thích Nữ Thông Ân

126 Thích Nữ Diệu Hoa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/11/2021(Xem: 4034)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
04/03/2020(Xem: 30919)
Lễ Dâng Y Kathina & Cúng Dường Phẩm Vật chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng India, Nhân Lễ tưởng niệm ngày đức Phật (thái tử Siddartha Gautam) xuất gia, được sự trợ duyên của chư Phật tử và quí thiện hữu hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện một buổi Dâng Y Kathina và cúng dường phẩm vật đến chư Tăng thuộc 3 truyền thống Mật tông Kim cương thừa (金剛乘, vajrayāna), truyền thống chư Tăng Nguyên Thủy các nước Theravada và chư Tăng Ni truyền thống Đại Thừa (Mahayana) tại Bồ Đề Đạo Tràng.
31/12/2019(Xem: 11050)
Theo thông lệ hằng năm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã quy định Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày, được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc vào dịp đầu năm Dương Lịch. Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc nmùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu và thời gian chỉ còn hai tháng rưởi nữa là hết năm 2019. Bước qua năm 2020, nhưng đặc biệt Giao Thừa - Nguyên Đán Canh Tý sang năm rơi vào quý tuần tháng 01 năm 2020 tức là 24 & 25/01/ 2020. Cho nên Hội Đồng Điều Hành quyết định mở Khoá An Cư Kiết Đông bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020, sớm hơn những năm trước, vì để thời gian cho các Bổn Tự chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý.
25/11/2019(Xem: 4115)
Chùa Khánh Anh Evry vừa tổ chức viên mãn Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Giới từ ngày 22 đến 23 tháng 11 năm 2019, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Hạnh Giới, đến từ Tịnh Thất Viên Lạc, Đức Quốc. Mặc dù thời tiết cuối mùa thu cũng bắt đầu khá se lạnh nhưng khóa tu cũng đã quy tụ được 34 giới tử ghi danh tham dự từ đầu cho đến cuối khóa. Sau phần giải thích tận tường về ý nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới và hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ Bồ Đề Tâm Giới, Đại Đức đã truyền Bát Quan Trai Giới cho các giới tử để gìn giữ một ngày một đêm cho thật thanh tịnh nhằm kết duyên với Ngôi Tam Bảo và tạo công đức thù thắng, tu tập hạnh xuất gia.
22/11/2019(Xem: 4054)
- Khóa tu dành cho 500 BẠN TRẺ được tổ chức tại Lâm Đồng. - Tham dự khoá tu các bạn sẽ có dịp hòa mình vào không khí lạnh Đà Lạt, thiền hành, thiền toạ dưới đồi thông và cùng đón bình minh chào ngày mới tại Đồi chè xanh bạt ngàn. - Hướng dẫn khóa tu: ĐĐ. Giác Minh Luật (Chủ nhiệm CLB Nhân Sinh) và Chư Tôn Đức Tăng –Ni trẻ. CLB Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng lần thứ 4 với chủ đề: “Mắt thương nhìn đời” trong 2 ngày 28-29/12/2019 (Thứ Bảy – Chủ Nhật) – Với dự kiến 500 bạn trẻ, sinh viên… tham dự tại tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc - Lâm Đồng.
31/10/2019(Xem: 6982)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019, KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE (Chủ Nhật 27-10-2019) 7 giờ sáng: Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị 7:50 Vân tập vào Chánh điện 8 giờ Truyền Giới Bát Quan Trai (HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc) 9:30 - 11:00 Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng) 11:30 - 12:00 Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường 12 giờ - 1:00 CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT 1 giờ - 1:30 Nghỉ ngơi 1:30 - 2:30 Quý Phật Tử cao niên : Niệm Phật, chấp tác 2:30 - 4:00 Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu) 4:00 - 5:00 Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:
30/06/2019(Xem: 6324)
Lịch giảng của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ tại Hoa Kỳ từ 1/7 đến 3/8/2019 - Ảnh Phật Mười Phương Hiện Trong Đó Những Ngọc Mani Diễn Pháp Âm Tiếng Phật Mỹ Diệu Bất Tư Nghì Biển Công Đức Phật Không Cùng Tận . Kinh Hoa Nghiêm Thân Tứ Đại Ta Mất Đạo Như Lai Hằng Còn Nhờ Tăng Ni Thừa Tự Chánh Pháp Được Chuyển Luân .
04/11/2018(Xem: 12047)
Thứ Năm đến Thứ Bảy : 15-17/11/18: Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm (TT Tâm Thành, USA)
02/11/2018(Xem: 3132)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
16/08/2018(Xem: 7956)
Hình ảnh Khóa An Cư 2018 tại Chùa Việt Nam Nhật Bản
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,479,423