Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011

15/04/201112:25(Xem: 5007)
Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011

Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (16)Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (136)

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

TẠI CHÙA TRÚC LÂM, CHICAGO, ILLINOIS, USA

Từ Thứ Tư: Ngày 20/04/2011 đến Thứ Bảy: Ngày 30/04/2011

------------- oOo ------------

Thứ Tư: Ngày 20/04 /2011

06:00 PM Lễ An Vị Bảo Tượng Phật Ngọc tại Lễ Đài

08:00 PM Tiếp Tục Trang Hoàn Lễ Đài Phật Ngọc

Thứ Bảy: Ngày 23/04 /2011

01:00 PM Hát Mừng Đạo Hữu Phật Tử về Chiêm Bái Phật Ngọc

06:00 PM Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc {Hình}

08:00 PM Văn Nghệ Kính Mừng Phật Ngọc

Chủ Nhật: Ngày 24/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Chư Bồ Tát Thánh Tăng

10:00 AM Thuyết Pháp (H.T. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng)

11:00 AM Lễ Húy Nhật Cố Đại Lão H.T. Thích Trí Thủ {Hình}

12:00 NN Lễ Cúng Dường Trai Tăng

02:00 PM Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Chư Bồ Tát Thánh Tăng

03:00 PM Thuyết Pháp (H.T. Thích Minh Đạt thuyết giảng)

04:30 PM Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia, Thập Thiện, Tam Quy Ngũ Giới

06:00 PM Dược Thực

07:00 PM Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới {Hình}

08:00 PM Văn Nghệ Cúng Dường Phật Ngọc

Thứ Hai: Ngày 25/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp

Thứ Ba: Ngày 26/04/2011 (Phái đoàn Hoằng Pháp đến Chùa Trúc Lâm)

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc {Hình}

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Pháp đoàn Hoằng Pháp khai mạc khóa tu {Hình}

Thứ Tư: ngày 27/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (TT Thích Thông Triết) {Hình}

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp ( ĐĐ Thích Thiện Đạo) {Hình}

Thứ Năm: Ngày 28/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí) {Hình}

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp (TT Thích Nguyên Tạng){Hình}

Thứ Sáu: Ngày 29/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ) {Hình}gif-new

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

04:00 PM Chạy Đàn Trì Chú Phổ Am Cầu Siêu Bạt Độ{Hình}gif-new

07:00 PM Văn Nghệ Cúng Dường Phật Ngọc

Thứ Bảy: Ngày 30/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (TT Thích Nguyên Tạng & ĐĐ Thích Hạnh Đức)

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

01:00 PM Lễ Phật Đản Hội Phật Tử Buddhist Council of the Midwest

02:00 PM Hướng Dẫn Tọa Thiền (Buddhist Council of the Midwest)

03:00 PM Thuyết Pháp (H.T. Thích Như Điển thuyết giảng)

04:30 PM Văn Nghệ Mừng Phật Đản (Buddhist Council Midwest)

06:00 PM Dược Thực

06:30 PM Văn Nghệ Văn Hóa Dân Tộc

08:30 PM Lễ Bế Mạc Tiễn Đưa Phật Ngọc


Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (15)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,734,187