Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bát-nhã Tâm Kinh Giảng Giải

13/09/201005:17(Xem: 11472)
Bát-nhã Tâm Kinh Giảng Giải

LỜI ĐẦU SÁCH

Hệ Bát-nhã là một bộ phận trọng yếu trong Tam tạng Thánh giáo, cánh cửathật tướng mở toang từ đó, chân trời Tánh Không, kho tàng pháp bảo cũng toàn bàynơi đó, để thấy pháp xưa nay bình đẳng và rồi một phen các hành giả đủ cụ nhãnsẽ thể nhận chân lý hoát thông giải thoát.
Bộ Bát-nhã sáu trăm quyển của ngài HuyềnTrang, một bậc Thánh triết đã dày công sưu tầm Phạn bản từ Ấn Độ và đã dịchsang Hán ngữ vào giữa thế kỷ thứ VII, đời Đường. Đồng thời quyển Ma-ha Bát-nhãBa-la-mật-đa Tâm Kinh, gọi tắt là Bát-nhã Tâm Kinh, cũng được vị pháp sư Thánhtriết này chuyển sang văn Hán. Tuy vỏn vẹn chỉ có hai trăm sáu mươi chữ, nhưngnội dung hàm chứa cả thực chất, là viên bảo châu vô giá của chánh pháp Như Lai.

Từ khi bộ kinh thần diệu này có mặt ở TrungHoa, nôi Phật giáo Bắc truyền Đông Á, chẳng những chư Tổ Không tông tích cựcquảng bá, mà liệt Tổ các phái cũng lấy đó làm chỗ lập cước đểhoằngdương Phật pháp, mở cửa Đại thừa, Tối thượng thừa, dọn một con đường thông suốtthẳng vào đất trời pháp giới thể tánh Chân Không. Lại, một phen giúp các hànhgiả trong Tông môn thật sự từ đây, một nhảy vào thẳng đất Như Lai, cũng khiếnbiết bao chuyên gia chuyên thu cái hay, nhặt cái quí của pháp bảo, phải choángmắt, kinh tâm trước cửa mở vào chân trời thậm thâm Bát-nhã với bạt ngàn hoathơm cỏ lạ.

Riêng bộ Tâm Kinh này, cho dù chỉ có hai trămsáu mươi chữ, mà vẫn đảm nhận vai trò cương lĩnh của Thánh giáo. Thời khóa tutập xưa nay của các hành giả trong tùng lâm, Tổ Tổ đều công nhận không thể vượtqua kinh này được. Có lẽ do đây mà có quan niệm Tâm Kinh là kinh bổ khuyết cáckinh trong mọi thời khóa khi hành trì.

Nay tại các Thiền viện ở Việt Nam, Hòa thượngViện trưởng chủ giảng kinh này, là bài pháp mở đầu cho các khóa thiền tại cácThiền viện Chân Không, Thường Chiếu… Bộ Bát-nhã Tâm Kinh Giảng Giải Việt vănnày được ra mắt quí vị độc giả vốn ngưỡng mộ nó lâu nay, và lần ra mắt này vớisự đóng góp ghi chép, tu chỉnh của các Thiền sinh, hi vọng bản kinh sẽ hoàn bịhơn.

Thiền viện Thường Chiếu, ngày 26-08-1997

Kính ghi

THÍCH NHẬT QUANG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567