Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2561 tại Pháp Duyên Tịnh Xá, California, Hoa Kỳ

17/09/201702:51(Xem: 962)
Lễ Vu Lan PL 2561 tại Pháp Duyên Tịnh Xá, California, Hoa Kỳ

Lễ Vu Lan PL 2561

tại Pháp Duyên Tịnh Xá, California, Hoa Kỳ

Chủ Nhật 17-09-2017
Address: 1760 W Jensen Ave, Fresno, CA 93706, USA

Viện Chủ: HT Thích Giác Lượng
Nhiếp ảnh: Tony Ma


Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 001Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 003Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 005Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 014Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 020Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 021Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 022Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 035Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 039Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 042Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 048Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 049Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 050Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 052Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 059Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 063Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 065Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 071Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 072Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 076Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 077Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 086Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 091Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 095Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 096Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 102Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 103Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 105Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 111Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 112Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 115Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 120Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 124Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 126Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 129Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 137Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 141Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 142Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 143Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 146Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 152Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 157Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 158Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 160Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 162Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 164Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 166Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 172Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 177Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 179Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 184Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 187Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 188Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 189Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 191Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 193Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 195Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 205Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 208Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 215Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 218Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 224Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 226Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 227Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 229Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 231Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 233Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 235Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 236Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 239Sep-17-17 Phap Duyen Tinh Xa Le Vu Lan 242
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/201819:38(Xem: 780)
Vừa rồi con có nghe Hòa Thượng cho biết, Hòa Thượng đang viết về chủ đề “Pháp Tu Tứ Diệu Đế”, bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng tại Vườn Nai để độ cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như, lâu nay người Phật tử chỉ nghe học giáo lý Tứ Diệu Đế là pháp thuyết, chứ không phải pháp hành, do vậy chúng con xin HT giảng giải cho đệ tử chúng con biết mà áp dụng trong đời sống hằng ngày của mình.
26/09/201808:20(Xem: 651)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Tu Viện Viên Đức Ravensburg Đức Quốc ngày 22&23.9.2018. Nhiếp Ảnh: Đồng Nam.
19/09/201805:18(Xem: 559)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Báo Ân Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội 12 Church St CABRAMATTA , NSW 2166 Mobile 0466.554929 Email: baoantemple@gmail.com
12/09/201812:29(Xem: 791)
Lễ Vu Lan Pl 2562 tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu
11/09/201812:22(Xem: 728)
Chùa Thanh Nguyên do TT Thích Nghiêm Thẩm làm trụ trì đã tổ chức đại lễ vu lan dưới sự chứng minh cua HT Thích Thông Hải quy y ngũ giới cho Phật tử, và buổi thuyết pháp do TT Thích Pháp Hòa giảng thuyết. Chương trình đã kết thúc cùng ngày September 9, 2018
10/09/201817:05(Xem: 1848)
Cách đây ba năm vào tiết mùa Thu, tôi đang nhập thất nhịn đói, uống nước trong để thanh lọc thân thể. Bấy giờ thầy Nguyên Pháp và một số Phật tử ở Hà Nội tổ chức Trai đàn Bạt độ Giải oan, Cầu siêu cho các anh hùng, chiến sĩ, liệt sĩ trận vong và nhân dân nạn vong, trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc, Việt Nam vừa qua, tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
10/09/201816:12(Xem: 620)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Chơn Đức, Cali, Hoa Kỳ