Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương danh Phật tử cúng dường trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008

21/06/201312:21(Xem: 4551)
Phương danh Phật tử cúng dường trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008
bandroll2

Phương danh Phật tử cúng dường
trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008
(Đạo hữu Hồng Hạnh báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy Trưởng Đoàn, quý Sư Cô Phó Đoàn, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã nhận được từ sự phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ của tất cả 98 thành viên có mặt trong đoàn và nhiều Phật tử ở nhà gởi cúng, ở đây, vì không có thời gian, nên chỉ báo cáo sơ lược, chi tiết danh sách sẽ được Thầy Trưởng Đoàn niêm yết trên trang nhà Quảng Đức và sẽ in vào Kỷ Yếu sau này, số tiền đã được ghi nhận như sau:

Phật tử tại Úc Châu:gồm 33 người có mặt trong đoàn và 59 người ở nhà gởi cúng dường và bố thí: với số tiền là: 26.215 Úc Kim và 2,311 Mỹ Kim

Chi tiết danh sách:

 1. Thích Nguyên Tạng: $200

 2. Tony Thạch: $200

 3. Cụ Bạch Vân & con trai anh Bằng: $450

 4. Diệu Kim : $50

 5. Gđình Bì Bảy Diệu Phước: $4,220

 6. Gđình Dì Mười Ngọc Hoa: $1000

 7. Linh Hoa: $200

 8. Diệu Ngọc: $50

 9. Chân Mỹ Lương: $200

 10. Diệu Thiện Trần Thị Thân: $3000

 11. Huệ Hằng – Minh Chiếu: $1000

 12. Nhật Tuyết: $100

 13. Gđình Như Hoàng: $200

 14. Từ Bi Nguyễn Túy Hồng: $500

 15. Diệu Lương: $300

 16. Quảng Như: $500

 17. Gđình Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000

 18. Văn Học Trần Bổn Thiện:$150

 19. Tâm Biểu Hội Tô Thị Xin: $150

 20. Quảng Tâm-Quảng Bảo: $200

 21. Gđình cụ Vạn Hạnh: $500

 22. Bích Vân Diệu Vinh: $300

 23. Chúc Hân Lâm Kim Loan: $200

 24. Tenzin DolkarTrần Thị Liễu: $300

 25. Tenzin Padma-Xanh Công Định: $200

 26. Quảng Tuệ Tâm Phương Thủy: $250

 27. Diệu An Phương Cúc: $1600

 28. Nguyên Phúc Goodwin: US$2000

 29. Quảng Tuệ Tâm Phương Thủy: $250

 30. Tâm Thành Mai Hân: $20

Phật Tử Úc Châu ở nhà gởi cúng dường và bố thí:

 1. Nguyên Như: $200

 2. Diệu Toàn: $200

 3. Cụ Đức Ngọc: $200

 4. Gđình Kim Ngọc-Thiện Lý: $500

 5. Steve Nguyên Thiện Bảo: $150

 6. Nguyên Thiện Hạnh: $100

 7. Từ Phúc Thương Thương: $300

 8. Quảng Hội: $200

 9. Thanh Phi: $200

 10. Đức Nghiêm+Quảng Ý: $500

 11. Như Trí (Perth): $500

 12. Gđình Quảng Hạnh: 100

 13. Quảng Tịnh Kim Phương: $120

 14. Nhã An + Michael: $100

 15. Lý Thị Lang+Lý Xéo: $500

 16. Hoa Hải Lê Thị Hạnh: $500

 17. Chân Huyền NhungVõ Thị Ngọc Thuần: $250

 18. Phan Bá Hưng: $250

 19. Phan Anh Thư Helen:$250

 20. Phan Eric: $250

 21. Bạch Tấn Phát: $100

 22. Bạch Tấn Hưng: $50

 23. Bạch Tấn Thành: $70

 24. Tô Ngọc Huệ: $50

 25. Tô Ngọc Trai: $50

 26. Lâm Xuân Quang: $50

 27. Tô Ngọc Lan + Phước: $50

 28. Tô Ngọc Hồng: $50

 29. Mỹ Tiên Lạc Lê Nhan: $50

 30. Trần Thiên Thảo Trang: $100

 31. Tô Phương Tâm: $50

 32. Nguyễn Đình Tráng: $1000

 33. Trần Kim Hồng: $500

 34. Trần Kim Tươi: $200

 35. Nguyên Từ (Hà): $200

 36. Nguyễn Thị Lộc: $50

 37. Nguyễn Thị Chi: $50

 38. Lê Nguyễn Phương Thùy: $200

 39. Huỳnh Ngọc Vân: $100

 40. Trần Thị Lệ: $500

 41. Khánh Dương: $50

 42. Trần Đăng Vũ-Trần Đăng Vĩnh: $55

 43. Đinh Lan Hương: $100

 44. Nguyễn Văn Bá: $100

 45. Đinh Thanh Xuân: $100

 46. Đinh Thanh Mai: $100

 47. Nguyễn Hữu Văn: $100

 48. Đinh Thanh Liêm +Lê Kim Phương: $100

 49. Đinh Thanh Dung: $100

 50. Châu Ngọc Lâm: $100

 51. Đinh Thanh Phương: $100

 52. Lê Hoàng Long: $100

 53. Từ Quốc Thọ: $20

 54. Gđình: Quý Vi: $20

 55. Chị Nguyệt: $50

 56. Phật Tử Chùa Huyền Quang: $300

 57. Giác Thùy: $200 (cầu siêu cho Cha Mẹ: Lê Thị Chắn & Đỗ Đình Trọng)

 58. Tâm Như: $60

 59. Đỗ Văn Tiến + Hùng Cúc: 11 Mỹ Kim

Nhóm Phật tử từ Việt Nam

 1. Cụ Tâm Thái Ngô Thị Đắc: $200
 2. Cụ Diệu Lan Bùi Thị Giồng: $200
 3. Diệu An Lê Thị Xuân Đào: US$300

Phật Tử USA có mặt trong đoàn và nhiều vị ở nhà gởi cúng dường và bố thí:

Phật tử Mỹ Châu:

 1. Nhóm Phật tử 29 người từ Minnesota (Trí Viên): $20,880 (bao gồm: $16,890 cúng dường & bố thí; $2000 cúng dường Thầy Trưởng Đoàn; $300 cúng dường hai Sư Cô Phó Đoàn; $1650 tiền tip cho 3 tour guiders và tài xế)

 2. Nhóm Phật tử Houston (Hoằng Phương): $4,800

 3. Nhóm Phật tử Austin (Diệu Hải): $3,120

 4. Nhóm Phật tử Santa Ana (Quảng Hương): $2,200

 5. Nhóm Phật tử Quảng Khanh Mỹ Phương: $2000

 6. Nhóm Phật tử Diệu Lai: $1,500

 7. Nhóm Diệu Nhẫn +Quảng Tuệ Nguyện: $600

Chi tiết danh sách cúng dường của Phật tử USA

Nhóm Phật tử Minnesota:

 1. Chùa Thiên Ân (Minnesota:$300

 2. Minh Trí &Diệu Tâm: $500

 3. Nhuận Trì & các con: $750

 4. Minh Chơn Tống Văn Giao &Diệu An Tống Thị Thâu: $750

 5. Tâm Phương Lê Thị Ý Dĩ: $900

 6. Diệu Nhân Nguyễn Thị Năng: $600

 7. Huệ Nhã Nguyễn Thị Lang: $600

 8. Diệu Hân Vũ Thanh Hoàn và các con: $100

 9. Đỗ Thiên Hương & Tô Quốc Định: $200

 10. Đỗ Thanh Hương & Trần Văn Thành: $100

 11. Đỗ Kim Hương &Phan Bá Nguyên: $300

 12. Đồng Trúc Tuyết Mai & Đồng Giải Nguyễn Văn Thế: $3000

 13. Diệu Hạnh, Diệu Liên & Diệu Phước: $720

 14. Vạn Tín: $500

 15. Diệu Tâm Bông Thị Herbig: $300

 16. Nguyên Ứng: $50

 17. Nguyên Hòa: $50

 18. Bùi Công Giao $Tịnh Triêu: $50

 19. Diệu Trí: $50

 20. Kim Ngọc: $40

 21. Trần Duy Thu: $300

 22. Trần Quới Nương: $200

 23. Huỳnh Minh:$20

 24. Diệu Nhân Nguyễn Thị Thanh Vân: $800

 25. Bạch Liên Nguyễn Thị Phương Lan: $500

 26. Diệu Hương Lan Garvik: $600

 27. Diệu Thơ Huỳnh Thị Kim Anh: $300

 28. Minh Huệ &Diệu Lý: $400

 29. Từ Ý và gia đình: $700

 30. Diệu Hạnh: $100

 31. Minh Bá: $50

 32. Chơn Tánh: $200

 33. Lê Thị Cúc: $1000

 34. Vân Trang: $50

 35. Thương Huấn: $50

 36. Thương Huy: $50

 37. Nghĩa Nhân & nhóm bạn của gđình: $160

 38. Chơn Mỹ: $20

 39. Nguyễn Trần Bùi Anh Thư: $100

 40. Hiếu Ngọc & Mẹ: $200

 41. Nga Nguyễn: $100

 42. Võ Tài: $50

 43. Tạ Kiều, Quách Văn Văn, Trần Thị Hằng: $200

 44. Chị Trang: $20

 45. Phương Võ: $50

 46. Diệu Mỹ, Huỳnh Trương: $100

 47. Vạn Hữu: $100

 48. Võ Phúc & Phan Thị Huệ: $100

 49. Trí Viên & Diệu Thủy: $350

 50. Quảng Nghiệp &Diệu Thanh: $450

 51. Nguyễn Hữu Hiệp & Trang: $100

 52. Huệ Vân Trần Bạch Vân: $100

 53. Huỳnh Văn Đáo & Dung: $100

 54. Diệu Kim: $350

 55. Nguyên Đức: $350

 56. Võ Thị Đào: $100

 57. Diệu Thanh:$100

 58. Diệu Bạch: $100

 59. Diệu Bảo: $50

 60. Trần Ngọc: $50

 61. Trần Quốc Cường: $50

 62. Trần Quốc Cang: $50

 63. Tâm Khiết Ngọc Quỳnh, Ngọc Quyên, Minh Huy, Ngọc Trâm: $400,

 64. Mộng Chi, Tâm Phước, Mộng Phương, Huỳnh Mai: $200

 65. Nguyễn Thị Nghiêm, pd: Diệu Phương (Minnesota): $500 ($100 cúng riêng Thầy trưởng đoàn, $400 cúng dường & bố thí)

Nhóm Phật tử Seattle:

 1. Quảng Tuệ Đăng (Seattle): $500

 2. Quảng Trí Thiện (Seattle): $100

Nhóm Phật tử Santa Ana:

 1. Tâm Thịnh Lý Mậu: $100

 2. Nhóm của Quảng Hương $900, các vị ở nhà gởi cúng như sau: Gđình Long, Phụng, Lâu Lê; Quảng Anh Nguyễn Đình Tuấn Kiệt; Vũ Quốc Dũng; Vũ Nguyệt Lan; Vũ Cẩm Tú;Vũ Đình Lâm Thúy;Hoà Nguyễn &Thảo;Ông Bá Tảo + Thủy;Vũ Nguyệt Dung Diệu Hạnh;Gđ Chị Kim;Vưu Minh (82t);Vưu Kim Loan Tâm Nguyệt hồi hướng cầu siêu cho Mẹ là Lý Thị Ba, pd Diệu Đức, mất 14-6-Mậu Tý, ht: 81 tuổi

 3. Gđình cụ Diệu Hoa: $1,200 (Diệu Kiến, Diệu Hoa, Hương, Hồng)

 4. Diệu Lai Nguyễn Thị Nhu: $500

 5. Quảng Khanh Mỹ Phương : $2000 (John Trần, Jocelyn Thanh Tâm Trần, Trần Minh Tiến, Trần Thị Sinh)

 6. Gđình Diệu Lai Nguyễn Thị Nhu: $500

 7. Gđình Lê Nguyễn Anh Thư + Đại Tạo: $300

 8. Lê Nguyễn Tuấn Anh: $100

 9. Diệu Lành: $100

 10. Diệu Thuận: $50

 11. Diệu Hương: $100

 12. Quảng Từ: $100

 13. Huỳnh Thị Mây: $100

 14. Từ Chúc: $30

 15. Từ Nhẫn: $20

 16. Lê Nguyễn Dylan: $50

 17. Lê Nguyễn Nhi Misha: $50

Nhóm Phật tử Maryland:

 1. Diệu Nhẫn Diamond Nguyễn: $200

 2. Quảng Tuệ Nguyện: $200

 3. Diệu Yến Nguyễn Thị Kim Oanh (Virginia): $200

Nhóm Phật tử Houston & Austin:

 1. Nguyễn Ngọc Vinh, pd: Bửu Hòa: $50

 2. Nguyễn Thị Bướm, pd: Diệu Loan: $50

 3. Hoằng Minh + Hoằng Huệ: $400

 4. Sư Cô Chúc Phước (chùa Tường Quang): $100

 5. Hoằng Phúc: $100

 6. Hoằng Như : $100

 7. Nguyễn Quang Nhựt John: $50

 8. Nguyễn Quang Nhựt David: $50

 9. Lý Triệu Đường: $100

 10. Bạn của Hoằng Huệ gởi bố thí: $500

 11. Diệu Vân: $200

 12. 3 người con của Diệu Vân: $300

 13. Cháu của Diệu Vân (Ngọc Bảo, Mai Hương, Phương Kim) : $300

 14. Hoằng Nhiên: $200

 15. Hoằng Phương: $200

 16. Hoằng Lạc: $200

 17. Diệu Bằng + Minh Hoà: $300

 18. Ngọc Dung+Thiện Tâm: $200

 19. Con của Ngọc Dung (Thanh Thủy+Thanh Vũ): $200

 20. Diệu Lan: $200

 21. Nguyên Tuyết: $200

 22. Cô Năm May Foods: $100 (cầu siêu cho chồng Lâm Văn Gếc)

 23. Nguyên Tuyết: $200 (cầu siêu cho Cha Nhật Quang Phạm Hưng, Mẹ Nguyên Khai Đỗ Thị Lai)

Nhóm Phật tử Austin:

 1. Diệu Bảo: $800

 2. Diệu Hải+ Minh An: $500

 3. Thiện Thủy: $500

 4. Tâm Quả: $400

 5. Cả nhóm Austin: $600 (cúng dường Thầy và hai Sư Cô)

 6. Diệu Hạnh: $200

 7. Nguyên Bảo: $100

 8. Diệu Huệ: $200

 9. Diệu Nhân: $100

 10. Dang Hines: $100

 11. Diệu Thiện: $100

 12. Diệu Hương: $100

 13. Minh Hiển+ Nguyễn Thị Kim Hoàn: $20

Phật tử tại Oklahoma:

 1. Minh Lý Nguyễn Giáo (Oklahoma): $1000 (trong số này có $200 của HTViện Chủ Chùa Viên Giác gởi cúng dường)

Phật tử tại Canada:

 1. Tâm Quảng Võ Văn Cần: $800

 2. Một Phật tử ẩn danh: $300

-------------------------------


Tổng cộng số tiền trong lần hành hương này là: $58,385
bao gồm US$ 32.170 (Mỹ Kim) và A$26,215 (Úc Kim) ; $1,100 (
Canada)

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán thán công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát tâm dũng mãnh đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này để mang niềm vui đến cho mọi người và cũng để gieo chút phước điền Tam Bảo cho lộ trình tu tập giác ngộ và giải thoát về sau.

Kính chúc Thầy, Cô và đại chúng thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

bandroll2

Cúng Dường Tam Bảo
& Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ & Đài Loan

(Đạo hữu Diệu Kim báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy Trưởng Đoàn, quý Sư Cô Phó Đoàn, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ và tuần sau sẽ lần lượt cúng dường các chùa ở Đài Loan, chi tiết đã được ghi nhận như sau:

a/ Phật tích đầu tiên tại Vườn Nai Lộc Uyển:

1.Chùa Tích Lan & Tôn Tượng Chuyển Pháp Luân:$4000

2.Chùa Tây Tạng: $2000

3.Phóng Sanh ở Sông Hằng: $500

4.Bố Thí tại Vườn Nai: $500 (cho người chăm sóc Phật tích & người nghèo)

b/ Phật tích thứ hai, tại Bồ Đề Đạo Tràng:

1.Đại Tháp Giác Ngộ: $5000

2.Chùa Nhật Bản: $1000

3.Chùa ở Khổ Hạnh Lâm: $1000

4.Trung Tâm Tu Học Viên Giác: $1000

5.Bố Thí Cô Nhi Viện Khổ Hạnh Lâm: $3000

c/ Phật tích thứ ba tại Thành Vương Xá, Tu Viện Trúc Lâm, Đại Học Na Lan Đà:

1.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

d/ Phật tích thứ tư, tại Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn:

1.Chùa Đại Niết Bàn: $5000

2.Chùa Kiều Đàm Di (Việt Nam): $2000

3.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

e/ Phật tích thứ năm, tại Phật tích Lâm Tỳ Ni:

1.Chùa Lâm Tỳ Ni: $4000

2.Chùa Việt Nam Phật Quốc (Thầy Huyền Diệu): $3000

3.Chùa Linh Sơn (Tân trụ trì hiện nay là Thầy Trí Không): $1000

4.Cô Nhi Viện Linh Sơn (Thầy Linh Quang sáng lập): $4000

5.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

f/ Phật tích thứ sáu tại Tịnh Xá Kỳ Viên:

1.Cúng dường quý Sư Nguyên Thủy: $500

2.Bố Thí: $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

g/ Phật tích thứ bảy,tại Dharamsala:

1.Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $10,000 (Mỹ & Úc Kim và 800 Canada kim và nhiều tiền phái đoàn góp riêng để cúng riêng cho ngài)

2.Chùa Karmapa thứ 17: $2000 (và nhiều tiền phái đoàn góp tại chỗ)

3.Chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma: $2000

4.Bố Thí người nghèo tại Dharamsala: $500

Và cuối cùng vào tuần sau, phái đoàn sẽ đến chiêm bái tại Đài Loan:

1.Chùa Long Sơn (tại Đài Bắc): $500

2.Chùa Huyền Trang (Đài Trung): $1000

3.Chùa Linh Nham: $1000

4.Chùa Phật Quang Sơn (Đài Nam): $500

5.Trung Đài Thiền Tự: $500

6.Tôn Tượng Thích Ca Lộ Thiên: $500

7.Tôn Tượng Di Lặc Lộ Thiên: $500

Tổng Cộng cúng dường và bố thí với số tiền là: $ 58,500

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán dương công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát bồ đề tâm đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này, đây là việc làm khó làm mà phái đoàn chúng ta đã làm được thì phước đức khó thể nghĩ bàn.

Chúng con kính chúc Thầy, quý Sư Cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn chúng con tu học. kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn tinh tấn tu tập.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác ĐạiChứng Minh

Xem hình ảnh

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/11/2022(Xem: 2058)
Hành Hương Thắp Sáng Tâm Đăng và Cảm niệm Thâm Ân Đức Thế Tôn VỊ THẦY VĨ ĐẠI BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI. Suốt tuổi vị thành niên ưu tư, trăn trở, đến tuổi lập gia đình thấy mọi niềm vui, khoái lạc đều phù du, trống rỗng; tháng năm dài tìm cách giúp vua, cứu nước, Thái Tử Siddhārtha Gotama luôn cảm thấy mình làm cái việc của con dã tràng xe cát - vì không giải mã được hố thẳm của lòng người (nguyên nhân của khổ uẩn). Với ý chí kiên định, ngài thoát ly gia đình, vợ con, vương vị, quyết tìm ra con đường thoát khổ, giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho kiếp nhân sinh.
13/03/2022(Xem: 14883)
Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ là nhân duyên hy hữu và là một ước mơ ngàn đời của người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể. Nay ước mơ đó đã đến với Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, phái đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 người do Tu Viện Quảng Đức tổ chức đã lên đường đúng vào ngày 7-11 năm 2006. Phái đoàn do Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, Sư Cô Hạnh Nguyên và Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch (Giám đốc công ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng với 38 Phật tử từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth và 5 đến từ Texas, Cali, Hoa Kỳ.
08/02/2022(Xem: 5230)
Hai năm trước, khi tin Hòa Thượng Thích Minh Tâm viên tịch lan truyền khắp năm châu, ai ai cũng ngỡ ngàng thương tiếc. Hầu như các tự viện trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm tri ân Ngài. Tu Viện Quảng Đức cũng không ngoại lệ, buổi lễ truy niệm đã được tổ chức một cách trang nghiêm, trọng thể. Sau đó TT Thích Nguyên Tạng đã lên chương trình Hành Hương Âu Châu vào cuối tháng 7 năm 2015, với mục đích chính là tham dự lễ Đại Tường Tưởng Niệm HT Thích Minh Tâm, đồng thời dự lễ Khánh thành Chùa Khánh Anh. Phật tử TVQĐ thật hoan hỷ với tin này và đã cùng nhau lập ra kế hoạch tiết kiệm để tham dự chuyến Hành Hương Âu Châu.Thời gian hai năm tưởng là lâu, nhưng thoắt một cái ngày đi đã gần kề, mọi người nô nức chuẩn bị hành trang để lên đường. Phái đoàn Hành Hương có 83 người gồm:Melbourne: 38 người; Sydney: 21 người; Perth: 9 người;Adelaide: 5 người.
24/01/2022(Xem: 3841)
Tuyển tập Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc 2007 do Tu Viện Quảng Đức tổ chức
08/01/2022(Xem: 3453)
Nhận được Passport 10 năm vừa mới gửi về sau nhiều lần đắn do suy nghĩ có nên làm mới hay không(đã hết hạn 3 tháng rồi) giữa lúc đại dịch vẫn chưa khả quan lắm, tâm trí tôi miên man nghĩ tới hai chuyến hành hương sau cùng trước khi đại dịch xuất hiện: -Năm 2018 chuyến hành hương Chiêm Bái Danh Lam Phật Giáo tại Hàn quốc nhân mùa Anh Đào nở hoa ở Nhật Bản từ ngày 2/4/2018-16/4/2018 do TT.Thích Nguyên Tạng làm Trưởng Đoàn và Anh Tony Thạch làm phó trưởng đoàn. -Năm 2019 chuyến hành hương Miến Điện do TT Thích Tâm Thành hướng dẫn, lẽ ra tôi cũng được tham dự chuyến hành hương Bhutan vào năm này với TT Nguyên Tạng và Anh Tony Thạch nhưng sau chuyến hành hương Miến Điện tôi bị sưng đầu gối và không thể đi bộ nhiều nên đành xin hủy hẹn . .......Có thể nào mình lại có dịp một lần nữa sẽ tham dự một chuyến hành hương khác với Thầy và Anh Tony trong một chuyến tham quan và chiêm bái các địa danh của quý Tổ Sư Thiền Ấn, Trung và Việt Nam nơi mà hành trạng các Ngài còn ghi trong sử sác
16/11/2021(Xem: 4971)
Hạnh phúc luôn là “KPI” của mỗi người và mỗi quốc gia. Mỗi người hạnh phúc sẽ góp phần xây nên một một quốc gia hạnh phúc. Vậy quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới? Hãy cùng mayvesinhmienbac.com.vn gọi tên top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2021 nhé!
18/08/2021(Xem: 7698)
LỜI GIỚI THIỆU Trong Hán Tạng, kinh Đại Bát Niết Bàn do Ngài Đàm Vô Sấm dịch với thời Bắc Lương (thế kỷ thứ 5) có ghi lại lời dạy cuối cùng của Đức Phật với các đệ tử: „… Sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng phải tinh tấn tu hành sớm ra khỏi ba cõi, chớ có giải đãi, phóng dật tán tâm…“ (Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm 26)
10/07/2020(Xem: 3453)
Chính phủ Nhật đầu tư 12,5 tỷ USD để mời bạn đến du lịch Do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, số lượng du khách đến Nhật du lịch giảm mạnh. Vì thế chính phủ Nhật đã đề ra một phương án là đầu tư gói 12,5 tỷ USD để phục hồi ngành du lịch, trong đó bao gồm chi trả một phần chi phí cho du khách nhằm thu hút họ đến nước này.
29/06/2020(Xem: 3891)
Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc còn lưu lại một câu đối đậm thiền vị tại ngôi chùa cổ Hội Khánh, nơi đặt Trụ sở Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Dương: “Đại đạo quảng khai thố giác khuê đàm để nguyệt Thiền môn giáo dưỡng, qui mao thằn thụ đầu phong” Tạm dịch: Mở rộng đạo lớn như sừng thỏ như mò trăng đáy nước Nuôi dưỡng mái chùa như lông rùa như cột gió đầu cây. Chùa xây dựng từ thế kỷ XVIII (1741), 1861 chùa đã bị chiến tranh tàn phá thiêu hủy. Đến năm 1868, chùa được xây dựng lại ở vị trí hiện nay với khuôn viên trên 1.200m2.
04/03/2020(Xem: 35488)
Lễ Dâng Y Kathina & Cúng Dường Phẩm Vật chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng India, Nhân Lễ tưởng niệm ngày đức Phật (thái tử Siddartha Gautam) xuất gia, được sự trợ duyên của chư Phật tử và quí thiện hữu hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện một buổi Dâng Y Kathina và cúng dường phẩm vật đến chư Tăng thuộc 3 truyền thống Mật tông Kim cương thừa (金剛乘, vajrayāna), truyền thống chư Tăng Nguyên Thủy các nước Theravada và chư Tăng Ni truyền thống Đại Thừa (Mahayana) tại Bồ Đề Đạo Tràng.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567