Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phương danh Phật tử cúng dường trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008

21/06/201312:21(Xem: 2944)
Phương danh Phật tử cúng dường trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008
bandroll2

Phương danh Phật tử cúng dường
trong chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 2008
(Đạo hữu Hồng Hạnh báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy Trưởng Đoàn, quý Sư Cô Phó Đoàn, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã nhận được từ sự phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ của tất cả 98 thành viên có mặt trong đoàn và nhiều Phật tử ở nhà gởi cúng, ở đây, vì không có thời gian, nên chỉ báo cáo sơ lược, chi tiết danh sách sẽ được Thầy Trưởng Đoàn niêm yết trên trang nhà Quảng Đức và sẽ in vào Kỷ Yếu sau này, số tiền đã được ghi nhận như sau:

Phật tử tại Úc Châu:gồm 33 người có mặt trong đoàn và 59 người ở nhà gởi cúng dường và bố thí: với số tiền là: 26.215 Úc Kim và 2,311 Mỹ Kim

Chi tiết danh sách:

 1. Thích Nguyên Tạng: $200

 2. Tony Thạch: $200

 3. Cụ Bạch Vân & con trai anh Bằng: $450

 4. Diệu Kim : $50

 5. Gđình Bì Bảy Diệu Phước: $4,220

 6. Gđình Dì Mười Ngọc Hoa: $1000

 7. Linh Hoa: $200

 8. Diệu Ngọc: $50

 9. Chân Mỹ Lương: $200

 10. Diệu Thiện Trần Thị Thân: $3000

 11. Huệ Hằng – Minh Chiếu: $1000

 12. Nhật Tuyết: $100

 13. Gđình Như Hoàng: $200

 14. Từ Bi Nguyễn Túy Hồng: $500

 15. Diệu Lương: $300

 16. Quảng Như: $500

 17. Gđình Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000

 18. Văn Học Trần Bổn Thiện:$150

 19. Tâm Biểu Hội Tô Thị Xin: $150

 20. Quảng Tâm-Quảng Bảo: $200

 21. Gđình cụ Vạn Hạnh: $500

 22. Bích Vân Diệu Vinh: $300

 23. Chúc Hân Lâm Kim Loan: $200

 24. Tenzin DolkarTrần Thị Liễu: $300

 25. Tenzin Padma-Xanh Công Định: $200

 26. Quảng Tuệ Tâm Phương Thủy: $250

 27. Diệu An Phương Cúc: $1600

 28. Nguyên Phúc Goodwin: US$2000

 29. Quảng Tuệ Tâm Phương Thủy: $250

 30. Tâm Thành Mai Hân: $20

Phật Tử Úc Châu ở nhà gởi cúng dường và bố thí:

 1. Nguyên Như: $200

 2. Diệu Toàn: $200

 3. Cụ Đức Ngọc: $200

 4. Gđình Kim Ngọc-Thiện Lý: $500

 5. Steve Nguyên Thiện Bảo: $150

 6. Nguyên Thiện Hạnh: $100

 7. Từ Phúc Thương Thương: $300

 8. Quảng Hội: $200

 9. Thanh Phi: $200

 10. Đức Nghiêm+Quảng Ý: $500

 11. Như Trí (Perth): $500

 12. Gđình Quảng Hạnh: 100

 13. Quảng Tịnh Kim Phương: $120

 14. Nhã An + Michael: $100

 15. Lý Thị Lang+Lý Xéo: $500

 16. Hoa Hải Lê Thị Hạnh: $500

 17. Chân Huyền NhungVõ Thị Ngọc Thuần: $250

 18. Phan Bá Hưng: $250

 19. Phan Anh Thư Helen:$250

 20. Phan Eric: $250

 21. Bạch Tấn Phát: $100

 22. Bạch Tấn Hưng: $50

 23. Bạch Tấn Thành: $70

 24. Tô Ngọc Huệ: $50

 25. Tô Ngọc Trai: $50

 26. Lâm Xuân Quang: $50

 27. Tô Ngọc Lan + Phước: $50

 28. Tô Ngọc Hồng: $50

 29. Mỹ Tiên Lạc Lê Nhan: $50

 30. Trần Thiên Thảo Trang: $100

 31. Tô Phương Tâm: $50

 32. Nguyễn Đình Tráng: $1000

 33. Trần Kim Hồng: $500

 34. Trần Kim Tươi: $200

 35. Nguyên Từ (Hà): $200

 36. Nguyễn Thị Lộc: $50

 37. Nguyễn Thị Chi: $50

 38. Lê Nguyễn Phương Thùy: $200

 39. Huỳnh Ngọc Vân: $100

 40. Trần Thị Lệ: $500

 41. Khánh Dương: $50

 42. Trần Đăng Vũ-Trần Đăng Vĩnh: $55

 43. Đinh Lan Hương: $100

 44. Nguyễn Văn Bá: $100

 45. Đinh Thanh Xuân: $100

 46. Đinh Thanh Mai: $100

 47. Nguyễn Hữu Văn: $100

 48. Đinh Thanh Liêm +Lê Kim Phương: $100

 49. Đinh Thanh Dung: $100

 50. Châu Ngọc Lâm: $100

 51. Đinh Thanh Phương: $100

 52. Lê Hoàng Long: $100

 53. Từ Quốc Thọ: $20

 54. Gđình: Quý Vi: $20

 55. Chị Nguyệt: $50

 56. Phật Tử Chùa Huyền Quang: $300

 57. Giác Thùy: $200 (cầu siêu cho Cha Mẹ: Lê Thị Chắn & Đỗ Đình Trọng)

 58. Tâm Như: $60

 59. Đỗ Văn Tiến + Hùng Cúc: 11 Mỹ Kim

Nhóm Phật tử từ Việt Nam

 1. Cụ Tâm Thái Ngô Thị Đắc: $200
 2. Cụ Diệu Lan Bùi Thị Giồng: $200
 3. Diệu An Lê Thị Xuân Đào: US$300

Phật Tử USA có mặt trong đoàn và nhiều vị ở nhà gởi cúng dường và bố thí:

Phật tử Mỹ Châu:

 1. Nhóm Phật tử 29 người từ Minnesota (Trí Viên): $20,880 (bao gồm: $16,890 cúng dường & bố thí; $2000 cúng dường Thầy Trưởng Đoàn; $300 cúng dường hai Sư Cô Phó Đoàn; $1650 tiền tip cho 3 tour guiders và tài xế)

 2. Nhóm Phật tử Houston (Hoằng Phương): $4,800

 3. Nhóm Phật tử Austin (Diệu Hải): $3,120

 4. Nhóm Phật tử Santa Ana (Quảng Hương): $2,200

 5. Nhóm Phật tử Quảng Khanh Mỹ Phương: $2000

 6. Nhóm Phật tử Diệu Lai: $1,500

 7. Nhóm Diệu Nhẫn +Quảng Tuệ Nguyện: $600

Chi tiết danh sách cúng dường của Phật tử USA

Nhóm Phật tử Minnesota:

 1. Chùa Thiên Ân (Minnesota:$300

 2. Minh Trí &Diệu Tâm: $500

 3. Nhuận Trì & các con: $750

 4. Minh Chơn Tống Văn Giao &Diệu An Tống Thị Thâu: $750

 5. Tâm Phương Lê Thị Ý Dĩ: $900

 6. Diệu Nhân Nguyễn Thị Năng: $600

 7. Huệ Nhã Nguyễn Thị Lang: $600

 8. Diệu Hân Vũ Thanh Hoàn và các con: $100

 9. Đỗ Thiên Hương & Tô Quốc Định: $200

 10. Đỗ Thanh Hương & Trần Văn Thành: $100

 11. Đỗ Kim Hương &Phan Bá Nguyên: $300

 12. Đồng Trúc Tuyết Mai & Đồng Giải Nguyễn Văn Thế: $3000

 13. Diệu Hạnh, Diệu Liên & Diệu Phước: $720

 14. Vạn Tín: $500

 15. Diệu Tâm Bông Thị Herbig: $300

 16. Nguyên Ứng: $50

 17. Nguyên Hòa: $50

 18. Bùi Công Giao $Tịnh Triêu: $50

 19. Diệu Trí: $50

 20. Kim Ngọc: $40

 21. Trần Duy Thu: $300

 22. Trần Quới Nương: $200

 23. Huỳnh Minh:$20

 24. Diệu Nhân Nguyễn Thị Thanh Vân: $800

 25. Bạch Liên Nguyễn Thị Phương Lan: $500

 26. Diệu Hương Lan Garvik: $600

 27. Diệu Thơ Huỳnh Thị Kim Anh: $300

 28. Minh Huệ &Diệu Lý: $400

 29. Từ Ý và gia đình: $700

 30. Diệu Hạnh: $100

 31. Minh Bá: $50

 32. Chơn Tánh: $200

 33. Lê Thị Cúc: $1000

 34. Vân Trang: $50

 35. Thương Huấn: $50

 36. Thương Huy: $50

 37. Nghĩa Nhân & nhóm bạn của gđình: $160

 38. Chơn Mỹ: $20

 39. Nguyễn Trần Bùi Anh Thư: $100

 40. Hiếu Ngọc & Mẹ: $200

 41. Nga Nguyễn: $100

 42. Võ Tài: $50

 43. Tạ Kiều, Quách Văn Văn, Trần Thị Hằng: $200

 44. Chị Trang: $20

 45. Phương Võ: $50

 46. Diệu Mỹ, Huỳnh Trương: $100

 47. Vạn Hữu: $100

 48. Võ Phúc & Phan Thị Huệ: $100

 49. Trí Viên & Diệu Thủy: $350

 50. Quảng Nghiệp &Diệu Thanh: $450

 51. Nguyễn Hữu Hiệp & Trang: $100

 52. Huệ Vân Trần Bạch Vân: $100

 53. Huỳnh Văn Đáo & Dung: $100

 54. Diệu Kim: $350

 55. Nguyên Đức: $350

 56. Võ Thị Đào: $100

 57. Diệu Thanh:$100

 58. Diệu Bạch: $100

 59. Diệu Bảo: $50

 60. Trần Ngọc: $50

 61. Trần Quốc Cường: $50

 62. Trần Quốc Cang: $50

 63. Tâm Khiết Ngọc Quỳnh, Ngọc Quyên, Minh Huy, Ngọc Trâm: $400,

 64. Mộng Chi, Tâm Phước, Mộng Phương, Huỳnh Mai: $200

 65. Nguyễn Thị Nghiêm, pd: Diệu Phương (Minnesota): $500 ($100 cúng riêng Thầy trưởng đoàn, $400 cúng dường & bố thí)

Nhóm Phật tử Seattle:

 1. Quảng Tuệ Đăng (Seattle): $500

 2. Quảng Trí Thiện (Seattle): $100

Nhóm Phật tử Santa Ana:

 1. Tâm Thịnh Lý Mậu: $100

 2. Nhóm của Quảng Hương $900, các vị ở nhà gởi cúng như sau: Gđình Long, Phụng, Lâu Lê; Quảng Anh Nguyễn Đình Tuấn Kiệt; Vũ Quốc Dũng; Vũ Nguyệt Lan; Vũ Cẩm Tú;Vũ Đình Lâm Thúy;Hoà Nguyễn &Thảo;Ông Bá Tảo + Thủy;Vũ Nguyệt Dung Diệu Hạnh;Gđ Chị Kim;Vưu Minh (82t);Vưu Kim Loan Tâm Nguyệt hồi hướng cầu siêu cho Mẹ là Lý Thị Ba, pd Diệu Đức, mất 14-6-Mậu Tý, ht: 81 tuổi

 3. Gđình cụ Diệu Hoa: $1,200 (Diệu Kiến, Diệu Hoa, Hương, Hồng)

 4. Diệu Lai Nguyễn Thị Nhu: $500

 5. Quảng Khanh Mỹ Phương : $2000 (John Trần, Jocelyn Thanh Tâm Trần, Trần Minh Tiến, Trần Thị Sinh)

 6. Gđình Diệu Lai Nguyễn Thị Nhu: $500

 7. Gđình Lê Nguyễn Anh Thư + Đại Tạo: $300

 8. Lê Nguyễn Tuấn Anh: $100

 9. Diệu Lành: $100

 10. Diệu Thuận: $50

 11. Diệu Hương: $100

 12. Quảng Từ: $100

 13. Huỳnh Thị Mây: $100

 14. Từ Chúc: $30

 15. Từ Nhẫn: $20

 16. Lê Nguyễn Dylan: $50

 17. Lê Nguyễn Nhi Misha: $50

Nhóm Phật tử Maryland:

 1. Diệu Nhẫn Diamond Nguyễn: $200

 2. Quảng Tuệ Nguyện: $200

 3. Diệu Yến Nguyễn Thị Kim Oanh (Virginia): $200

Nhóm Phật tử Houston & Austin:

 1. Nguyễn Ngọc Vinh, pd: Bửu Hòa: $50

 2. Nguyễn Thị Bướm, pd: Diệu Loan: $50

 3. Hoằng Minh + Hoằng Huệ: $400

 4. Sư Cô Chúc Phước (chùa Tường Quang): $100

 5. Hoằng Phúc: $100

 6. Hoằng Như : $100

 7. Nguyễn Quang Nhựt John: $50

 8. Nguyễn Quang Nhựt David: $50

 9. Lý Triệu Đường: $100

 10. Bạn của Hoằng Huệ gởi bố thí: $500

 11. Diệu Vân: $200

 12. 3 người con của Diệu Vân: $300

 13. Cháu của Diệu Vân (Ngọc Bảo, Mai Hương, Phương Kim) : $300

 14. Hoằng Nhiên: $200

 15. Hoằng Phương: $200

 16. Hoằng Lạc: $200

 17. Diệu Bằng + Minh Hoà: $300

 18. Ngọc Dung+Thiện Tâm: $200

 19. Con của Ngọc Dung (Thanh Thủy+Thanh Vũ): $200

 20. Diệu Lan: $200

 21. Nguyên Tuyết: $200

 22. Cô Năm May Foods: $100 (cầu siêu cho chồng Lâm Văn Gếc)

 23. Nguyên Tuyết: $200 (cầu siêu cho Cha Nhật Quang Phạm Hưng, Mẹ Nguyên Khai Đỗ Thị Lai)

Nhóm Phật tử Austin:

 1. Diệu Bảo: $800

 2. Diệu Hải+ Minh An: $500

 3. Thiện Thủy: $500

 4. Tâm Quả: $400

 5. Cả nhóm Austin: $600 (cúng dường Thầy và hai Sư Cô)

 6. Diệu Hạnh: $200

 7. Nguyên Bảo: $100

 8. Diệu Huệ: $200

 9. Diệu Nhân: $100

 10. Dang Hines: $100

 11. Diệu Thiện: $100

 12. Diệu Hương: $100

 13. Minh Hiển+ Nguyễn Thị Kim Hoàn: $20

Phật tử tại Oklahoma:

 1. Minh Lý Nguyễn Giáo (Oklahoma): $1000 (trong số này có $200 của HTViện Chủ Chùa Viên Giác gởi cúng dường)

Phật tử tại Canada:

 1. Tâm Quảng Võ Văn Cần: $800

 2. Một Phật tử ẩn danh: $300

-------------------------------


Tổng cộng số tiền trong lần hành hương này là: $58,385
bao gồm US$ 32.170 (Mỹ Kim) và A$26,215 (Úc Kim) ; $1,100 (
Canada)

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán thán công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát tâm dũng mãnh đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này để mang niềm vui đến cho mọi người và cũng để gieo chút phước điền Tam Bảo cho lộ trình tu tập giác ngộ và giải thoát về sau.

Kính chúc Thầy, Cô và đại chúng thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

bandroll2

Cúng Dường Tam Bảo
& Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ & Đài Loan

(Đạo hữu Diệu Kim báo cáo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy Trưởng Đoàn, quý Sư Cô Phó Đoàn, Chú Tony và toàn thể đại chúng,

Ban Thủ Quỹ chúng con xin báo cáo tổng kết về số tiền mà phái đoàn đã phát tâm cúng Dường Tam Bảo & Bố Thí người nghèo tại Ấn Độ và tuần sau sẽ lần lượt cúng dường các chùa ở Đài Loan, chi tiết đã được ghi nhận như sau:

a/ Phật tích đầu tiên tại Vườn Nai Lộc Uyển:

1.Chùa Tích Lan & Tôn Tượng Chuyển Pháp Luân:$4000

2.Chùa Tây Tạng: $2000

3.Phóng Sanh ở Sông Hằng: $500

4.Bố Thí tại Vườn Nai: $500 (cho người chăm sóc Phật tích & người nghèo)

b/ Phật tích thứ hai, tại Bồ Đề Đạo Tràng:

1.Đại Tháp Giác Ngộ: $5000

2.Chùa Nhật Bản: $1000

3.Chùa ở Khổ Hạnh Lâm: $1000

4.Trung Tâm Tu Học Viên Giác: $1000

5.Bố Thí Cô Nhi Viện Khổ Hạnh Lâm: $3000

c/ Phật tích thứ ba tại Thành Vương Xá, Tu Viện Trúc Lâm, Đại Học Na Lan Đà:

1.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

d/ Phật tích thứ tư, tại Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn:

1.Chùa Đại Niết Bàn: $5000

2.Chùa Kiều Đàm Di (Việt Nam): $2000

3.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

e/ Phật tích thứ năm, tại Phật tích Lâm Tỳ Ni:

1.Chùa Lâm Tỳ Ni: $4000

2.Chùa Việt Nam Phật Quốc (Thầy Huyền Diệu): $3000

3.Chùa Linh Sơn (Tân trụ trì hiện nay là Thầy Trí Không): $1000

4.Cô Nhi Viện Linh Sơn (Thầy Linh Quang sáng lập): $4000

5.Bố Thí : $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

f/ Phật tích thứ sáu tại Tịnh Xá Kỳ Viên:

1.Cúng dường quý Sư Nguyên Thủy: $500

2.Bố Thí: $500 (cho người chăm sóc các Phật tích & người nghèo)

g/ Phật tích thứ bảy,tại Dharamsala:

1.Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $10,000 (Mỹ & Úc Kim và 800 Canada kim và nhiều tiền phái đoàn góp riêng để cúng riêng cho ngài)

2.Chùa Karmapa thứ 17: $2000 (và nhiều tiền phái đoàn góp tại chỗ)

3.Chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma: $2000

4.Bố Thí người nghèo tại Dharamsala: $500

Và cuối cùng vào tuần sau, phái đoàn sẽ đến chiêm bái tại Đài Loan:

1.Chùa Long Sơn (tại Đài Bắc): $500

2.Chùa Huyền Trang (Đài Trung): $1000

3.Chùa Linh Nham: $1000

4.Chùa Phật Quang Sơn (Đài Nam): $500

5.Trung Đài Thiền Tự: $500

6.Tôn Tượng Thích Ca Lộ Thiên: $500

7.Tôn Tượng Di Lặc Lộ Thiên: $500

Tổng Cộng cúng dường và bố thí với số tiền là: $ 58,500

Đôi hàng chúng con xin báo cáo và thay mặt Ban Thủ Quỹ của đoàn, chúng con xin tán dương công đức của quý Thầy Cô và đại chúng đã phát bồ đề tâm đóng góp tịnh tài để cúng dường và bố thí trong lần hành hương này, đây là việc làm khó làm mà phái đoàn chúng ta đã làm được thì phước đức khó thể nghĩ bàn.

Chúng con kính chúc Thầy, quý Sư Cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn chúng con tu học. kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc và luôn tinh tấn tu tập.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác ĐạiChứng Minh

Xem hình ảnh

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 92368)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
08/02/201505:55(Xem: 6139)
Bhutan là quốc gia nằm ở Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đất nước này được biết đến là quốc gia có diện tích bé nhỏ nhưng người dân lại có cuộc sống hạnh phúc. Và đây là 10 lý do vì sao họ cảm thấy hạnh phúc.
20/07/201408:19(Xem: 5716)
Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được xếp hạng, thấp hơn nhiều các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong khi danh hiệu "Quốc gia đáng sống nhất" thuộc về Ireland Bảng xếp hạng "Quốc gia đáng sống" dùng để đo những đóng góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương diện được xét đến đó là "đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe. từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng".
27/01/201322:30(Xem: 3567)
100 địa danh du lịch nổi tiếng ở Pháp Quốc
09/04/201319:02(Xem: 7493)
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng Trang Nhà Quảng Đức tập sách giá trị này. Xin chân thành giới thiệu đến bạn đọc xa gần.
30/01/201920:20(Xem: 2639)
14 sân bay tuyệt đẹp trên thế giới Sân bay mới Ashgabat thiết kế giống như một con chim ưng bay lượn. Nó trở thành một biểu tượng mới của đất nước và được ghi vào kỷ lục Guinness với hình ảnh trang trí lớn nhất trên mái tòa nhà của ga hành khách chính của sân bay.
26/04/201120:17(Xem: 11198)
Những công trình đồ sộ được xây bằng tay, không hề có sự hỗ trợ của máy móc, xe kéo, thậm chí cả dụng cụ kim loại nhưng có sức sống cả ngàn năm
09/04/201319:01(Xem: 7712)
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng tập sách Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng ở TP. HCM và 200 ảnh những ngôi chùa nổi tiếng 3 miền Bắc, Trung, Nam.
29/12/201009:42(Xem: 6808)
51 Địa Danh Bạn Cần Đến Thư Giản và Thưởng Ngoạn
22/07/201119:14(Xem: 3191)
Du khách đến Dubai sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời của bàn tay con người. Đó là khu vườn 65 triệu bông hoa trong khí hậu khắc nghiệt của sa mạc.