Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lịch giảng tại Trường hạ Vạn Hạnh

29/05/201312:27(Xem: 2014)
Lịch giảng tại Trường hạ Vạn Hạnh
Trường Hạ Vạn Hạnh - Phật Lịch 2556 (Từ Ngày 04/07/2012 Đến Ngày 13/07/2012)


Lịch Giảng Tại Trường Hạ Vạn Hạnh


Thời gianKhai Thị (sau thời công phu)Buổi Hội Thảo Tăng Ni & Phật tử
9.00am-11am tại Giảng Đường
Lớp dạy Luật Trường Hàng: 9.30-11am: chúng Thức Xoa + Sadi + Sadini (Chánh Ðiện nhỏ)Lễ tụng Thủy Sám 2.30pm-4pm
(Chư Tăng Ni & Phật tử tham dự đầy đủ)
Khoá lễ Tịnh Độ: 7pm-7.30pm (Chánh Ðiện)
& Thuyết pháp: 7.30pm-9pm. Giảng Sư phụ trách
Truyền Âm vào Paltalk
Thảo luận Phật pháp, Phật sự, Nghi quỹ...[tất cả Tăng Ni tham dự]
7.30-9pm tại Giảng Ðường
Wed 4/7Lễ Thọ Hạ
& Kiết giới Trường: 6am
(xem hình)
Lễ Khai Hạ lúc 9.30am
(xem hình)
Lễ Khai Hạ lúc 9.30am
(xem hình)
Khai Kinh
Từ Bi Thủy Sám
ÐÐ Ðạo Thông
(xem hình)
HT Huyền Tôn
(xem hình)
Thu 5/7HT Huyền Tôn

(xem hình)
TT Trường Sanh
"Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Nhất
Tăng Thống Thích Tịnh Khiết"
(xem hình)
TT Thiện Hiền
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám

(xem hình)
TT Nguyên Tạng
ÐÐ Phổ Huân
(xem hình)

TT Trường Sanh
(xem hình)
Fri 6/7HT Như Huệ
(xem hình)

HT Minh Hiếu
"Ứng dụng tâm lý học trong công cuộc hoằng pháp"
(xem hình)
Ni Sư Ðồng Liễu
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
(xem hình)
TT Thiện Hiền
ÐÐ Viên Tịnh
(xem hình)
GH họp (nghỉ hội thảo)
Sat 7/7/HT Bảo LạcLễ Tấn Phong Giáo Phẩm
(xem hình)
Lễ Huý Kỵ 4 vị Tăng Thống
GHPGVNTN
(xem hình)
Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm
(xem hình)
Lễ Huý Kỵ
(xem hình)
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
Ni Sư Ðồng Liễu
SC Chúc Học


TT Nhuận An
Sun 8/7HT Quảng BaHT Quảng Ba
"Tiến trình & hành hoạt
GHPGVNTN trong thế kỷ thứ XX"
ÐÐ Viên TịnhThọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
ÐÐ Ðồng Thanh
ÐÐ Ðạo Hiển
TT Giác Tín
Mon 9/7HT Trường SanhHT Bảo Lạc, HT Trường Sanh
"Ðịnh Hướng tu học và hành đạo của Tăng Ni VN tại xã hội Tây Phương"
ĐĐồng Thanh
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
TT Giác Tín
ÐÐ Nhuận Chơn
ÐÐ Nhuận Chơn
Tue 10/7TT Tâm PhươngHT Bảo Lạc
"Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Tam Tăng Thống Thích Ðôn Hậu"
TT Giác Tín
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
SC Nguyên Khai
SC Thảo Liên
TT Tâm Phương
Wed 11/7HT Minh HiếuTT Tâm Phương
"Hoạt Ðộng Xã Hội của Tu sĩ đối với chính quyền địa phương và cộng đồng Úc Việt"
SC Nguyên Khai
Thọ Trì
Từ Bi Thủy Sám
ÐÐ Hạnh TriTT Tâm Minh
Thu 12/7TT Tâm Minh
9am-11.3am: Hoàn Kinh bộ thứ 3 Thủy Sám,
CúngNgọ Phật & Tiến Linh

ĐĐ Nhuận Chơn
2-5pm: Chẩn Tế
Cô Hồn
Thiền Trà: TT Trường Sanh, TT Nhật Tân, ÐÐ Ðồng Thanh, Ca sĩ Thanh TâmThiền Trà [HT TrườngSanh, TTNhật Tân, ĐĐ Đồng Thanh, Ca sĩ
Thanh Tâm
Fri 13/7TT Nhật TânTT Nhật Tân
"Phương thức ứng xử với các dư luận và mưu đồ phân hóa, vu báng nhằm mục đích phá hoại tín tâm Phật tử và đạo tình Pháp lữ của sơn môn Tăng già nhiều GH tại hải ngoại."
HT Quảng BaLễ Giải Chế,
Tự tứ
Hạ trường
hoàn mãn
Hạ trường
hoàn mãn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 96583)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
25/03/201415:40(Xem: 7721)
AN CƯ là một trong các pháp chế trọng yếu trong đời sống tu hành của Tăng Đoàn Phật giáo. Chữ “cư” nghĩa là ở; chữ “an” nghĩa là yên, tức là, thân thì không đi ra khỏi chùa, tâm thì chuyên cần tu học, luôn giữ chánh niệm, không chạy theo trần cảnh bên ngoài, không để ý đến các chuyện thế sự. Vậy, “an cư” là ở yên một chỗ, chuyên cần tu tập, giữ cho thân tâm tĩnh lặng, thanh tịnh.
13/08/201219:23(Xem: 3594)
Mùa An cư ba tháng, một tháng đã trôi qua rồi, quý vị tự kiểm điểm lại xem đã làm được gì và hai tháng còn lại sẽ làm gì. Một năm Phật dành chín tháng để chúng ta đi giáo hóa, ba tháng an cư tĩnh tâm để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực; vì chín tháng đi giáo hóa, tiếp cận với xã hội có nhiều điều phức tạp làm đạo tâm chúng ta bị sa sút. Thật vậy, khi đi giáo hóa gặp việc này việc khác, gặp người tin Phật, cũng gặp người chống phá Phật, khiến chúng ta phải đối phó, làm tâm Bồ-đề chúng ta bị suy yếu. Vì vậy chúng ta cần nuôi lại tâm Bồ-đề cho vững. Trong ba tháng an cư, chúng ta ngồi yên coi chín tháng mình đã làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai và cách đối phó của chúng ta có thích hợp với đạo hay không. Thích hợp với đạo là giữ được tâm thanh tịnh, còn không thích hợp với đạo thì phiền não sanh khởi, kiểm điểm lại thấy điều nào còn kém, phải sửa đổi.
08/06/201114:39(Xem: 5353)
Ngày nay, y theo lời dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khắp nơi nơi, Chùa chiền, Tu viện, Thiền viện hằng năm đều trang trọng tổ chức chu toàn cho tứ chúng được hội tụ về tham dự mùa an cư, sau đại lễ Phật đản.
24/04/201507:41(Xem: 4954)
Cũng bởi vì tiếng kêu thảm thiết “Bệ hạ ơi! Cứu thiếp!“ của một con mãng xà, hóa sanh của bà hoàng hậu độc ác Hy Thị, đêm về báo mộng với vua Lương Võ Đế mà hậu thế chúng ta mới có bộ Kinh Lương Hoàng Sám gồm 10 cuốn để sám hối tội lỗi. Bộ kinh này đã làm nền tảng cho khóa An Cư Kiết Đông kỳ 2 được tổ chức tại chùa Linh Thứu từ ngày mùng 5 đến 11 tháng Giêng năm 2015.
11/04/201312:15(Xem: 5011)
Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa [1]. Vì mùa mưa ở Ấn Độ, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sống trong hoà hợp thanh tịnh.
19/05/201100:22(Xem: 2087)
An cư nguyên là phương thức quy định từ xưa của Bà-La-Môn giáo Ấn Độ, về sau được Phật dùng làm chế độ quan trọng trong đời sống tu hành. Ngài Đạo Tuyên đời Đường giải thích về an cư như sau: “Thân tâm giữ lặng lẽ là An, ước định thời kỳ để ở là Cư. Ở chổ lặng lẽ để tư duy là quy tắc chơn chánh của đạo; lý phải tính từng ngày, gia công sách tấn”. (trích Phiên Dịch Nghĩa Tập).
02/11/201819:55(Xem: 2220)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
27/03/201317:26(Xem: 11945)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/04/201316:22(Xem: 5391)
Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.