Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh Sách Chư Tôn Ðức Tăng Ni Tham Dự Trường Hạ Vạn Hạnh 2012

29/05/201312:27(Xem: 2158)
Danh Sách Chư Tôn Ðức Tăng Ni Tham Dự Trường Hạ Vạn Hạnh 2012
Trường Hạ Vạn Hạnh - Phật Lịch 2556 (Từ Ngày 04/07/2012 Đến Ngày 13/07/2012)


Danh Sách Chư Tôn Ðức Tăng Ni Tham Dự Trường Hạ Vạn Hạnh 2012


Số TT

Ðạo Hiệu

Đơn vị Chùa

1

HT Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương-VIC

2

HT Thích Như Huệ

Chùa Pháp Hoa-SA

3

HT Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo-NSW

4

HT Thích Quảng Ba

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

5

HT Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên-NZL

6

HT Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang-NSW

7

TT Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang-QDL

8

TT Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm-NSW

9

TT Thích Như Định

Chùa Thiên Ấn-NSW

10

TT Thích Tâm Phương

TV Quảng Đức-VIC

11

TT Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang-NSW

12

TT Thích Phổ Hương

Chùa Huyền Quang-NSW

13

TT Thích Nhuận An

Chùa Hưng Long-VN

14

TT Thích Nguyên Tạng

TV Quảng Đức-VIC

15

TT Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng-VIC

16

TT Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long-NSW

17

ĐĐ Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo-NSW

18

ĐĐ Thích Thông Ánh

TV Vạn An-NSW

19

ĐĐ Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều-NSW

20

ĐĐ Thích Nhuận Chơn

TV Kim Cang-VIC

21

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh-VIC

22

ĐĐ Thích Đồng Thanh

Chùa Thiên Bình-VIC

23

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Chùa Từ Ân-VIC

24

ĐĐ Thích Hạnh Tri

Chùa Minh Giác-NSW

25

ĐĐ Thích Minh Thiện

TV Minh Quang-SA

26

ĐĐ Thích Hạnh Phước

Chùa Minh Giác-NSW

27

ĐĐ Thích Hạnh Phát

Chùa Minh Giác-NSW

28

ĐĐ Thích Hạnh Nguyện

Chùa Thiên Ấn-NSW

29

ĐĐ Thích Hạnh Tịnh

Chùa Thiên Ấn-NSW

30

ĐĐ Thích Viên Từ

Chùa Pháp Hoa-SA

31

Sa di Đức Hòa

Chùa Hưng Long-VN

32

Sa di Đức Hải

Chùa Hưng Long-VN

33

Sa di Vạn Nhân

Chùa Hưng Long-VN

34

Sa di Đức Minh

Chùa Hưng Long-VN

35

Sa di Thông Thắng

Chùa Pháp Hoa-SA

36

Điệu Đồng Công

Chùa Pháp Hoa-SA

37

Ni Sư TN Như Như

Chùa Báo Ân-NSW

38

Sư Cô TN Đồng Liễu

Chùa Bồ Đề-VIC

39

Sư Cô TN Nguyên Khai

NPĐ An Lạc Hạnh-VIC

40

Sư Cô TN Hạnh Nguyên

Tịnh Thất Pháp Hải-VIC

41

Sư Cô TN Minh Hạnh

Chùa Phật Quang-VIC

42

Sư Cô TN Viên Định

Chùa Phật Quang-VIC

43

Sư Cô TN Hạnh Chiếu

TV Từ Ân-VIC

44

Sư Cô TN Chúc Học

Như Lai Thiền Viện-VIC

45

Sư Cô TN Diệu Đức

Chùa Diệu Âm-VIC

46

Sư Cô TN Giác Trí

Chùa Pháp Bảo-NSW

47

Sư Cô TN Giác Anh

Chùa Pháp Bảo-NSW

48

Sư Cô TN Giác Niệm

Chùa Pháp Bảo-NSW

49

Sư Cô TN Giác Duyên

Chùa Pháp Bảo-NSW

50

Sư Cô TN Phổ Huệ

Chùa Huyền Quang-NSW

51

Sư Cô TN An Hiếu

Chùa Thiên Ấn-NSW

52

Sư Cô TN Huệ Nghĩa

Chùa Thiên Ấn-NSW

52

Sư Cô TN Đạo Thanh

TV Nguyên Thiều-NSW

54

Sư Cô TN Đạo Tịnh

TV Nguyên Thiều-NSW

55

Sư Cô TN Hạnh Liên

TX Minh Đăng Quang-NSW

56

Sư Cô TN Thảo Liên

TX Minh Đăng Quang-NSW

57

Sư Cô Thích Nữ Viên Thông

Chùa Quan Âm-SA

58

Sư Cô TN Thảo Liên

TV Minh Quang-SA

59

Sư cô TN Linh Thuận

TV Minh Quang-SA

60

Sư Cô TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh-ACT

61

Sư Cô TN Đạo Hạnh

TV Vạn Hạnh-ACT

62

Sư Cô TN Đạo Hỷ

TV Vạn Hạnh-ACT

63

Sư Cô TN Đạo Từ

TV Vạn Hạnh-ACT

64

Sư Cô TN Đạo An

TV Vạn Hạnh-ACT

65

TX TN Đạo Trang

TV Vạn Hạnh-ACT

66

TX TN Đạo Hiếu

TV Vạn Hạnh-ACT

67

Sa di ni TN Thông Từ

Chùa Pháp Hoa -SA

Bấm vào đây để xem hình ảnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 85162)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
25/03/201415:40(Xem: 7353)
AN CƯ là một trong các pháp chế trọng yếu trong đời sống tu hành của Tăng Đoàn Phật giáo. Chữ “cư” nghĩa là ở; chữ “an” nghĩa là yên, tức là, thân thì không đi ra khỏi chùa, tâm thì chuyên cần tu học, luôn giữ chánh niệm, không chạy theo trần cảnh bên ngoài, không để ý đến các chuyện thế sự. Vậy, “an cư” là ở yên một chỗ, chuyên cần tu tập, giữ cho thân tâm tĩnh lặng, thanh tịnh.
13/08/201219:23(Xem: 3270)
Mùa An cư ba tháng, một tháng đã trôi qua rồi, quý vị tự kiểm điểm lại xem đã làm được gì và hai tháng còn lại sẽ làm gì. Một năm Phật dành chín tháng để chúng ta đi giáo hóa, ba tháng an cư tĩnh tâm để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực; vì chín tháng đi giáo hóa, tiếp cận với xã hội có nhiều điều phức tạp làm đạo tâm chúng ta bị sa sút. Thật vậy, khi đi giáo hóa gặp việc này việc khác, gặp người tin Phật, cũng gặp người chống phá Phật, khiến chúng ta phải đối phó, làm tâm Bồ-đề chúng ta bị suy yếu. Vì vậy chúng ta cần nuôi lại tâm Bồ-đề cho vững. Trong ba tháng an cư, chúng ta ngồi yên coi chín tháng mình đã làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai và cách đối phó của chúng ta có thích hợp với đạo hay không. Thích hợp với đạo là giữ được tâm thanh tịnh, còn không thích hợp với đạo thì phiền não sanh khởi, kiểm điểm lại thấy điều nào còn kém, phải sửa đổi.
08/06/201114:39(Xem: 4873)
Ngày nay, y theo lời dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khắp nơi nơi, Chùa chiền, Tu viện, Thiền viện hằng năm đều trang trọng tổ chức chu toàn cho tứ chúng được hội tụ về tham dự mùa an cư, sau đại lễ Phật đản.
24/04/201507:41(Xem: 4552)
Cũng bởi vì tiếng kêu thảm thiết “Bệ hạ ơi! Cứu thiếp!“ của một con mãng xà, hóa sanh của bà hoàng hậu độc ác Hy Thị, đêm về báo mộng với vua Lương Võ Đế mà hậu thế chúng ta mới có bộ Kinh Lương Hoàng Sám gồm 10 cuốn để sám hối tội lỗi. Bộ kinh này đã làm nền tảng cho khóa An Cư Kiết Đông kỳ 2 được tổ chức tại chùa Linh Thứu từ ngày mùng 5 đến 11 tháng Giêng năm 2015.
11/04/201312:15(Xem: 4727)
Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa [1]. Vì mùa mưa ở Ấn Độ, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sống trong hoà hợp thanh tịnh.
19/05/201100:22(Xem: 1835)
An cư nguyên là phương thức quy định từ xưa của Bà-La-Môn giáo Ấn Độ, về sau được Phật dùng làm chế độ quan trọng trong đời sống tu hành. Ngài Đạo Tuyên đời Đường giải thích về an cư như sau: “Thân tâm giữ lặng lẽ là An, ước định thời kỳ để ở là Cư. Ở chổ lặng lẽ để tư duy là quy tắc chơn chánh của đạo; lý phải tính từng ngày, gia công sách tấn”. (trích Phiên Dịch Nghĩa Tập).
02/11/201819:55(Xem: 1961)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
27/03/201317:26(Xem: 11171)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/04/201316:22(Xem: 5101)
Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.