Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khoá An Cư Kiết Đông kỳ 13 của Giáo Hội tại Tu Viện Vạn Hạnh thành tựu viên mãn

29/05/201312:27(Xem: 3707)
Khoá An Cư Kiết Đông kỳ 13 của Giáo Hội tại Tu Viện Vạn Hạnh thành tựu viên mãn
Trường Hạ Vạn Hạnh - Phật Lịch 2556 (Từ Ngày 04/07/2012 Đến Ngày 13/07/2012)


Khoá An Cư Kiết Đông Kỳ 13 Của Giáo Hội Tại Tu Viện Vạn Hạnh Thành Tựu Viên Mãn

Phổ Trí - Tâm Huệ
Nguồn: Phổ Trí - Tâm Huệ

tuong-thuat
Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tựu về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tụ học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại, và hoàn cảnh.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, quy tụ hầu hết các tự viện trên toàn liên bang Úc, mỗi năm đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. Mười hai kỳ an cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide (2000, 2007), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001, 2006, 2009), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002, 2008), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003), Tu Viện Quảng Đức, Victoria (2004), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Thiền Viện Minh Quang (2010), Tu Viện Quảng Đức, lần 2 (2011) và năm nay, khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 13 lại được tổ chức lần thứ 2 tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra do HT Thích Quảng Ba và đại chúng bổn tự hoan hỷ đảm nhận trọng trách tổ chức, bắt đầu từ ngày 4-7 và kết thúc ngày 13-7-2012.

Bắt đầu 4 giờ chiều ngày thứ ba 3-7-2012, phần lớn chư Tôn Đức và nhiều Phật tử từ các tiểu bang đã có mặt tại Tu Viện Vạn Hạnh để chuẩn bị phiên họp tiền an cư, phân chia trách nhiệm trong ban chức sự và điều hành cho khóa hạ. Tất cả mọi người đều hoan hỷ vui mừng, vì mọi thứ nơi đây đã sẵn sàng cho khóa tu kiết đông kỳ 13 này.Tu Viện Vạn Hạnh đang trong thời gian xây dựng, nhưng với tâm nguyện hộ trì Phật Pháp mà HT Hóa Chủ đã vượt qua mọi chướng ngại để tổ chức khóa an cư này do Giáo Hội giao phó. Thật là công đức vô lượng. Tất cả đều hoan hỷ tán dương công hạnh và tri ân HT Hóa Chủ về những gì mà Ngài đóng góp cho Giáo Hội. HT Hóa Chủ cũng cho biết Trường Hạ được thiết trí trang hoàng nghiêm trang như thế là do công lao của quý Thầy, quý Sư Cô cùng quý Phật tử đến từ Sydney, gồm có 20 người [Tu Viện Minh Giác 9, Chùa Minh Giác 1, Chùa Hưng Long 2, Thiền Viện Vạn An 2, Chùa Thiên Ấn 3, Tu Viện Nguyên Thiều 3, Tu Viện Vạn Hạnh 3; đặc biệt có TT Nhuận An cùng bốn chú Sa Di đệ tử đến từ quê nhà Bình Định để phụ lo công việc trang trí, sắp xếp từ trên Chánh Điện cho đến Giảng Đường, Trai Đường, Tăng, Ni xá, nhà trù....tất cả đều trang nghiêm, đẹp đẽ, tiện nghi, đầy đủ và tươm tất mọi bề ...

Sáng ngày 4/7/2012, chư Tôn Đức vân tập nơi Chánh Điện tạm để làm lễ kiết giới an cư. Hàng Phật tử tại gia có đầy đủ phước duyên được tùng hạ để cúng dường hộ hạ và tu học Phật Pháp.

Ban chức sự trường hạ gồm có Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc; Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ; Phó Thiền Chủ: HT Thích Bảo Lạc; Hóa Chủ: HT Thích Quảng Ba; Ban Giám Luật: HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu; Ban Giáo Thọ: HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu; Ban Khai Thị [7am, sau giờ Công phu sáng]: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Tâm Phương; Ban Giáo Thọ (Phụ trách các buổi hội thảo toàn thể Trường Hạ [9-11am], và riêng chư Tăng Ni [7.30-9pm]: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Minh Hiếu, HT Trường Sanh, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương,v.v.. Ban Giảng Sư (thuyết Pháp cho quý Phật Tử lúc 7.30-9pm): ĐĐ Đạo Thông [4/7], TT Nguyên Tạng, ĐĐ Phổ Huân [5/7], TT Thiện Hiền, ÐÐ Viên Tịnh [6/7], Ni Sư Ðồng Liễu, Sư Cô Chúc Học [7/7], ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Đạo Hiển [8/7], TT Giác Tín, ĐĐ Nhuận Chơn [9/7], TT Tâm Phương, ĐĐ Hạnh Phẩm [10/7], Sư cô Nguyên Khai, Sư cô Thảo Liên [11/7]; Thiền Trà cuối Hạ, điều hợp: HT Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh [12/7]; Ban Nghi Lễ: TT Nhuận An, ĐĐ Ðạo Hiển [trách nhiệm thỉnh cử chư Tăng vào 10 Ban Duy Na-Duyệt chúng cho 4 khoá Lễ mỗi ngày: Công phu 6am, Quá đường 11.45am, Thọ trì 2.30-4pm, Tịnh độ 7pm; Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Phổ Huân, Sư Cô Viên Thông, Sư Cô Nguyên Khai, Sư Cô Phổ Huệ, Phật tử Diệu Ánh; Ban Thủ Quỹ & Tài Chánh: Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Ðh Tâm Huệ, Đh Diệu Hòa; Ban Hô Canh: TT Nhuận An, TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, ÐÐ Ðồng Thanh; Ban Chuông Trống: 4 Sa di Đức Hòa, Đức Minh, Vạn Nhân, Đức Hải [trách nhiệm: a- thỉnh 3 hồi Chuông trống Bát nhã thời Quá Đường hàng ngày. B- chuyển trống & thỉnh chuông hằng ngày trước thời Công phu sáng & Tịnh độ tối hàng ngày]; Chúng Trưởng Tăng: TT Thích Nhuận An; Chúng Trưởng Ni: Ni Sư Như Như; Quản Chúng Cư Sĩ: Sư Cô Chúc Học; Tri Chung Bảng & Hiệu lệnh: Ban Nghi Lễ phân công [ĐĐ Đồng Thanh]; Ban Hương Đăng: Sư Cô Ðạo Hỷ, Thức Xoa Ðạo Hiếu, Sa Di Ðức Hòa, Phật tử tùng Hạ ; Ban Trai Soạn: Sư Cô Ðạo Từ, Sư Cô Ðạo An, Sư Cô Ðạo Tịnh, Sư Cô Ðạo Trang và Phật tử địa phương Canberra công quả [mỗi ngày từ 5 đến 30 vị]; Ban Hành Đường: Sư Cô Ðạo Hương, Sư Cô Ðạo Thanh, Pt Diệu Tín [cùng chư Ni, Đh Tâm Kính và các Phật tử tùng Hạ]; Ban Văn Nghệ Thiền Trà: TT Thích Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh, Ca sỹ Thanh Tâm; Ban Thị Giả: Sa Di Ðức Hòa, Sa Di Thông Thắng, Sa Di Ni Ðạo Hiếu; Ban Chụp Hình & Quay Phim: Sa Di Thông Thắng, Sa Di Ðức Hải, Pt Mỹ Liên; Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: ĐĐ Tâm Nam, Sa Di Ðức Hải, Pt Quang Hưng; Ban Y Tế: Bác Sĩ Trương Quốc Tuấn [phát tâm đến thăm bệnh tại Trường Hạ 6-7pm ngày 6, 9 và 11/7 & và cho booking ưu tiên nếu Trường Hạ có người cần đến khám bệnh tại phòng mạch ngoài 3 giờ ấy]; Ban Vệ Sinh & Môi Trường : Sa Di Vạn Nhân và Phật tử tham dự.

Khóa An Cư năm nay quy tụ 67 Tăng Ni và gần 81 Phật Tử tại gia từ các tiểu bang và tại Canberra cùng về tham dự tu học và công quả. Thật là một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, và thể hiện tính "Tăng già hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo Hội" qua việc tác pháp yết ma kiết giới đối thú an cư tu học.

Theo thiền môn quy củ, mỗi sáng 5 giờ thức chúng, 5.45am đại chúng vân tập vào điện Phật để tĩnh tâm thiền tọa 15 phút trước thời công phu sáng. Sau thời Kinh Lăng Nghiêm, chư Tôn Đức có lời khai thị để Tăng Ni và hàng Phật tử tùng hạ có nơi quy hướng. Buổi sáng, từ 9am đến 11am, chư Tăng Ni và Phật tử tề tựu về giảng đường để nghe chương trình hội thảo Phật Pháp. 11.15am là thời cúng ngọ để dâng cơm cúng Phật. Buổi trưa đại chúng cúng quá đường, kinh hành niệm Phật và buổi chiều từ 2.30pm là thời thọ trì Từ Bi Thủy Sám Pháp, một bản sám văn quan trọng để sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng phước huệ ( đại chúng thọ trì theo bản kinh do HT Trí Quang dịch). Tiếp đó là thời Mông Sơn Thí Thực, cúng cháo cho cô hồn các đẳng. Buổi tối, 7pm có thời huân tu niệm Phật và giảng pháp cho hàng Phật tử tại gia; sau thời pháp là hô canh tọa thiền, để nhắc lại một ngày đã trôi qua trong an lạc, nhắc nhở vô thường để cố gắng tiến tu. Đặc biệt, tất cả những thời pháp giảng pháp này được truyền âm trực tuyến vào paltalk qua 2 room Phật Pháp Nhiệm Mầu & Trí Thức Thiện để chia sẻ đến quý Phật tử gần xa, đặc biệt dành cho nhiều Phật tử đang sinh sống ở các quốc gia không có chùa Việt Nam như Trung Quốc, Hồng Kồng, Triều Tiên, Nhật Bản, Tiệp Khắc… các vị không thể nghe trực tiếp.

Về phần khai thị mỗi sáng sớm, sau thời công phu khuya vẫn giữ theo truyền thống như các khóa An Cư trước, tức là sau mỗi thời Kinh khuya một vị Tôn túc trong khóa Hạ có lời khuyến tấn đại chúng tu tập theo lời dạy của chư Phật, chư Tổ trong xuyên suốt chiều dài lịch sử hai ngàn năm trăm năm qua, những lời khai thị của chư Tôn Đức đã mang lại cho đạo tràng tu học niềm pháp lạc vô biên, giúp cho đại chúng giữ vững sơ tâm, Bồ đề tâm và quyết tâm thực hành Bồ tát hạnh ở ngay trong cõi đời mong manh này.

Như thường lệ, mỗi buổi sáng từ 9 đến 11am là chương trình hội thảo Phật Pháp do các vị Tôn Đức lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong tu học và hoằng pháp, phụ trách một đề tài để cùng thảo luận với đại chúng. Các chủ đề hội thảo năm nay gồm có: TT Trường Sanh phụ trách đề tài: " Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết"; HT Minh Hiếu "Ứng dụng tâm lý học trong công cuộc hoằng pháp"; HT Quảng Ba " Tiến trình & hành hoạt GHPGVNTN trong thế kỷ thứ XX"; HT Bảo Lạc, HT Trường Sanh " Ðịnh Hướng tu học và hành đạo của Tăng Ni VN tại xã hội Tây Phương"; HT Bảo Lạc: " Cuộc đời & hành trạng Ðức Ðệ Tam Tăng Thống Thích Ðôn Hậu"; TT Tâm Phương: "Hoạt Ðộng Xã Hội của Tu sĩ đối với chính quyền địa phương và cộng đồng Úc Việt"; TT Nhật Tân " Phương thức ứng xử với các dư luận và mưu đồ phân hóa, vu báng nhằm mục đích phá hoại tín tâm Phật tử và đạo tình Pháp lữ của sơn môn Tăng già nhiều GH tại hải ngoại.”.

Khóa An Cư năm nay cũng như mọi năm, mỗi buổi tối sau thời Tịnh Độ huân tu, đều có một thời pháp dành cho quý Phật tử tham dự khóa hạ đó là các buổi giảng của TT Đạo Thông với đề tài "Pháp tu niệm Phật"; TT Nguyên Tạng & ĐĐ Phổ Huân giảng "Vạn Hạnh xưa và nay", TT Thiện Hiền & ĐĐ Viên Tịnh giảng "Giới luật trong nhà Phật", Ni Sư Đồng Liễu & SC Chúc Học giảng "Bố Thí và Trì Giới"; ĐĐ Đạo Hiển & ĐĐ Đồng Thanh " Nghiệp"; TT Giác Tín & ĐĐ Nhuận Chơn giảng về "Bát Phong Xuy Bất Động"; TT Tâm Phương & ĐĐ Hạnh Phẩm giảng " Khuyến tu và sám hối nghiệp chướng", SC Nguyên Khai & SC Thảo Liên giảng "Lắng nghe chánh niệm, Cho & Nhận"; Tất cả những thời pháp đã để lại trong lòng của người con Phật nơi đây nhiều điều mới lạ, củng cố thêm niềm tin chánh đạo trong quá trình trở về cội nguồn tâm linh.

Đặc biệt ngày thứ bảy, 7-7-2012, khóa An Cư Kiết Đông kỳ 13 tại Tu Viện Vạn Hạnh, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã đồng thuận thiết lễ Húy Kỵ Tưởng Niệm Bốn Đời Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất:- Đệ Nhất Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, sinh 1890 tỉnh Thừa Thiên, viên tịch năm Quý Sửu 1973 tại Huế, 83 thế tuế, 64 Hạ lạp. Bảo Tháp tôn trí tại Tổ Đình Tường Vân; Đệ Nhị Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, sinh 1878 tỉnh Quảng Trị, viên tịch năm Kỷ Mùi 1979 tại Huế, 102 thế tuế, 84 Hạ lạp. Bảo Tháp tôn trí tại Tổ Đình Thiền Tôn; Đệ Tam Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, sinh 1905 tỉnh Quảng Trị, viên tịch năm Nhâm Thân 1992 tại Huế, 87 thế tuế, 68 Hạ lạp. Bảo Tháp tôn trí tại Tổ đình Linh Mụ; Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, sinh 1920 tỉnh Bình Định, viên tịch năm Mậu Tý 2008 tại Bình Định, 89 thế tuế, 71 Hạ lạp. Bảo Tháp tôn trí tại Tu Viện Nguyên Thiều.

Một sự kiện quan trọng khác, cũng trong ngày 7-7-2012, Giáo Hội đã làm lễ Tấn Phong Giáo Phẩm cho các vị:- Hòa Thượng Thích Quảng Ba;- Hòa Thượng Thích Trường Sanh; - Thượng Tọa Thích Giác Tín; - Thượng Tọa Thích Ðạo Thông và Ni Sư Thích Nữ Viên Thông, là những thành viên của Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội, đã có những đóng góp thiết thực cho công cuộc hoằng dương Phật Pháp tại Úc Châu hơn hai mươi năm qua.

Đáng chú ý nhất là ngày thứ năm 12-7-2012, Hòa Thượng Hóa chủ Thích Quảng Ba đã xin phép Giáo Hội tổ chức một Trai Đàn Chẩn Tế Bạt Độ Âm Linh Cô Hồn. Trai Đàn này đã cung thỉnh Chư Tôn Đức như sau: Gia trì & chú nguyện cho nghi thượng Phan triệu linh: HT Hội Chủ Thích Như Huệ; Gia trì Mật ngôn : HT T.G.Trưởng Thích Huyền Tôn; Nghi Thuyết Linh: HT Phó HC Thích Bảo Lạc; Hoàn Kinh, Siêu tiến: Thỉnh HT Thích Trường Sanh; Cúng Ngọ, Tiến Linh, Sám Chủ: TT Tâm Minh; Nghi Chẩn thí Mông Sơn: TT Nhuận An cùng nhiều vị Kinh Sư khác.

Hội họp để rồi phân ly, mười ngày An cư rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc lạc vô biên, một chương trình Thiền Trà Văn Nghệ được tổ chức vào đêm cuối do HT Trường Sanh, ĐĐ Đồng Thanh & Ca Sĩ Thanh Tâm đảm trách điều hợp. Buổi thiền trà được đóng góp chia sẻ cảm tưởng, ý hướng, trong niềm vui hỷ lạc, được hợp diễn thật trang nghiêm, cảm động, vui tươi, sinh động nhất là tiết mục văn nghệ, quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử hăng say trổ tài “tay trái” văn nghệ của mình, bằng tất cả các thể loại giúp vui như: hợp ca, đơn ca, ngâm thơ, diễn đọc vè...tất cả đều toát lên nét đẹp của thiền môn. Không gian, thời gian lúc này dường như lắng đọng lại, như nuối tiếc niềm yêu mến trong tình đạo với nhau, tất cả đều muốn kéo dài thêm khóa An Cư này nhiều ngày nữa, nhưng thời điểm đã định sẵn rồi, nên mọi người phải hoan hỷ chấp nhận thực tại, vì có như thế mới rõ ý nghĩa của cuộc thế vô thường.

Buổi chiều cuối cùng của khóa an cư, 13-7-2012, 2 giờ chiều thay vì buổi thọ trì Thủy Sám như thường lệ, chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma lễ xả giới Tự Tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ thật trang nghiêm và cảm động. Tất cả đều vui mừng, vì mọi Phật sự của Giáo Hội đã được diễn ra và kết thúc trong sự thành tựu viên mãn. Trong lễ bế mạc này, Ban Chức Sự Trường Hạ đã biếu tặng cho mỗi vị một tập kỷ yếu, ghi nhận cảm niệm và ảnh sinh hoạt của 10 ngày qua, để giúp mỗi người lưu dấu kỷ niệm đẹp đẽ, ngắn ngủi và đầy ý nghĩa này.

Trong năm năm qua, kể từ năm 2007, Giáo Hội đã bị đánh phá, chụp mũ, tưởng chừng có lúc phải ngưng sinh hoạt, nhưng vì sự kiên tâm, trì chí, chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã sát cánh bên nhau để cùng nhau lèo lái con thuyền của Giáo Hội vượt qua cơn sóng gió. Tại khóa An Cư này, Giáo Hội cũng đã có phiên họp định kỳ của Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành cùng tất cả các thành viên của Giáo Hội, để nghe báo cáo sinh hoạt của các Tổng vụ, cũng như bàn thảo về các chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Được biết khóa An Cư kỳ 14 của Giáo Hội vào năm tới 2013, sẽ được tổ chức tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney do Hòa Thượng Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Thích Minh Hiếu (Viện Chủ TV Minh Quang) phát tâm đảm nhận. Xin chấp tay tán thán HT Minh Hiếu đã gánh vác Phật sự này (xem khóa An Cư lần 1 tại TV Minh Quang năm 2010). Tuy nhiên trước mắt mọi người đều nhắc nhở cùng nhau về tham dự đông đủ trong Khóa Tu Học Phật Giáo Úc Châu kỳ 12 được tổ chức từ ngày 28-12-2012 đến ngày 01-01-2013 tại Sydney Academy, Sport and Recreation, North Narrabeen, thuộc tiểu bang New South Wales, đây là một Trung Tâm sinh hoạt của chính phủ, đáp ứng mọi tiện nghi cho một Khóa Tu Học với số lượng trên 400 người (xem chi tiết thông báo).

Kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh mạnh dạn đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. Đây là một khóa học Phật Pháp được chuẩn bị chu đáo để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý Phật tử liên lạc và ghi danh tại các Tự viện địa phương trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan để được tham dự. Cần tu Giới Định Tuệ, để diệt tham sân si, hãy tinh tấn tu tập để được an lạc và giải thoát cho mình và cho người. Mong lắm thay.

Quý Phật tử xa gần có thể xem hình ảnh và tập kỷ yếu thơ văn ghi lại cảm xúc, cảm tưởng từ khóa hạ năm nay tại trang nhà: www.phatgiaoucchau.com và www.quangduc.com. Xin chúc nguyện chư Tôn Ðức Tăng Ni, và đại chúng thân tâm thường an lạc, và pháp vị giải thoát, dư âm an cư tu học tại Trường Hạ Vạn Hạnh này vẫn còn mãi nơi lòng người.

Nam Mô A Di Đà Phật
Phổ Trí - Tâm Huệ (ghi nhanh)

Bấm vào đây để xem hình ảnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/11/2021(Xem: 6833)
Kính gởi đại chúng chương trình Phật Pháp Online Liên Châu lần thứ 7 với chủ đề "Pháp Tùy Pháp Hành - Thực hành chánh Pháp" sẽ trở lại vào thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời đại chúng cùng tham dự. kính nhờ quý vị chia sẻ thông tin này để quảng kết thiện duyên.
04/03/2020(Xem: 35384)
Lễ Dâng Y Kathina & Cúng Dường Phẩm Vật chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng India, Nhân Lễ tưởng niệm ngày đức Phật (thái tử Siddartha Gautam) xuất gia, được sự trợ duyên của chư Phật tử và quí thiện hữu hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện một buổi Dâng Y Kathina và cúng dường phẩm vật đến chư Tăng thuộc 3 truyền thống Mật tông Kim cương thừa (金剛乘, vajrayāna), truyền thống chư Tăng Nguyên Thủy các nước Theravada và chư Tăng Ni truyền thống Đại Thừa (Mahayana) tại Bồ Đề Đạo Tràng.
31/12/2019(Xem: 13408)
Theo thông lệ hằng năm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã quy định Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày, được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc vào dịp đầu năm Dương Lịch. Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc nmùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu và thời gian chỉ còn hai tháng rưởi nữa là hết năm 2019. Bước qua năm 2020, nhưng đặc biệt Giao Thừa - Nguyên Đán Canh Tý sang năm rơi vào quý tuần tháng 01 năm 2020 tức là 24 & 25/01/ 2020. Cho nên Hội Đồng Điều Hành quyết định mở Khoá An Cư Kiết Đông bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020, sớm hơn những năm trước, vì để thời gian cho các Bổn Tự chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý.
25/11/2019(Xem: 5155)
Chùa Khánh Anh Evry vừa tổ chức viên mãn Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Giới từ ngày 22 đến 23 tháng 11 năm 2019, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Hạnh Giới, đến từ Tịnh Thất Viên Lạc, Đức Quốc. Mặc dù thời tiết cuối mùa thu cũng bắt đầu khá se lạnh nhưng khóa tu cũng đã quy tụ được 34 giới tử ghi danh tham dự từ đầu cho đến cuối khóa. Sau phần giải thích tận tường về ý nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới và hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ Bồ Đề Tâm Giới, Đại Đức đã truyền Bát Quan Trai Giới cho các giới tử để gìn giữ một ngày một đêm cho thật thanh tịnh nhằm kết duyên với Ngôi Tam Bảo và tạo công đức thù thắng, tu tập hạnh xuất gia.
22/11/2019(Xem: 5295)
- Khóa tu dành cho 500 BẠN TRẺ được tổ chức tại Lâm Đồng. - Tham dự khoá tu các bạn sẽ có dịp hòa mình vào không khí lạnh Đà Lạt, thiền hành, thiền toạ dưới đồi thông và cùng đón bình minh chào ngày mới tại Đồi chè xanh bạt ngàn. - Hướng dẫn khóa tu: ĐĐ. Giác Minh Luật (Chủ nhiệm CLB Nhân Sinh) và Chư Tôn Đức Tăng –Ni trẻ. CLB Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng lần thứ 4 với chủ đề: “Mắt thương nhìn đời” trong 2 ngày 28-29/12/2019 (Thứ Bảy – Chủ Nhật) – Với dự kiến 500 bạn trẻ, sinh viên… tham dự tại tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc - Lâm Đồng.
31/10/2019(Xem: 8668)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019, KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE (Chủ Nhật 27-10-2019) 7 giờ sáng: Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị 7:50 Vân tập vào Chánh điện 8 giờ Truyền Giới Bát Quan Trai (HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc) 9:30 - 11:00 Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng) 11:30 - 12:00 Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường 12 giờ - 1:00 CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT 1 giờ - 1:30 Nghỉ ngơi 1:30 - 2:30 Quý Phật Tử cao niên : Niệm Phật, chấp tác 2:30 - 4:00 Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu) 4:00 - 5:00 Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:
30/06/2019(Xem: 7741)
Lịch giảng của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ tại Hoa Kỳ từ 1/7 đến 3/8/2019 - Ảnh Phật Mười Phương Hiện Trong Đó Những Ngọc Mani Diễn Pháp Âm Tiếng Phật Mỹ Diệu Bất Tư Nghì Biển Công Đức Phật Không Cùng Tận . Kinh Hoa Nghiêm Thân Tứ Đại Ta Mất Đạo Như Lai Hằng Còn Nhờ Tăng Ni Thừa Tự Chánh Pháp Được Chuyển Luân .
04/11/2018(Xem: 13813)
Thứ Năm đến Thứ Bảy : 15-17/11/18: Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm (TT Tâm Thành, USA)
02/11/2018(Xem: 3735)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
16/08/2018(Xem: 9533)
Hình ảnh Khóa An Cư 2018 tại Chùa Việt Nam Nhật Bản
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567