Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

-Danh sách giảng sư và Chương trình giảng dạy

27/05/201311:46(Xem: 1459)
-Danh sách giảng sư và Chương trình giảng dạy

DANH SÁCH GIẢNG SƯ & CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY GIỚI LUẬT – KINH PHÁP TẠI TRƯỜNG HẠ QUẢNG ÐỨC

Ngày

Khai thị Ðại chúng sau Công phu 7am

(do TT Hóa Chủ đề nghị thỉnh)

Lớp Xuất gia:

9.30am-11am; chủ đề chung: Lý tưởng người Xuất gia; (do HÐÐH Giáo Hội thỉnh cử)

Lớp Tại gia:

9.30am-11am; chủ đề chung: Các pháp môn hướng về giải thoát (do HÐ Giáo Thọ đề nghị thỉnh)

Lớp Xuất gia:

4pm-5pm (chủ đề chung: Ứng dụng Giới luật trong đời sống xuất gia tại hải ngoại (HÐÐH Giáo Hội thỉnh cử)

Lớp Tại gia:

4pm-5pm

(do TT Hóa Chủ đề nghị thỉnh)

Lớp Xuất gia

8pm-9.30pm (chủ đề chung: Kinh nghiêm tu học hải ngoại(HÐÐH Giáo Hội thỉnh cử)

Thuyết giảng công cộng cho Phật tử tại gia: 7.45-8.45pm

(do TT Hóa Chủ
đề nghị thỉnh)

6/7

Tue

XXXXXXXXX

Lễ Khai Mạc, Kiết giới, Thọ An cư

Xxxxxxxxxxx

TT Như Ðịnh

SC Hạnh Ngọc

SC Minh Hạnh

TT Quảng Ba

TT Như Ðịnh-

SC Nguyên Khai

7/7

Wed

HT Hội Chủ

HT Bảo Vương

(chung)

HT Bảo Vương

TT Quảng Ba

ÐÐ Hạnh Tri **

ÐÐ Minh Tri

TT Thiện Hiền

TT Trường Sanh-

ÐÐ Ðạo Thông

8/7

Thu

HT Bảo Lạc

TT Trường Sanh

TT Bổn Ðiền

TT Như Ðịnh

SC Ðạo Hương,

SC Ðạo Từ

TT Tâm Phương

TT Tịnh Minh –

SC Huệ Khiết

9/7

Fri

HT Chứng Minh

TT Bổn Ðiềh **

ÐÐ Hạnh Tịnh

ÐÐ Ðạo Chơn

TT Tịnh Minh

SC Như Tuyết

SC Viên Thông **

HT Bảo Lạc

TT Quảng Ba – ÐÐ Phổ Huân- SC Huệ Nhẫn

10/7

Sat

TT Nhật Tân

TT Quảng Ba

(chung)

T Quảng Ba

TT Viên Trí **

ÐÐ Ðồng Ấn **

ÐÐ Viên Trí **

TT Thiện Hiền **

ÐÐ Viên Trí **

ÐÐ Ðạo Thông **

11/7

Sun

TT Quảng Ba

TT Quảng Ba

TT Trường Sanh **

TT Nguyên Trực

ÐÐ Nguyên Tạng

TT Tịnh Ðạo

TT Thiện Hiền

12/7

Mon

TT Tâm Phương

HT Bảo Vương

ÐÐ Ðạo Hiền

ÐÐ Ðạo Chuyên **

TT Tịnh Minh

ÐÐ Phổ Huân

ĐĐ Hạnh Tri **

ÐÐ Hạnh Hiếu **

TT Nhật Tân –

TT Nguyên Trực

13/7

Tue

TT Trường Sanh

TT Nguyên Trực

TT Tịnh Ðạo

HT Bảo Lạc

ÐÐ Ðạo Chuyên

ÐÐ Ðồng Thanh **

TT Viên Trí **

NS Tâm Lạc –

SC Ðạo Hỷ

14/7

Wed

TT Tịnh Minh

TT Nhật Tân **

ÐÐ Thông Ánh

ÐÐ Ðồng Ấn **

TT Nhật Tân

SC Như Lan **

SC Tịnh Ánh

TT Quảng Nghiêm

TT Bổn Ðiền –

TT Tâm Phương

15/7

Thu

TT Bổn Ðiền

HT Bảo Lạc

(chung)

HT Bảo Lạc

TT Tịnh Ðạo

ÐÐ Phổ Hương

ÐÐ Hạnh Hiếu

TT Minh Hiếu

Thiền Trà

16/7

Fri

HT Hội Chủ

Lễ Bế Mạc, Tự tứ, Giải chế

Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx


---o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201502:48(Xem: 8275)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
27/03/201317:26(Xem: 9712)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 3725)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 2439)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 4392)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 3226)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 4386)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.
27/11/201318:47(Xem: 8764)
Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.Đường dẫn bài viết http://quangduc.com/a51612/ban-tin-1-ve-khoa-tu-hoc-pp-au-chau-ky-26 Mô tả ngắn Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói
21/02/201304:12(Xem: 2684)
Buông Bỏ Ngũ Dục (giảng năm 1997)